en

Příspěvky uživatele


< návrat zpět

Zvláštní příspěvky na činnost KVS zasílejte na účet KVS 666 55 333 / 5500 pod variabilním
symbolem (pro rok 2011) 91xxxyy, kde xxxyy je číselný kód označující číslo
okresu a přístavu (střediska).
- upravil Pytlík