en

Třídová loď vodních skautů P550

Úvod

Používání skautských pramiček začalo již se vznikem vodního skautingu před sto lety a je důsledkem aplikace družinového systému, při kterém se posádka skautů řídí samostatně, bez účasti dospělého, a musí tedy táhnout za jeden provaz. S moderními materiály se otevřely nové možnosti a tak vznikla loď vhodná pro vodácké putovní tábory, plavbu pod plachtami i jízdu na divoké vodě.

Vývoj nové víceúčelové skautské lodi byl zahájen v roce 1994 malou skupinou skautských nadšenců. Byl opuštěn po generace otrocky kopírovaný tvar pramice a vznikla oblá jola, která má nejen dobré vlastnosti při jízdě na hladké vodě, ale zároveň umožňuje dynamickou jízdu a rychlé manévrování na vodě proudící. Zároveň jsou lodě standardně vybavovány ploutvovou skříní a trup při plachtění vykazuje mimořádně dobrou stoupavost. Tato 550 cm dlouhá nástupkyně skautských pramiček, většinou v bílém provedení a s modrými palubami, je označována jako třídová loď vodních skautů P550.

Nejlepším dokladem úspěchu je aktivní užívání více než 150 těchto lodí v oddílech vodních skautů. K tomu přes 80 lodí má registrováno číslo svých plachet. Tyto lodě jsou využívány nejen při vodáckých putovních táborech, ale i při celoročních kanoistické i jachtařské přípravě. Vedle více než desítky regionálních závodů se také každoročně větší část těchto plachetnic setkává na celostátní skautské regatě SKARE a téměř sto lodí každoročně projede na svátek sv. Václava pod Karlovým mostem při závodu Napříč Prahou – přes tři jezy.

Vývoj v oblasti P550 neustrnul, nyní jsou velice populární dvojstěžňové varianty lodi a za pozornost bezesporu stojí i úprava pro spaní až čtyř osob, díky které se nejeden putovní tábor odehrál opravdu celý na lodích.

Výrobu těchto lodí zajišťuje Kapitanát vodních skautů a loď lze objednat za cca 35 tis. Kč s dobou dodání 2 – 3 měsíce podle vytíženosti výroby. V nabídce jsou tři varianty lodi: pro univerzální použití, pro kanoistiku a polotovar pro vlastní dostavbu. Loď je také možné nachat v rámci objednávky kompletně ustrojit.

 

Technické údaje

Délka 5,7 m
Šířka 1,2 m
Hmotnost 80 kg
Materiál laminát
Plachty 5 m2 (hlavní plachta) + 2m2 (kosatka)
Kapacita 5 osob se zavazadly / 7 osob

Porovnání nabízených typů lodí P550

typ P550 P550-vs P550-Delfín
vestavěné lavičky + - +
ploutvová skříň + + -
výstuha kormidla + + -
inspekční otvory v komorách + + +
vlnolam + + +

 

P550

Třídová loď P550-classic

 

Loď P550-vs

Třídová loď P550-vs

 

Loď P550-Delfín

Třídová loď vodních skautů P550-Delfín

Dokumentace

edit


Galerie lodi P550

Články o P550

Registr skautských jachet