en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích

"Moduly" kapitánské zkoušky na jarním srazu v Havlíčkově Brodu

Informace pro účastníky modulového plnění kapitánské zkoušky o přednáškách, testech a zkouškách na blížícím se jarním srazu kapitánů v Havlíčkově Brodu!

Na jarním srazu kapitánů v Havlíčkově Brodu bude opět možnost pokračovat či začít se skládáním "modulové" kapitánské zkoušky. Pro zájemce jsou připraveny přednášky, písemné testy, ústní zkouška i domácí úkoly. Přihlášení zájemci obdrží informace také mailem po finalizování přesného časového harmonogramu srazu, ostatním je přinášíme v tomto článku.

Přednášky

Bezpečnost a ochrana zdraví
Čas: sobota, cca 14.30
Lektor: Petr Němec - Zip
Obsah: Filozofie bezpečnosti, zdravotní péče a hygiena při vodácké činnosti, stravování a hygiena na vodáckém putovním táboře, specifická zdravotní rizika při vodácké činnosti (prevence a první pomoc)

Vodní skauting, kroj a vlajková etiketa
Čas: neděle, 9:50-10:50
Lektor: Vladimír Cvrček - Vezír
Obsah: historie VS v českých zemích, tradice, zařazení VS ve skautské organizaci, VS ve světě, vodácké organizace s navazující činností u nás, kroj, vlajková etiketa

Testy a zkouška

Písemný test k části KZ 5.8.4 (meteorologie)
Čas: sobota, cca 13:30
Zkušební komisař: Jiří Buriánek - Plejtvák
Studijní materiály: skripta Meteorologie pro jachtaře

Písemný test k části KZ 5.6 (teorie a metodika plavby)
Čas: sobota, cca 14:00
Zkušební komisař: Lukáš Boubín - Platejz
Studijní materiály: příslušná kapitola příručky ke kapitánské zkoušce (2003)

Ústní zkouška k části KZ 5.8.1, 5.8.2 (psychologie)
Čas: individuální pohovory - přesné časy budou dohodnuty na místě
Zkušební komisař: Lucie Bláhová - Lůca
Studijní materiály: viz přednáška na srazu v Plzni - Chotíkově

Domácí úkoly

Aktuálně je možné vytvořit a odevzdat "domácí úkol" k následujícím oblastem:

3 - Činnost oddílu VS (část)
Zadání: Úkol se skládá ze čtyř částí:

  • 1) Sepiš pět her ve vodě a pět her na lodích. Kromě popisu hry a jejího cíle nezapomň u každé uvést doporučený počet hráčů, vhodnou věkovou kategii, odhadnovanou délku hry, pomůcky a její výchovný smysl, cíl. Opisovat hry z časopisů, knížek a serverů je jistě pod tvou úroveň, věříme, že se jimi necháš maximálně inspirovat...
  • 2) Vyberte si 3 aktivity ze stezky a navrhni způsob, nejlépe netradiční, jakým je lze v oddíle plnit. Můžeš si vybrat buď aktivity z experimentálních vodáckých doplňků skautů a skautek a Plaveb vodních vlčat a žabiček (k dispozici jsou ke stažení na webu), vodácké části Nováčka nebo z „pozemácké" části stezky, ovšem v tom případě musíš navrhnout, jak si tyto aktivity splnit „po vodácku".
  • 3) Napiš ke každému ze čtyř ročních období pět činností specifických pro dané období, které může oddíl vodních skautů dělat (práce se stezkou a hry jsou samozřejmostí). Činnosti by měly odpovídat věkové kategorii, kterou v oddíle vedeš (nezapomeň do kolu uvést). U každého období jednu činnost rozepiš více - opět jako možný návod pro ostatní (doporučený počet zapojených, vhodná věková kategorie, odhadnovanou délka programu, pomůcky a výchovný smysl, cíl programu)
  • 4) Napiš tři problémy, se kterými se musí potýkat kapitán vodních skautů při své práci v oddíle a navrhni možné způsoby jejich řešení.

Konzultant: Pavel Bár - Pavlík (vychovny@hkvs.cz)
Způsob a termín odevzdání: dle dohody

 

3.7+4.2 - Příprava a program vodáckých akcí, vhodné řeky pro vodácké akce, vodní plochy pro jachting
Zadání: Zpracuj kompletní návrh vodácké akce nebo kompletně popiš vodáckou akci tebou uskutečněnou (alespoň třídenní vodácká akce nebo putovní tábor). V textu nesmí chybět časový harmonogram, popis organizace, technického a materiálního zabezpečení vč. způsobu stravování (kupř. když vařit, tak popis vhodného místa, když veřejné stravování, tak místo, název zařízení, apod.), dostupnost místa začátku a konce akce (doprava osob a lodí, přístup k vodě) a kompletního programu vč. náhradního. Tvůj text by měl být ve výsledku praktickým návodem pro ostatní, kam se lze vydat s oddílem vodních skautů. Nezapomeň proto podrobně popsat obtížnost řeky/vodní plochy a její úskalí, tedy pro koho je vhodná, co s sebou za vybavení, co je v okolí zajímavého, kde se dá tábořit, doporučený program apod.
Konzultant: Vladimír Cvrček - Vezír (vezir@seznam.cz)
Způsob a termín odevzdání: dle dohody

Domácí úkoly je možné psát a odevzdávat i mimo srazy kapitánů podle dohody s konzultanty.

print Formát pro tisk