en
< návrat zpět

Řády, vyhlášky, předpisy

Základní předpisy Junáka

Junák: Stanovy spolku Junák - český skaut, 2014

Junák: Organizační řád, 2017 +  příloha

Junák: Statut Kapitanátu vodních skautů, 2007

Junák: Řád Vodních skautů, 2007

Junák: Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka, 2016-12

 

 Výkonná rada Junáka: Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, 2016

 Příloha č. 1 – Obsah čekatelské zkoušky

 Příloha č. 2 – Obsah vůdcovské zkoušky

 Příloha č. 3 – Obsah zkoušky vodáckého minima

 Příloha č. 4 – Obsah kapitánské zkoušky

Výkonná rada Junáka: Směrnice pro vodácké akce, 2016 (Pro vodní skauty ji plně nahrazuje Vyhláška HKVS č. 3 z 2016 o bezpečnosti na vodáckých akcích, viz níže.)

 Další předpisy lze nalézt ve Spisovně skautské křižovatky.

 

Vyhlášky Hlavního kapitanátu vodních skautů

HKVS: Vyhláška č. 1/2005 o krojích, 2005

HKVS: Vyhláška č. 2/2005 o příspěvcích KVS, 2005

HKVS: Vyhláška č. 3/2016 o bezpečnosti na vodáckých akcích, 2016

HKVS: Vyhláška č. 4/2007 o volbách, 2007

HKVS: Vyhláška č. 5/2011 o jednacím řádu HKVS, 2007

HKVS: Vyhláška č. 6/2009, kterou se upravují další práva a povinnosti krajských kapitánů, 2009

HKVS: Vyhláška č. 7/2014 o kvalifikacích vodních skautů, 2014

   HKVS: Vyhláška č. 7 - příloha č. 1, Doporučené rozdílové osnovy, 2014

 HKVS: Vyhláška č. 8/2013 o vlajkách vodních skautů, 2013

Registr vlajek vodních skautů SkautIS: Registr vlajek vodních skautů, datum v dokumentu

Četnosti vlajek vodních skautů HKVS: Četnosti vlajek vodních skautů, datum v dokumentu

Četnosti vlajek vodních skautů HKVS: Vektorové šablony vlajek vodních skautů, 2017

Četnosti vlajek vodních skautů V. Cvrček: Vodácká vlajková etiketa, 2016 (metodický materiál - není součástí vyhlášky)

Četnosti vlajek vodních skautů Rada KVS: Vnitřní předpis k hospodaření Kapitanátu vodních skautů, 2015

 HKVS: Cestovní příkaz - vzor, 2018

 HKVS: Pokladní kniha rozšířená - vzor, 2017

 

 

Vyznamenání vodních skautů

Junák: Statut Medaile Bronzového bobra, 2011

Junák: Statut Řádu Stříbrného bobra, 2011

 

Formuláře

 HKVS: Formuláře ke zkoušce vodáckého minima - komplet, 2017

 HKVS: Formuláře ke kapitánské zkoušce - komplet, 2017

 Junák: Formulář návrh na vyznamenání, 2016

 HKVS: Formuláře k uspořádání volebního srazu VS, 2017


Pravidla závodů

 HKVS: Pravidla skautské regaty Skare 2020–2022

Historické dokumenty:

 HKVS: Pravidla skautské regaty Skare 2017-2019, 2017

Prokop Jícha, Jaroslav Vondra, Antoním Wiener: Pravidla skautských závodů, 2010

Prokop Jícha, Jaroslav Vondra: Pravidla SKARE, 2006

 

Právní předpisy

(poslední revize aktuálnosti provedena dne 6.1.2015, předpisy převzaty ze stránek portal.gov.cz )

Zákon 114/1995 - o vnitrozemské plavbě

Vyhláška 344/1991 - řád plavební bezpečnosti

Vyhláška 222/1995 - o vodních cestách

Vyhláška 223/1995 - o způsobilosti osob k vedení plavidel

Vyhláška 224/1995 - o způsobilosti plavidel k provozu

Zákon 254/2001 - o vodách

Zákon 114/1992 - o ochraně přírody a krajiny

Zákon 258/2000 - o ochraně veřejného zdraví

Zákon 289/1995 - o lesích

Vyhláška 106/2001 - o zotavovacích akcích

Všechny zde uvedené právní předpisy

edit