en
< návrat zpět

Historie vodního skautingu

Zajímavé články

Vodácký B-P

Vodácký Svojsík

Vodácký Foglar

Vodácký Seton


Historie skautingu, Junáka, vodních skautů v datech

 

1847

 3. února se narodil Henry Warington Smyth Baden-Powell, bratr Roberta B-P, na jehož popud organizoval vznik vodních (námořních) skautů a napsal pro ně první příručku

 

1857

 22. února se narodil v Londýně Robert Stephenson Smyth Powell - zakladatel skautingu a světový náčelník skautů. (Příjmení Baden-Powell přijala rodina později, až po smrti Robertova otce.)

 

1860

 14. srpna se narodil v Anglii Ernest Evan Thompson Seton - zakladatel woodcraftu, první náčelník skautů USA.

1869

 29. června se narodil Josef Rössler-Ořovský, všestranný sportovec, zakladatel českého vodního skautingu.

 

1876

 5. září se v Praze narodil Antonín František Svojsík - zakladatel českého skautingu. Místo druhého jména František však používal přezdívku Benjamin, kterou dostal jako nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta.

 

1883

* Wiliam A.Smith ve Velké Britanii zakládá THE BOYS BRIGADE Chlapecké brigády

 

1889

* 22. února se narodila Olave St. Clair Soames, provdaná Baden-Powellová, světová náčelní skautek.

 

1895

 21. května se narodila Vlasta Štépánová, provdaná Koseová. Byla iniciátorkou vzniku prvního dívčího oddílu a prošla pak různými funkcemi v naší i světové dívčí organizaci.

 

1901

 5. dubna se narodil v Prostějově Rudolf Plajner, jediný syn ze sedmi dětí. Od roku 1939 byl náčelníkem Junáka.

 

1902 

* přírodovědec, spisovatel a malíř Ernest Thompson Seton zakládá v USA WOODCRAFT INDIANS (první tábor)1. července uspořádal E. T. Seton první woodcrafterský tábor v městečku Cos Cob. Do tohoto roku se klade založení prvního kmene Woodcraft Indians (Indiáni lesní moudrosti). E. T. Seton pro ně napsal knihy Dva divoši, Rolf zálesák, Svitek březové kůry - Knihu lesní moudrosti.

 

 

1906 

* Robert Baden-Powell (1857-1941) vydává pro The Boys Brigade knížku o chlapcích v armádě Aids to Scouting

 

1907 

* Od 1. do 9. srpna vede B-P pro neorganizované (dvacet chlapců) první pokusný tábor na Brownsea Island u přístavu Poolu na jihu Anglie. Tento tábor se považuje za skutečný začátek skautingu. B-P píše sešity knihy Scouting for Boys

 

1908 

* V lednu začala vycházet první skautská příručka Scouting for Boys v sešitech na pokračování. 24. ledna byla první veřejná schůze s výkladem knihy Scouting for Boys ve dvoraně Birkenheadu. Tento den je dnem založení první skautské organizace na světě - anglické The Boy Scouts.

* 14. dubna začal vycházet první skautský časopis na světě - anglický „The Scout".

 

1909 

* V září sraz 10 000 britských skautů na první skautské přehlídce v Crystal Palace v Londýně;  mezi 10 000 skauty se poprvé objevila i skupina skautek.

5. března vnikl první oddíl Sea Scouts v Londýně

 

1910

* Založena organizace anglických skautek GIRL GUIDES (8 000 členek), vede sestra RBP Agnes Baden-Powellová;

* E. T. Seton dělá z Woodrafts americký skauting

 V říjnu se v Anglii utvořil odbor pro vodní skauting (Sea Scouts) – považuje se za vznik vodního (námořního) skautingu

 

1911

 Počátkem léta odjel prof. tělocviku A. B. Svojsík do Anglie a Skandinávie, aby na vlastní oči viděl skauting v praxi. Po návratu začal překládat Scouting for Boys a poznatky si ověřoval v praxi s první družinou českých skautů složenou ze žáků Žižkovské reálky, v září první český tábor ve srubu u hájovny Vorlovna pod Lipnicí

 

1912 

 1. února vyšla první skautská brožurka u nás – A. B. Svojsík: Český skaut. V květnu pak kniha Základové junáctví. V březnu první rádcovský kurz. První mimopražský oddíl v Třebechovicích pod Orebem. V Berouně vznikají DĚTI ŽIVĚNY, na Plzeňsku PSOHLAVCI Založen skautský odbor při Svazu spolků a přátel tělesné výchovy mládeže.            

 13. července začal čtyřdenním putováním od Žižkovské reálky do Orlovských lesů u Lipnice první tábor českých junáků. Tábor třinácti chlapců vedl A. B. Svojsík.

* 30. října se oženil Robert Baden-Powell s Olave St. Clair Soames. Z jejich manželství se narodily tři děti: Peter, Heather a Betty.

Josef Rössler-Ořovský se na Olympijských hrách ve Stockholmu seznámil se švédskými vodními skauty a zakládá s prof. ing. Ludvíkem Šimkem při Českém Yacht Klubu oddíl vodních skautů, později registrovaný jako 1.ovs, dnes pražská vodní Dvojka, první vodní družina Bobrů.

 První oddíl vodních skautů při vysokoškolském sportovním klubu (prof. František DRTINA), členové vykonali téhož roku první dálkovou plavbu z Č. Budějovic do Prahy na vorech.

 V červenci vydává Warington Baden-Powell knihu Sea Scouting and Seamanship for Boys

 

1913

 v Praze je 19 skautských oddílů, jeden z nich je pozdější Pětka.

 Skauti ze dvou letních táborů na Sázavě se plaví do Prahy na lodích, které si sami na těchto táborech postavili. Družina Bobrů podnikala společně se členy Českého Yachtklubu řadu zdařilých kanoistických tůr spojených s vodním tábořením. Jako vůdce a instruktor byl Josef Rössler-Ořovský, jenž zapůjčil lodě a učil je správně ovládat, pádlovat, apod. Družina Bobrů z 2.oddílu Praha byla první skautskou skupinou, která měla systematický vodácký výcvik zařazený do programu skautské činnosti. Její rádce Josef Rössler ml. a J.Filip-Starý se stali později činovníky vodních skautů.V tehdejší době se po tápání a zkoušení zrodila pramice s kotrčí, která přetrvala v různých obměnách až do dnešních dnů.

Koncem března byl ve škole ve Vladislavově ulici v Praze zahájen první kurs pro rádce a vůdce. Po sobotách a nedělích trval až do května. Zakončen byl 26.5.1913 tábořením v hlubočepském údolí

27. září byl na Císařském (nyní Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor.

 

1914

15. června založen spolek JUNÁK-ČESKÝ SKAUT. Vznik junácké hymny (text František Serafin Procházka, hudba Karel Kovařovic).

* Začíná I. světová válka, skauti více zaměřeni na činnost podobnou Červenému kříži. Mnoho vůdců odchází na frontu

* v lednu podal v Anglii M. P. Everet návrh na organizaci a výchovný program vlčat. Návrh programu je motivovaný Kiplingovými Knihami džunglí. Výchova malých děvčat – skřítků (Brownies) byla organizována obdobně, původně se jmenovaly Růžová poupata. Za základ jejich programu byla vzata pohádka Juliány Ewingové.

 

1915 

 11. ledna přednášel A. B. Svojsík o americkém dívčím skautingu. Po přednášce a živé diskusi dvanáctí zájemkyň bylo rozhodnuto o vybudování dívčího skautingu uvnitř spolku Junák - Český skaut. Odbor pro dívčí výchovu skautskou byl schválen na nejbližší valné hromadě JČS. Vůdkyně I. dívčího oddílu Vlasta Štěpánová-Koseová (1895-1973). V létě první tábor skautek u Živohoště 

15. ledna první číslo časopisu Junák.

  24. května byly v pražské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu.

 

1916

* V Anglii byla vydána základní příručka pro výchovu vlčat "Wolf Cub's Handbook"

 Od 10. července do 8. srpna poprvé tábořil s A. B. Svojsíkem pod hradem Lipnicí skaut Jiří Wolker.

 

1917

* V květnu začal v Anglii první projekt pro starší skauty (následující rok se jim začalo říkat "rover").

 

1918

Skautský vodácký závod Cholín-Praha a Zátoň – Libřice

* 28. října byla vyhlášena Československá republika

 a junáci nastoupili do služby Národního výboru. Druhého dne byla zřízena skautská kurýrní pošta a vydány pro ni první skautské známky na světě, současně první poštovní známky ČSR

21. prosince se junáci aktivně zúčastnili triumfálního návratu prezidenta T. G. Masaryka do vlasti. Na tento den byla obnovena Pošta českých skautů (přetisk Příjezd prezidenta Masaryka).

 

1919

* 19. - 20.2. se konala první schůze Mezinárodní rady skautek (International Council) z podnětu manželky R.B.P., Olave Baden – Powellové

 7. června ustaven Svaz Junáků - Skautů RČS., jeho součástí i Vodní skauti. Starostou byl zvolen Josef Rössler-Ořovský, náčelníkem A.B.Svojsík, náčelní Emilie Milčicová.

  27. června byla na první schůzi ústřední rady Svazu JS RČS zavedena jako odznak Svazu typická česká lilie se štítkem s psí hlavou.

Ze 3. pražského oddílu vzniká 2. a 3. oddíl vodních skautů a byl založen Hlavní stan vodních skautů – vůdce Josef Rössler-Ořovský .

 Skautská výchova byla rozšířena také na skautský potěr: vlčata a mladší děvčata (šotky). Později byl název šotci změněn na světlušky.. Soustava výchovy vlčat byla převzata z anglického skautingu a byla založena na podkladě Knihy džunglí od Rudyarda Kiplinga. VČSR patří prvenství ve výchově vlčat Obci Baden-Powellových skaut (stojící mimo Svaz) vydali i příručku VLČE, kterou přeložil z angličtiny Karel Šváb. Řády a pravidla organizace vlčat v ČSR byly schváleny v listopadu.

 * 8. září byl v Gilwell Parku v Anglii zahájen první Wood Badge kurs pro výchovu vůdců na světě.  28. prosince vyšlo u nás první číslo časopisu pro činovníky - Vůdce.

 

1920

 V Praze vzniká 4. oddíl vodních skautů. Hlavní stan přejmenován na Hlavní kapitanát vodních skautů. Hlavní kapitán prof. Ludvík Šimek.

 29. března byl udělen poprvé zlatý stupeň odznaku Za čin junácký za záchranu tří tonoucích dětí. Zachráncem byl skaut, devatenáctiletý student Rudolf Plajner.

* 23. - 28. července se konal 1. mezinárodní sjezd a konference (International Conference) skautek v Oxfordu v Anglii. Bylo navrženo pravidelné dvouleté scházení,28. - 29.července  proběhla 1. mezinárodní konference, na které byla ustavena Mezinárodní skautská kancelář.

 * 30. července až 7. srpna se konalo v Anglii v hale londýnské Olympie první světové jamboree. Ke konci jamboree byl Baden-Powell prohlášen náčelníkem skautů celého světa. B.-P. dekoroval A. B. Svojsíka britským Řádem stříbrného vlka.

  18. října zemřel Fr. Bílý, první místostarosta Junáka. Právě on na začátku roku 1912 navrhl označení „junáci" pro české skauty, který se ujal.

 

 

 

1921

První česká příručka Vodní skauting a krojový předpis pro VS, ustanoveno vyznamenání "Stříbrný bobr"

 V únorovém časopisu VŮDCE je článek od Jana Nováka "Vlčata a Řády a pravidla organizace Vlčat".Vychází kniha A. B. Svojsíka "Organizace". Obsahuje všechny organizační a jednací řády, včetně dívčího odboru a Místních sdružení SVAZU. Specifikuje organizační síť, odznaky, činovnické a organizační složky - kterými jsou vlčata, šotci, skauti, skautky, vodní skauti, roveři, junačky, oldskauti, oldskautky, táborníci, uvádí i zvláštní organizační složky.

 24. dubna zemřel ve věku 74 let Warington Baden-Powell

 

1922

 29. června až 2. července se konaly Národní skautské slavnosti (1. národní jamboree) na Císařské louce v Praze.

1. července byl založen „Svaz slovanských skautů a skautek", jehož prvním prezidentem se stal A. B. Svojsík.

* 26. června – 1. července mezinárodní sjezd a konference skautek v Cambridge v Anglii. Usneseno pravidelné dvouleté konání. Cambridžskou konferencí byly československé skautky přijaty do Mezinárodní rady skautek. Československo se na červencové mezinárodní konferenci skautů v Paříži stalo jedním ze třiceti zakládajících členských států mezinárodního skautského ústředí. A. B. Svojsík byl zvolen členem Mezinárodního skautského výboru.

 V redakci E. Milčicové a B. Herbenové vyšla "Příručka dívčího skautingu". Obsahovala úplnou osnovu dívčí skautské výchovy, včetně odborných zkoušek a řádu pro oldskautky. Poprvé tak byla publikovaná činnost a specifika dívčího skautingu.

 Hlavní kapitanát vydal první příručku ke stavbě vlastních plavidel vodních skautů – skautské pramičky.

 

1923

 Československá obec Junáků volnosti (další organizace mimo Svaz) organizovala vlčata do 14ti let, junáky a junačky do 21 let, táborníky přes 21 let zejména celé rodiny. Zásady mravní výchovy členů byly převzaty ze Setonova zákoníku Lesní moudrosti.

  6. července byla zahájena první čs. lesní škola v Jemčinské oboře. Vedl ji F. A. Elstner.

 

1924

 Vodní skauti František Novotný a Vladimír Kazda startovali na mezinárodních kanoistických závodech v Hamburku a přivezli odtud způsob jízdy v kleku.

 20. května náčelnictvo Svazu JS RČS přiznalo první titul a právo nošení odznaku Lví skaut (obdoba amerického titulu Orlí skaut). Lvím skautem se mohl stát prvotřídní skaut, který navíc získal 8 předepsaných odborek. Prvním lvím skautem byl Josef Polák z Prahy.

 

1925

 28.-29. 1. – Samostatný sjezd čs. skautek při oslavách desetiletí dívčího skautingu s pracovním shromážděním a výstavou prací skautek. - Sladkovský sál Obecního domu v Praze (slavnostní část), velký sál Skautského domova na Petrském náměstí (pracovní část).

 Byla otevřena mezinárodní skautská chata v Kanderstegu v srdci švýcarských Alp jako mezinárodní středisko pro výcvik, volné chvíle a táboření.

 

1926

* 22. únor  –  den společných narozenin manželů Baden-Powellových, byl na světové konferenci skautek v USA vyhlášen za svátek všech skautek na světě - Thinking Day /Journeé de fensée (Den přemýšlení, Den díků, Den sesterství).

 4. – 14. srpna se konala u Paršovické myslivny u Hranic na Moravě první dívčí lesní škola.

 

1928

 26. 2. 1928: Řádný valný sjezd Svazu JS-RČS. Hlavní zpravodaj Svazu dr. Josef Šimánek konstatoval vzrůst oddílů. Potěšitelný je zejména vzrůst vlčáckých smeček a oddílů vodních skautů, hlavně na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

* Na 5. mezinárodní konferenci skautek v Maďarsku byla založena světová asociace skautek - WAGGGS. Československo bylo jedním ze zakládajících členů.

* Boy Scouts of America zakládá svoje vlčata: Cub Scouts of America. Jejich program byl založen z převažující části na Setonově programu.

 

1929

* Při výročí založení skautingu (21. výročí první organizace) a třetího světového jamboree byl B-P povýšen do vyššího šlechtického stavu jako Lord Baden-Powell of Gilwell.

 

1930

* Olave Baden-Powell byla zvolena světovou náčelní skautek. První – a poslední, tento titul se již neobnovil. Byl přijat návrh na mezinárodní vlajku skautek.

 

1931

 Od 27. června do 2. července se konalo 1. slovanské jamboree v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. 15 000 skautů a skautek z ČSR, Polska, Jugoslávie, Litvy, ale i delegace z Anglie, Francie, Maďarska a Rumunska.

* 1. Rover Moot ve švýcarském Kanderstegu.

 

1932

* 31. července byla otevřena mezinárodní chata skautek Our Chalet ve Švýcarsku. Již 5. září zde byl zahájen první mezinárodní kurs skautek.

 27. – 28. 2. 1932: řádný valný sjezd SVAZU ve velké dvoraně paláce Skaut v Praze.

 

1933

17. ledna zemřel zakladatel českého vodního skautingu, vodák a všestranný sportovec Josef Rössler- Ořovský.

První závod Napříč Prahou

do Pražské Pětky přichází Mirko Vosátka – Grizzly a pod jeho vlivem Jaroslav Novák – Braťka přeměňuje oddíl na vodácký

 

1935

 Naše skautky začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem.

3. -17. července probíhalo 2. slovanské jamboree v polské Spale.

* Na 8. světové konferenci skautů bylo zavedeno jediné mezinárodní skautské vyznamenání - Bronzový vlk.

1. prosince byl rozpuštěn Pfadfinderbund německých skautů ve „Třetí říši" zákonem o státní organizaci mládeže „Hitlerjugend".

 

1936

* V lednu se v Anglii začal utvářet odbor pro handicapované skauty. Oddíly handicapovaných skautek však byly oficiálně zařazeny do organizace již v roce 1918.

  22.-23. 2. 1936 – Jubilejní valný sjezd SVAZU JSS-RČS. Zpravodaj Náčelnictva Dr. Josef Šimánek konstatoval mj. že samostatně pracuje technický odbor vodních skautů nazývaný Kapitanát a Technický odbor pro vlčata.

* Ve druhé polovině prosince navštívil E. T. Seton s manželkou Prahu.

 

1938

 16. července odjel A. B. Svojsík do Sovětského svazu. 2. srpna se vrátil vážně nemocen. 17. září zemřel na streptokokovou nákazu. Byl pohřben 20. září za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově

* V anglickém Gilwell Parku se konala 1. mezinárodní „vlčácká" konference.

*  Květnová a zářijová mobilizace čs. armády. Skauti pomáhají při výchově civilních obyvatel (kupř. zacházení s plynovou maskou, chování v krytu, apod.

* 30. října Mnichovská dohoda – odtržení pohraničních území, skauti se starají o vysídlence přechodně ubytovávané ve školách, tělocvičnách apod.

 10. a 11. prosince se konal mimořádný valný sjezd Svazu junáků skautů a skautek RČS, kterým skončilo období Svazu a začala příprava ke sjednocení čs. skautingu v nový spolek JUNÁK.

 

1939

 22. ledna byl zahájen ustavující sněm Junáka v sále Městské knihovny v Praze 1. JUNÁK – ústředí skautské výchovy vznikl sloučením Svazu junáků skautů a skautek RČS, Ústředí katolických skautů, Junáků volnosti a Švehlových junáků. Velitelem (starostou) byl zvolen pplk. V. Vlček, náčelníkem prof. B. Řehák a náčelní V. Koseová, 12. března po rezignaci pplk. Vlčka byl jmenován velitelem Junáka prof. Bohuslav Řehák a Dr. Rudolf Plajner náčelníkem junáckého kmene.

* 15. března zánik republiky, okupace, vznik Protektorátu Čechy a Morava

13.ovs Praha na počet nově otevřené klubovny pořádá I. ročník závodu Přes tři jezy.

 Byl zaveden třístupňový výchovný systém od vlčat k junákům a k čekatelům a vůdcům. Věková hranice pro vstup do vlčat byla snížena na šest let. Náčelnictvo se rozhodlo nahradit název "šotci" za "světlušky", skautky i světlušky nosí "napříště odznak bez modrého trojlístku".

 

1940

11. července německé gestapo přepadlo a rozehnalo některé junácké tábory.

28. října vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka.

Při likvidaci Junáka bylo registrováno více než 40 oddílů VS

4. listopadu nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek. Řada skautských oddílů přešla do ilegality, některé oddíly se uchytily v Klubu českých turistů KČT jako jeho dorost "káčata“.

Mirko Vosátka vydává knihu Vodáci, ahoj!, na dlouhou dobu nejucelenější publikaci obsahující praktické znalosti českých vodních skautů.

15 členů pražského 5.ovs zakládá odbojovou skupinu Zbojníci, která se do r.1945 rozrostla na Zpravodajskou brigádu (zkratka ZB stále připomínala původní název) o 1600 členech.

 * Na Slovensku bylo úředně vyhlášeno, že výchovu občanů na Slovensku ve věku od 6 do 19 let provádí Hlinkova mládež (HM).

 

1941

* 8. ledna zemřel na své farmě v Nyeri v Keni světový náčelník Robert Baden-Powell

* V lednu se utvořil v Anglii odbor leteckých skautů .

 23. května vydal ministr vnitra naší exilové čsl. londýnské vlády Juraj Slávik souhlas s vytvořením Junáka - čsl. ústředí skautské výchovy v Londýně..

 25. června uznala mezinárodní skautská kancelář „Svaz československých skautů ve Velké Británii".

 

1942

 V lednu založili Štemberovi čs. skauti v Shanghaii koedukovanou smečku vlčat a šotků, která úspěšně prosperovala až do května 1943, kdy se muselo mnoho našich krajanů přestěhovat do Japonci vymezené části města - Honkew. Schůzky pokračovaly v klubovně Slavie až do září 1943.

 

1945

 Měsíc před koncem války popraveni ostravští skauti-odbojáři – odtud mohyla na Ivančeně a každoroční skautské výstupy 24. dubna (i v letech ilegality).

 Na dotaz z Prahy, zda má Junák obnovovat na osvobozených územích svoji činnost, odpověděla vládní místa z Košic stručně: „Obnovte status quo ante bellum." (obnovte předválečný stav). Během velice krátké doby nastal silný příliv mládeže do Junáka, který během roku 1946 dosáhl 250 000 členů, náčelníkem Rudolf Plajner.

* 5. – 8. května Pražské povstání, konec války.

V Praze se obnovila skautská činnost ihned při květnovém povstání. Na barikádách padl vodní skaut Hugo Sedláček (Závod přes tři jezy se jezdí jako jeho memoriál), později je vyznamenáno mnoho vodních skautů válečným křížem, medailemi "Za chrabrost", medailemi "Za zásluhy" apod. Nejmladším bojovníkem Pražského povstání byl vodní skaut Jan Ryšavý.

Vychází první číslo Pošty Hlavního stanu VS – od 11. čísla název Kapitánská poša, VS začali pracovat – hlavní kapitán br. ing. Špatný.

 

1946

 Funkci hlavního kapitána převzal br.Štok – Bimbo, z jeho iniciativy se uskutečnila I. lesní škola vodních skautů v Bechyni, školu vedl br.dr.Průcha

 9. a 10. února se konal II. junácký sněm v Senátní budově na Malé Straně a ve Slovanském domě v Praze, na kterém byl ustaven Československý Junák.

19. června ministerstvo vnitra schválilo nové stanovy Junáka.

* 21. až 28. září po světové konferenci v Evianu byla u nás na návštěvě světová náčelní skautek lady Olave Baden-Powell; v Kolíně přihlížela výcviku vodních skautů, které vedl John Černý – Otec Gray.

 28. září byl odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu v Praze na Strahově (vyhrávají vodní skauti). Měl se konat každé dva roky

 6. října oddílová rada 30. odd. Ostrava dala podnět k založení mohyly na Ivančeně v Beskydech k uctění památky skautů V. Čermáka, V. Páchá, O. Kleina, Q. Němce a M. Rottera popravených nacisty 24. dubna 1945.

* 23. října zemřel E. T. Seton - Černý vlk, malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák - zakladatel woodcraftu.

 

1947

 II. lesní škola vodních skautů rovněž v Bechyni, vedl br.Štok - Bimbo, zástupce ing.Hájek – Jack.

Pražská Pětka vlastní kutr "Pětka", plaví se po Visle do Baltu a Severního moře, natáčí se film "Na dobré stopě".

 První oddíly vodních skautek.

* 25. dubna až 6. května byl u nás na návštěvě ředitel mezinárodní skautské kanceláře, vůdce gilwellských Wood badge kursů J. S. Wilson..

 Od 30. 6. 1947 byla pořádána Zemská junácká brigáda na Šumavě. Zúčastnilo se jí cca 1.500 junáků a skautek a 10 vlčat. Odpracovali 83310 hodin a zachránili řadu cenných hospodářských hodnot.

* 11. srpna Hlavní skautskou událostí je Jamboree míru (6. světové jamboree) ve Francii s účastí 500 členů Junáka.Čs.vodní skauti zde na místě postavili dvě dřevěné pramice později věnované francouzským vodním skautům.

 

1948

* 25. února komunistický převrat

 28. února se měl konat III. junácký sněm ve Zlíně, ale už se neuskutečnil. Ústředí Junáka bylo obsazeno a jeho čelní pracovníci vyvedeni. Byl vytvořen Akční výbor ústředí Junáka (AVÚJ

29. března byl Junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn jako dětská organizace do Svazu československé mládeže – SČM. Začala druhá likvidace našeho skautingu. 3. dubna na celostátní konferenci ČSM byl Junák proměněn na dětskou organizaci - tj. pouze pro věk 6 až 15 let.První tlak vítězné KSČ vůči Junáku směřuje proti vodním skautům. V prvním politickém procesu je mj. odsouzen i kapitán pražské Dvojky, dnes místostarosta Junáka dr. Jiří Navrátil. Vodní skauti ztrácejí samostatné číslování oddílů.

2. - 4. srpna se konala mezinárodní konference představitelů socialisticky orientovaných mládežnických a dětských organizací v Budapešti, která vyhlásila důsledný boj proti skautingu.

30. září byl poslední ultimativní den povinného vstupu členů Junáka nad 15 let do ČSM. Řada činovníků to odmítla nepodáním registrace a jejich oddíly tím ukončily činnost, některé přešly do ilegality.

 

1949

23. - 24. dubna se na slučovací konferenci mládeže ČSR rozhodlo o rozsáhlejším budování „Pionýrských oddílů Junáka". Toto datum se uvádí jako den vzniku Pionýrské organizace ČSM.

* V srpnu proběhl první mezinárodní tábor handicapovaných skautů v Holandsku v Lunterenu (First Agoon).

 

1950

 13. září bylo uveřejněno v Ústředním listě republiky Československé (díl II, č. 214) oznámení o zániku Junáka. V celé republice se skauti utíkají do sportovních organizací. Nejznámější jsou v příštích letecholympionici Jan Brzák-Felix, Vladimír Syrovátka-Rus, Jiří Vokněr a mnoho dalších.

 

1951

 Otokar Randák-Oskar získává 1.místo v XIX.ročníku 180 km dlouhého závodu České Budějovice – Praha na vlastnoručně vyrobeném kajaku.

 

1953

 Vyvrcholily soudní procesy se skautskými činovníky, hodně skautů je odsouzeno do vězení. Hodně skautů odešlo do zahraničí, kde vzniká organizace čs. exilových skautů.

* 23. října byl v Lucernu ve  Švýcarsku založen IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) - Mezinárodní společenství dospělých skautů a skautek. Následující den byl vyhlášen Dnem družnosti (Fellowship Day) – mezinárodní svátek oldskautů.

 

1954

* Byl zaveden mezinárodní odznak světlušek - ve tmavomodrém oválu je ruka se dvěma vztyčenými prsty.

 

1956

 25. 6. zemřel Eduard Štoch - Sachem. Byl spisovatelem, učitelem a skautem. V roce 1922 jako první organizoval lyžařské zájezdy a prosadil v r. 1925 výuku v příměstské škole v přírodě. Pracoval aktivně ve skautské organizaci, byl členem náčelnictva Svazu JS-RSČ, zakladatelem Kruhu přátel skautingu a pozdějších Táborníků a i českých vlčat.

 

1957

*  otevřela WAGGGS v Mexiku již třetí mezinárodní středisko pro skautky Nuestra Cabaňa.

 

1958

* V éteru proběhlo 1. Jamboree on the Air (JOTA), ale již o rok dříve fungovala amatérská stanice na jubilejním světovém Jamboree v Anglii.

 

1961

* Britská královna slavnostně otevřela skautský Baden-Powellův dům v Londýně

 V polovině šedesátých let vznikají různé organizace, pokoušejí se obnovit Junák-Psohlavci, při Svazarmu Junák-Zálesák, v Liberci Modré kruhy, v Praze oddíl Psohlavců Neskenon-Velký Mír. Ve čtyřce začal Míla Kramář starý praktik a současník A. B. Svojsíka vést vlčata.

 

1966

* Otevřen „Sangam" v Indii, další mezinárodní středisko skautek.

 

1967

Čs. kinematografie získala svého prvního Oscara za film Obchod na korze. Film režíroval Elmar Klos. Byl zkušeným skautem, absolventem Lesní školy, založil a vedl v Uherském Hradišti smečku

 

1968

* Světová kancelář WOSM se přestěhovala z kanadské Ottawy do švýcarské Ženevy.

 3. ledna se konal skautský pohřeb jedné z velkých osobností českého skautingu br. Bohuslava Řeháka..

* Začíná tzv. Pražské jaro.

 29. března se konalo historické obnovující setkání skautů a skautek z celé republiky v sále Domoviny v Praze - Holešovicích. Starosta Junáka dr.Antonín Sum, náčelník dr.R.Plajner-Táta, náčelní Vlasta Macková. Na závěr jednání obnovil náčelník Junáka br. Plajner jménem všech členů slib věrnosti republice.

 Obnoven HKVS v čele s bratrem Štokem-Bimbo, obnoveno vydávání Kapitánské pošty, I. sraz kapitánů a kapitánek v Srbsku.

 14. června byla v Roztokách u Prahy zahájena výstava ke 30. výročí úmrtí A. B. Svojsíka. Navštívilo ji 60 000 lidí.

* V noci z 20. na 21. srpen vstupuje na území republiky pět armád Varšavské smlouvy, aby potlačily tzv. Pražské jaro. V Praze a na několika dalších místech jsou mrtví, mnoho skautských táborů je z obavy o život účastníků předčasně ukončeno. Po srpnové násilné okupaci Československa vydali náčelní a náčelník Junáka 26.8. výzvu „Všem složkám Junáka" ke službě vlasti a podpoře legálních orgánů republiky.

 23. a 24. listopadu se konal v Praze ve Smetanově síni Obecního domu III. junácký sněm. O týden později pak sněm Slovenského Junáka v Bratislavě.

 

1969

 Počátkem roku 1969 je v Junáku v Čechách a na Moravě registrováno celkem 112 oddílů vodních skautek a skautů. Z toho 4 oddíly nejmladších – vlčat a žabiček. HKVS uskutečnil III. LŠVS ve Světlé nad Sázavou, vedl ji br.Štok a ses.Páleníková, II. sraz kapitánů a kapitánek také ve Světlé nad Sázavou.

*18. července poslal astronaut Neil Armstrong (orlí skaut) z paluby Apolla XI pozdrav skautům a skautkám. O tři dny později se stal prvním člověkem, který stanul na Měsíci.

17. listopadu byl na zasedání ÚV KSČ přijat základ budování SSM a nového Pionýra - tím se rozhodlo o nové, úplné a už třetí likvidaci Junáka.

 27. prosince zemřela čestná náčelní skautek Emílie Milčicová.

 

1970

1. února došlo v rozporu s platnými stanovami ke kooptaci řady komunistů do ÚRJ a bylo pak bez odporu přijato rozhodnutí KSČ ze 17. 11. 1969 o likvidaci Junáka.

  14. března se konala ustavující schůze Svojsíkova oddílu v kulturním domě Mars v Praze - Strašnicích.

Pro vodní světlušky zaveden název „Žabičky“.

Na jaře III. sraz kapitánů a kapitánek ve Světlé nad Sázavou. IV. LŠVS v Jaroslavicích na Vltavě.

17. června byl Federálním ministerstvem vnitra zrušen federální Československý Junák (Slovenský Junák již v dubnu). Nadále existoval již jen Český Junák.

 29. – 30. 8. 1970: V Potštejně se mělo konat Ústřední kolo soutěže vlčat a světlušek. O totem bratra náčelníka a sestry náčelní, ale pro nesplnitelné podmínky kladené KSČ se již nekonalo.               1. září byla rozhodnutím nelegálně sestavené UR ukončena činnost Junáka k 15. září 1970. Mělo dojít k integraci oddílů do SSM a Pionýrské organizace.,

2. října byl Český Junák oficiálně zrušen ministerstvem vnitra bez ohledu na mínění naprosté většiny činovníků i dětí. Jednotlivé oddíly buď úplně končí svou činnost, nebo podle zkušeností předchozích let pokračují pod hlavičkami jiných povolených organizací. Jen menšina přechází pod Pionýrskou organizaci SSM, aby velmi brzy zjistila, že slibovaný prostor pro skautskou práci zde neexistuje.

 

1972

 Tábor čs. exilových skautů v Cuyamaca Rancho State Park-Paso Picacho Campground (San Diego City) s bohatým skautským programem a vysokohorskou turistikou. Na táboře složila vlčata, světlušky, skautky a skauti skautské sliby před přítomným komisařem pro Čs. skauting v Americe.

 

1973

 29. září zemřela Vlasta Koseová, jedna z nejpřednějších osobností našeho dívčího skautingu. Její pohřeb se stal srazem skautek a skautů z Čech a Moravy.

 V květnu  byl založen 1. badenský oddíl čs. exilových skautů Pochodeň s družinami skautů, skautek, světlušek a vlčat.

 

1977

* 25. června zemřela světová náčelní skautek lady Olave Baden-Powell nedaleko Auilfordu v Anglii. Je pochována vedle svého manžela v Nyeri v Keni.

 

1983

21. května bylo zahájeno 1. exiloree čs. exilových skautů v německém Glattu.

 

1984

 31. ledna zemřel akademik MUDr. Josef Charvát (*1897). Od roku 1924 byl členem náčelnictva, později zahraničním zpravodajem a od roku 1936 starostou SJSaS RČS. Významně se podílel na sjednocení čs. skautingu a byl na ustavujícím sněmu Junáka v lednu 1939 zvolen čestným velitelem.

 

1985

Tábory celkem 175 skautů, skautek, vlčat, světlušek a 33 činovníků čs. exilového skautingu .

V Praze je u příležitosti spartakiádního srazu turistů pořádán závod Přes tři jezy. Kapitáni mnoha bývalých oddílů vodních skautů mají příležitost setkat se oficiálně.

 

1987

 23. června zemřel náčelník Československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner. Pohřeb se konal 30. června v malé obřadní síni krematoria v Praze -Strašnicích za účasti asi dvaceti skautů. Na jeho přání byl totiž pohřeb utajen.

 

1988

* 1. ledna bylo zahájeno XVI. světové jamboree v Austrálii v Cataract Scout Parku. Bylo to první světové jamboree na jižní polokouli, proto ten pro nás nezvyklý termín.

 

1989

*17. listopadu brutální zásah sil MV proti průvodu studentů na Národní třídě v Praze. Začala „sametová revoluce", která smetla komunistickou diktaturu.

22. listopadu první schůze obnoveného HKVS.

 28. listopadu byla ve Spálené ulici 9 v Praze 1 otevřena Skautská informační kancelář.

 2. prosince se v sále Městské knihovny a na nádvoří sousedního Klementina v Praze konalo první setkání skautských činovníků. Byla to první velká akce směřující ke třetímu obnovení našeho skautingu.

28. prosince byly schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí. Následující den byl zvolen Václav Havel (v mládí skaut) prezidentem Československé republiky.

 

 

 

1990

 6. ledna se poprvé sešla Ústřední rada Českého Junáka v Národním muzeu v Praze.

19. května se konal IV. (obnovující) sněm Českého Junáka v Ústředním domě železničářů v Praze - Vinohradech za účasti 629 delegátů. Náčelník br.Václav Břicháček -Gigant, náčelní dívčího kmene ses.Vlasta Macková, starostou je ses. dr. Burešová.

Obnoven HKVS, hlavním kapitánem se stává br. Ing. Zdeněk Hájek - Jack. Obnoveny srazy kapitánů a kapitánek, první skautské sliby, vůdcovské zkoušky, kapitánské zkoušky. Začíná vycházet Kapitánská pošta.

 O týden později se konal IV. sněm slovenských skautů, který přijal název slovenské organizace „Slovenský skauting". Zároveň byl vyhlášen název pro celostátní organizaci, která nás zastupovala ve světových ústředích „Český a Slovenský skauting".

 13. června byla zahájena v Singapuru 27. mezinárodní konference skautek. Následující den byly československé skautky opět přijaty do světové asociace skautek - WAGGGS.

* 23. až 27. července probíhala 32. mezinárodní konference skautů v Paříži. Také naši skauti byli znovu přijati do svazku světového skautského společenství WOSM.

 

1991

 V. LŠVS na Dalešické přehradě. Obnovil se závod "Přes 3 jezy". Státní film s Flotilou natáčí film "Jak se koupe vydra". Kormidelnický kurz na Dalešické přehradě.

 24. dubna byla v roztockém Středočeském muzeu otevřena výstava „80 let skautingu u nás" připravená historickou komisí Junáka.

* 15. března bylo otevřeno v Londýně nové mezinárodní středisko skautek „Pax Lodge" (Dům míru), jako součást Olave Centre.

 * 29. září až 5. října v Chalkidiki v Řecku probíhala 19. konference IFOFSAG. l zde byli naši oldskauti a oldskautky přijati za členy světového společenství dospělých skautů a skautek.

 Probíhalo XVII. světové jamboree v Koreji. Mezi 25 tisíci účastníků byla po mnoha letech i naše výprava šesti skautů.

 

1992

 V. junácký sněm v pražské Lucerně za účasti 1 500 delegátů. Starostou byl zvolen Jiří Navrátil, náčelní dívčího kmene Jaroslava Pešková, náčelníkem chlapeckého kmeneZdeněk Hájek (současně hlavním kapitánem), hlavní kapitánkou Vlasta Páleníková, náčelníkem kmene dospělých Vladimír Kopřiva.

  7. listopadu ještě VI. (mimořádný) junácký sněm v Praze 6 za účasti 315 delegátů, na kterém byly v podstatě pouze potvrzeny a dokončeny volby z jarního V. sněmu.

 

1993

*1. ledna rozdělení republiky - vznikly samostatné státy Česká republika a Slovenská republika. Tím zanikla i naše společná organizace Český a Slovenský skauting. Opět žádáme o přijetí do WOSM a WAGGGS (jako samostatné národní organizace).

 Konvoj s humanitární pomocí do Chorvatska s doprovodem českých skautů. Akci předcházely sbírky peněz a ošacení.

VI. LŠVS opět na Dalešické přehradě .

 Středisko Junáka v Humpolci obdrželo od Městského úřadu bývalou lesovnu v Orlovech. Okamžitě začaly úpravy, aby tato základna mohla sloužit skautům.

 

1994

 VII. Valný sněm Junáka Olomouc.

 21. - 23. května u rybníku Sycherák se konala skautská mezinárodní akce Intercamp 94. Akce skautů zemí sdružených v NATO se ve své 27leté historii konala ve východní Evropě. Účastníků bylo téměř 2 000, z toho 300 z naší republiky.

 1. - 5. června se v kempu Velký Vír na břehu Orlické přehrady konal 1. ročník celostátního setkání vodních skautů Navigamus 94. (800 vodních skautek a skautů) – námět 50. výročí Dne D (vylodění Spojenců v Normandii).

*1 .-11. srpna se v holandském Drontenu konalo 1. evropské jamboree, kterého se zúčastnila i naše delegace. Šlo v podstatě o jakousi generálku na světové jamboree na stejném místě o rok později.

  II. kormidelnický kurz na Dalešické přehradě

 

1995

 3.-4. června se na brněnském Stadionu konal VIII. sněm Junáka.

* 1 .-11. srpna se konalo XVIII. světové jamboree v Holandsku v Drontenu za naší účastii.

 VII. LŠVS na Dalešické přehradě

 

1996

*Chlapecký kmen přijat do WOSM, dívčí kmen přijat do WAGGGS.

III. kormidelnický kurz na Sečské přehradě, I. instruktorská lesní škola vodních skautů a skautek (ILŠVS) – Velká Holná.

 

1996

 24. dubna byl oficiálně zahájen Rok A. B. Svojsíka.

17.-19. května se konalo za účasti 1 800 skautů a skautek 1. západočeské jamboree, které pořádá oblast Bílého orla.

* 18.-26. července se za naší účasti konal ve Švédsku X. světový Rover Moot.

 2. listopadu schválen Statut HKVS jako jednotky se specifickým výchovným zaměřením.

 

1997

 Navigamus 97 – místo konání Orlík, námět 500. výročí obeplutí Mysu dobré naděje, hlavním kapitánem Vladimír Cvrček – Vezír.

Čestný hlavní kapitán Mirko Vosátka – Grizzly (1911 – 2004) vydává knihu Z deníku kapitána – praktickou příručku vodních skautů         .

 21.- 29. června se v kempu Džbán v Praze konala akce Fénix 97 navazující na tradici Táborů slovanských skautů.

 28. října obdržela sestra Dagmar Skálová - Rakša Řád T. G. Masaryka.

 

 dubna se v Moravské Třebové konal IV. oldskautský sněm.

 22.-24. května IX. valný sněm Junáka v Plzni - Lobzích.

26. června - 5. července na Slovensku Eurokor 98, další tábor slovanských skautů na břehu Hronu poblíž Banské Štiavnice

*29. prosince odletěla výprava českých skautů a skautek na XIX. světové jamboree do Chile.

 

2000

 Navigamus 2000 – místo konání Seč, námět 300. výročí pirátské republiky Tortuga.

Trinidad (II. ILŠ VS + LŠVS + ČLKVS) Lančov.

 2001 X. valný sněm Junáka Vsetín .

SKVOKULEČEK – ČLK VS Žerčice

 

2002

 2. března schválena změna Statutu HKVS na Statut KVS, zvláštní organizační jednotka.

 ČLK VS Námořní akademie ;  Vodní skauti pomáhají při povodních

 

2003

Navigamus 2003 – místo konání Břehy u Přelouče, námět 60. výročí bojů o ostrov Guadalcanal. Námořní akademie

 

2005

 XI. Valný sněm Junáka Třebíč

 

2006

 Navigamus 2006 – místo konání Hlučínská štěrkovna, námět 650. výročí vzniku Hanzy, svazu německých obchodních měst.

 

2007

* 100. výročí založení skautingu, Světové Jamboree v Anglii, kolébce skautingu

 

2008

 Přijat Řád vodních skautů, změněn Statut KVS.

  XII. valný sněm Junáka Havířov