en
< návrat zpět

Metodické materiály


Na této stránce postupně zveřejňujeme metodické materiály a metodické články, které o vodním skautingu a vodáctví vyšly samostatně nebo ve skautských časopisech. Pokud máte nějaký další materiál k dispozici, pošlete jej na adresu vychovny@hkvs.cz. Děkujeme!


Bezpečnost a záchrana

  Fiala T. (Fialík): Bezpečnost, prevence, záchrana (článek z eKP) 

  Fiala T. (Fialík): Metodika pro jednání v krizové situaci na vodě (článek z časopisu Skauting)

Hry na vodě a ve vodě

  Kaderová K. (Liška): Vodní minihry (článek z časopisu Skauting)

  Pozlovská Z. (Pumpa): Hry na lodích (článek z časopisu Skauting)

  Pozlovská Z. (Pumpa): Hry ve vodě (článek z časopisu Skauting)

další hry naleznete i v článcích Metodika pádlování a Jak na základní plavecký výcvik?

Jízda na vodě

  Cvrček V. (Vezír); Bár P. (Pavlík): Metodika pádlování (článek z eKP)

  Fiala T. (Fialík): Zásady při přípravě vodácké akce (článek z časopisu Skauting) 

  Šmídová J.; Němec M. (Stopař): Metodika tréninku dětí a mládeže v jachtingu, 2011 

Lodě

  Němec M. (Stopař): Jak na opravy (článek z eKP)

Plavání

  Vlach J. (Šťoura): Jak na základní plavecký výcvik? (článek z eKP)

  Švehlová K.; Holenda M. (Thor); Veit J. (Guma); Česák P.: Plavání (text z ILŠ VS)

  Uher J.: Plavání (texty pro instruktory plavání), 1996 (text z ILŠ VS)

Program

  Bár P. (Pavlík): Celotáborovka na puťáku (článek z časopisu Skauting)

  Boubín L. (Platejz), Křepinský K. (Pinda): Putovní tábory: jak na ně (článek z eKP) 

  Cvrček V. (Vezír), Ermlová M. (Mája): Kam a jak na vodu (článek z časopisu Skauting)

  Cvrček V. (Vezír) - ed.: Vodní skauti v zimě (článek z eKP) 

  Ermlová M. (Mája): Jak na stezku po vodácku? (článek z časopisu Skauting)

  Ermlová M. (Mája): Voda jako výchovný nástroj (článek z časopisu Skauting) 

  Kulda J. (Jéňa): Na vodu za hranice (článek z eKP)

Ostatní

  Bláhová L. (Lůca): Bojím se vody (článek z časopisu Skauting)

  Klusáčková, Z. (Klusajda): Pohled k Leknínům (článek z časopisu Skauting)


Edit