en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Rozdílová zkouška IVT x KZ

HKVS schválil obsah rozdílové zkoušky pro držitele Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Instruktor vodní turistiky (IVT) k získání kapitánské zkoušky. Více informací, osnovu a formu plnění se zájemci dočtou v následujícím článku.

HKVS na svém zasedání 26. ledna 2012 schválil osnovu rozdílové zkoušky pro držitele osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Instruktor vodní turistky k získání kapitánské zkoušky. Cílem tohoto kroku je usnadnit těm vodním skautům, kteří své teoretické i praktické dovednosti osvědčili zkouškou IVT, možnost získat také tuto kvalifikaci vodních skautů, nezbytnou pro vedení oddílu VS. Rozdílová zkouška je zaměřena na ty obory, které v IVT nebývají obsaženy a souvisí zejména s činností vedoucího vodních skautů.

U zájemců se předpokládá praxe ve vedení oddílu VS. Pro získání zkoušky je nutné samostudium (popř. účast na vybraných přednáškách k modulové KZ na srazech), případně účast na některém z praktických kurzů, zaměřených na jachetní výcvik.

Rozdílovou zkoušku je možné skládat u komise HKVS, a to zejména na srazech (vyjma praktické části). Zájemci se mohou hlásit u výchovného zpravodaje HKVS Pavlíka na mail: vychovny@hkvs.cz.

Rozdílová zkouška pro držitele IVT k získání KZ

Absolvent IVT musí k obdržení KZ splnit následující okruhy KZ předepsanou formou:

Písemný test:

 • 5.1.1  Historie VS v českých zemích, tradice
 • 5.1.2  Zařazení VS v skautské organizaci (Řád VS)
 • 5.1.3  „VS“ ve světě, vodácké organizace a další instituce s navazující činností u nás
 • 5.3.6  Kroj, vlajková etiketa
 • 5.6.3  Základní pravidla při závodech (jachting, kanoistika)
 • 5.6.2  Plachetnice (P550) - Teorie a metodika plavby (výzbroj a výstroj, příprava, nastupování a vystupování, uložení nákladu (bagáže), způsob pohonu a řízení)

Písemná práce (pro zadání viz stávající DÚ k modulové KZ):

 • 5.3.1 Celoroční náplň s ohledem na roční doby
 • 5.3.2 Doplňky ke stezce, vodácké odborky
 • 5.3.3 Hry na a ve vodě
 • 5.3.4  Doplňkové (kompenzační) sporty
 • 5.3.5 Specializovaná činnost pro R+R

Praktická zkouška:

 • 5.9.5 Předvede plachtění na jednoduché plachetnici
 • 5.9.6 Zúčastní se opravy nebo stavby lodě

Pohovor před komisí:

 • 5.7.5 Plavání (organizace, metodika nácviku)
 • 5.8.1 Psychologie jednotlivce i kolektivu
 • 5.8.5 Voda v přírodě (koloběh, flóra a fauna, součást krajiny, čistota)
 • Odlišnosti vodního skautingu a vodní turistiky (vč. metodiky činnosti oddílu VS a aplikace skautské výchovné metody v oddíle VS)

Obsah zkoušky je též ke stažení ve formátu PDF zde.

print Formát pro tisk