Zdroj: https://vodni.skauting.cz/novinky-2/hledame-poradatele-srazu-vodnich-skautu  •  Vydáno: 31.5.2018 13:08  •  Autor: Jana Karaová

Hledáme pořadatele srazů vodních skautů

Logo KLŠVS Jak už několikrát zaznělo, tradiční srazy vodních skautů budou moci pokračovat pouze v případě, že bude, kdo by je pořádal. Co ale vám osobně pořádání srazů může přinést? Pomineme-li dobrý pocit z vykonané práce a seznámení se s novými lidmi a místy, v programové oblasti můžete rozvíjet své instruktorské dovednosti v širších souvislostech, z pohledu manažerského je pořádání takovýchto akcí zajímavá zmínka v životopisu. V týmu zázemí zase vyzkoušíte své komunikační dovednosti a logistické myšlení.

Co to celé obnáší?

Sraz je pokaždé jinde. Pořadatelé srazu se obvykle dělí na dva menší týmy – tým programu, který by měl být stabilní a pracovat dlouhodobě, a tým zázemí, který má na starosti vždy jeden konkrétní sraz.

Bylo zvykem, že tým zázemí je pár jednotlivců nebo celý přístav z místa, kde se má sraz pořádat. Nemusí to tak ale být, pokud chcete uspořádat sraz na zajímavém místě, které znáte, nemusí to být nutně vaše domovské město. Je ale důležité zmínit, že pořádání ve vlastním přístavním městě přináší značné výhody, jak z hlediska logistiky, tak z pohledu pracovních sil ve formě roverů a starších skautů.

Tým programu byl naopak složen z kamarádů a známých napříč celou republikou. Jaké bude příští složení týmu, je ale jen na vás. Může to být parta z jednoho města či kraje anebo část účastníků kurzu, která se chce dále vídat a zkusit si něco nového.

Minimální počet lidí, ve kterém je rozumné sraz pořádat, a doporučené zkušenosti:

Základním předpokladem u všech je možnost odpovídat na maily a zprávy do dvou pracovních dnů, ochota řešit část věcí telefonickým hovorem a schopnost řešit operativně vzniklé problémy.

Během příprav by měly proběhnout alespoň dvě schůzky programového týmu (v nejhorším případě alespoň člena týmu, který je zodpovědný za program) a týmu zázemí (minimálně šéf). Na první schůzce by mělo dojít k seznámení se základními představami obou týmů. Některé oblasti při přípravě srazu se překrývají a je vhodné si to v začátku vyjasnit. Druhá schůzka by již měla být nad konkrétním harmonogramem srazu, tým zázemí by měl dostat přesné informace o průběhu programů, o přesunech účastníků (především těch mimo zázemí, většinou školu) a mělo by dojít k vyjasnění, kdo zajišťuje jaký materiál. Programový tým by měl být seznámen s případnými specifiky místa konání. Schůzky mohou být i online.

Podzimní sraz proběhne 9.–11. 11. 2018 v Plzni a na jeho přípravě již pracují Kulda s Ježourem – šéfem týmu zázemí podzimního srazu. Boženka se bude starat o registraci a Hvězdář pomůže s hospodařením. Počítáte dobře, do programového týmu chybí 1–2 hlavní pořadatelé, kterým pomůže nebo s nimi bude pracovat Kulda, a člověk se zkušeností s hospodařením nebo účetnictvím, kterému pomůže Hvězdář.

A kde bude jarní sraz 2019?

Ať už jste sami, nebo máte pár dalších lidí do týmu, ozvěte se HKVS na zastupce@hkvs.cz. Budoucí týmy i jednotlivci budou mít možnost se poradit s týmy minulými, čerpat z jejich zkušeností, ale budou mít i podporu zkoušet nové věci a nacházet vlastní cestu. V následujících přehledech najdete přesný popis toho, co vše je třeba zařídit, aby sraz úspěšně proběhl:

Jak na sraz – programový tým

Jak na sraz – tým zázemí