en
< návrat zpět

Registr skautských jachet

Plachetní registr vede Hvězdář (hospodar (a) hkvs.cz)

Registr ke stažení: 

Žádost o přidělení čísla

Typy oplachtění

Šablony čísel: 
Čísla v minimální výšce 20 cm se dávají z obou stran hlavní plachty k zadnímu lemu (kolmo na zadní lem) tak, aby se nepřekrývala a pravé číslo bylo výš než levé. 

Šablona znaku třídy P550: 
Znak třídy P550 v červné barva se dává poblíž horního rohu hlavní plachty rovnoběžně s předním lemem plachty, z obou stran tak, aby se zcela překrýval. 

Šablona znaku Registru pro jiné třídy lodí: 
Znak registru se umisťuje jako první číslice přiděleného čísla ve stejné výšce, příklad umístění. 

 

 

 

   


Registr ke stažení: 

Typy oplachtění

 

edit