en

Akce

Termínka

Přehled termínů akcí vodních skautů

Informace o srazech vodních skautů

Přes tři jezy

SKARE

SKARE - SKautská REgata

Pohár přístavů

Navigamus

Název akce "Navigamus" pochází z latiny a v překladu znamená "my plujeme". Navigamus je celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky, a to již od roku 1994. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou účastníci zažít díky týmovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům. Posláním akce je setkávání se, navázovat nové kontakty a přátelství s dalšími skauty z ČR i zahraničí. Zároveň akce presentuje veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež, umožní jim přímou účast na nich a vodní skauting je veřejnosti představen jako mezinárodní hnutí s výchovným posláním."

Námořní akademie

Čekatelský lesní kurz pro vodní skauty

Vodácká lesní škola

Stránky Lesní školy vodních skautů, kde najdete zde informace o pořádaných akcích, především letošní Kapitánské lesní škole vodních skautů s možností přímeho přihlášení a stažení dokumentů.

ČLK SEALs

Čekatelský lesní kurz SEALs