en

O vodním skautingu

Co je skauting?

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Největší skautskou organizací v ČR je Junák - svaz skautů a skautek ČR.

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle účely jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem. Vodní skauti v Junáku jsou sdruženi v síti VS a jeho vedení nazýváme Hlavním kapitanátem, na jehož stránkách se nacházíte.

Chcete se dozvědět více?


Idea a poslání

Historie vodního skautingu

Symbolika a kroje