en
< návrat zpět

Skautky a skauti

Obecné informace o programové nabídce pro skautský věk se dočtete na skautské křižovatce.

Vodní skauti používají oproti "obyčejným" skautům v Junáku navíc specifické prostředky výchovy (vodní sporty) a zároveň specificky používáme některé prvky skautské metody. Proto můžeme využívat programovou nabídku, kterou Junák má, ale některé nástroje je vhodné uzpůsobit našim potřebám. Hlavní kapitanát vodních skautů proto připravil ve spolupráci s koordinátorkou revize stezky vodácké doplňky ke skautským stezkám i k Nováčkovi.

V roce 2019 vyšla revidovaná stezka, kde jsou vodácké doplňky včetně výzev její nedílnou součástí. Sešity stezky, Nováček i metodické materiály včetně brožury k vodáckým doplňkům najdete ke stažení na webu https://stezka.skaut.cz/.

 

Stará stezka:

Vodácká adaptace stezek pro skauty a skautky (11-15 let) se skládá ze dvou částí:

Nováček pro vodní skauty a skautky          Nováčkovská zkouška

 

 

Vodácké doplňky Cesty země     Vodácké doplňky Cesty vody     Vodácké doplňky Cesty vzduchu     Vodácké doplňky Cesty ohně

 

Ocenění Mladý bobr a Bobr:

           Informace o ocenění Mladý bobr a Bobr (článek z eKP) 

           Formulář Žádosti pro udělení ocenění Mladý Bobr/Bobr

Edit