en
Kategorie: Samostatné články

Vodácké desetikoruny

Spojí-li se dost kapek, vznikne moře

Desetikoruna je částka, kterou často disponují i naše nejmladší vlčata. Proto HKVS prosí o každoroční dar vodácké desetikoruny za každého vodního skauta. Když budeme táhnout za společný provaz, složíme každoročně přes 30 tis. Kč.

Jak přispět "vodáckou desetikorunou"

Jednoduše, stačí požádat o zaslání pokynu k platbě a určit zda chcete poslat darovací smlouvu i poštou

Nebo ještě jednodušeji příspěvky ve výši 10 Kč za registrovaného člena se posílají jednou ročně na účet Kapitanátu 2300183549 / 2010 pod variabilním symbolem 99YYXXXXX, kde YY je rok a XXXXX je ev. číslo jednotky (pro rok 2018 to u jednotky ev.č. 113.04.004-1 bude variabilní symbol 991811304). V případě platby za více předchozích let je variabilní symbol 9900XXXXX a platbu popište do zprávy příjemci. Stejně tak uveďte do zprávy přijemci číslo oddílu, pokud neplatíte za celý přístav/středisko, nebo i jméno pokud jde o osobní platbu. Příspěvky je možné zaplatit i hotově na srazech kapitánů hospodáři KVS

Ideální je, když odesílá přístav VS nebo oddíl VS prostřednictvím svého střediska na jaře po registraci, zpravidla do jarního srazu. Příspěvek je možné vybírat i prostřednictvím registrace v rámci celého přístavu, okresu i kraje tak, že rada jednotky schválí zavedení volitelných registračních kategorií pro vodní skauty a následně zašle vybrané peníze kapitanátu za všechny podřízené jednotky.

Váš dar můžeme pro vaše účetnictví podložit darovací smlouvou, ve které můžete v případě zájmu přesně specifikovat, na co bude každá vaše desetikoruna použita. Můžete také nahlédnout na transparentní účet KVS nebo požádat o nahlédnutí do vyúčtování Kapitanátu, abyste mohli prověřit použití vašich prostředků.

Přehled vybraných desetikorun podle krajů

Stav zaplacených zvláštních příspěvků: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji. Modré pole označuje příspěvky zaplacené, vyschle béžové nezaplacené. Po kliknutí můžete stánhout excelovskou tabulku, kde jsou zaplacené a nezaplacené darované desetikoruny rozepsané.

Proč přispívat na činnost kapitanátu?

  • Hlavní kapitanát vodních skautů každoročně zajišťuje přípravu metodických materiálů pro vodní skauty a zastoupení jejich potřeb v celostátně připravovaných materiálech (např. stezky, odborky), přípravu a tisk Modrých stránek a Kapitánské pošty.
  • V oblasti vzdělávání zprostředkovává, zaštituje a v řadě případů i sám pořádá vzdělávací kurzy, zajiťuje jejich akreditace.
  • HKVS přímo podporuje činnost vodáckých oddílů bezúročnými finančními půjčkami, hromadnými objednávkami vodáckého vybavení za výhodné ceny a zakázkovou výrobou pro potřeby vodních skautů.
  • Ani reprezentace sítě vodních skautů na veřejnosti není zadarmo. Často Kapitanát musí hradit cestovní náklady svým činovníkům, financuje výrobu vyznamenání a zastupování vodních skautů na národních i mezinárodních setkáních.

Kapitanát vodních skautů tvoří celkem 6 zvolených činovníků a možnosti získávání peněz má stejně jako kterýkoli jiný přístav. Je snadné se dopočítat, že na členských příspěvcích od 6 lidí se příliš mnoho nevybere a jen těžko to může pokrýt víc než běžný provoz samotného Kapitanátu. Proto se snažíme získávat dotace a dary od mecenášů. Ale většina získaných dotací (na úrovni stovek tisíc Kč ročně) vyžaduje spoluúčast na nákladech od Kapitanátu. Získávat finanční prostředky by se dalo zmiňovanou výrobou a prodejem vybavení pro vodní skauty, ale tuto činnost děláme proto, abychom podpořili vodáckou činnost a ne k dosahováním zisku. Smutně fascinujícím faktem zůstává, že na darech od členů HKVS se každoročně vybere víc než na všech vodáckých desetikorunách.

Nechceme, aby byly vodní metodické materiály významně dražší než pro pěší i když je nás řádově méně. Chceme, aby mohli mít naši mladší členové v každém skautském časopise svou "modrou" přílohu. Chceme, aby vodní skauti měli k dispozici metodické materiály na stejné úrovni, jako skauti pěší. Rozjet vodácký oddíl není jen otázkou odhodlání, je to především otázkou vybavení, bez kterého se vodácká činnost neobejde.

Projekty na využití "vodáckých desetikorun"

Fond aktivit

Cílem kapitanátu není všechny peníze utratit. Z naspořených prostředků vzniká fond, který by měl sloužit pro bezúročné půjčky jednotlivým oddílům. Cílem je, abyste měli lodě na jaře, když je voda a máte členy. Aktuálně fond má asi 200 tis. Kč, ale rádi bychom ho dále navyšovali.

Mod/kré stránky

Mod/kré stránky jsou připravovány jak po obsahové, tak po grafické stránce HKVS, který mezi lety 2010-2017 také hradíl jejich tisk. Pro odběratele jsou ovšem Mod/kré stránky zcela zdarma. Nechceme, aby kapitán oddílu musel rozhodovat, zda připlatí členům na vodáckou přílohu. HKVS na úhradu MS dostával dotaci ale ta mohla pokrýt 70 % provozních nákladů, ale zbytek (cca 20 tisíc Kč) musel uhradit z jiných vlastních zdrojů.

Plavby vodních vlčat, světlušek a žabiček

Plavby vodních vlčat a žabiček vyšly v polovině roku 2011. Pokud by nebyla poskytnuta vstupní investice ze strany HKVS, k jejich tisku by vůbec nedošlo. Vstupní investice HKVS ve výši 70 tisíc Kč tak umožnila vydání plaveb, úhradu nových vodáckých ilustrací, vlastní vodácké nálepky (musely se kvůli nim vyrobit nové raznice) a zároveň udržet jejich cenu na stejné úrovni jako u stezek pěších. V opačném případě (pokud by k jejich tisku vůbec došlo) by byl každý sešit o cca 20 Kč dražší - a komu by se chtělo kupovat sešit Plaveb za 70 Kč?

Severka

Projekt, který fyzicky ruinoval hospodaření kapitanátu mezi lety 2005 – 2010. Je to odstrašující příklad špatného hospodaření a nevhodného plánování. Dobrou zprávou je, že projekt byl po finanční stránce v roce 2013 vyřešen-ukončen a nyní z něj můžeme jen profitovat. Pro přístavy se zájmem o jachting je tak otevřená cesta pro stavbu vlastní větší plachetnice případně zápůjčku stávajícího prototypu Severky.

 


Vzor darovací smlouvy

 Přehled vybraných desetikorun 2018 

 Přehled vybraných desetikorun 2017 

 Přehled vybraných desetikorun 2016 

 Přehled vybraných desetikorun 2015 

 Přehled vybraných desetikorun 2014

print Formát pro tisk