en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

První jarní den v HKVS

HKVS V březnu jsme se sešli 20. 3., tedy letošní první jarní den. Co bylo na programu?

Velkou část prvního jarního jednání zabralo vytváření rozpočtu na tento rok, což se naštěstí povedlo. Zároveň jsme vyřešili některé drobnosti související s vyúčtováním minulého roku, které připravil Pytlík. S potěšením můžeme konstatovat, že hospodářský výsledek je podstatně pozitivnější, a proto může být použit na pokrytí ztrát z let minulých.

Dále jsme se zabývali novinkami v oblasti výchovy a vzdělávání. Odbor vlčat a světlušek navrhl, že by se současná vodácká příloha Světýlka – Mod/kré stránky – mohla stát jeho pevnou součástí. Ve Světýlku by se pravidelně objevovaly články s námořnickou tematikou, které by byly zajímavé i pro nevodácké oddíly. Cílem je mimo jiné podpora nových plaveb pro vlčata, žabičky a světlušky. O návrhu se bude dále jednat. Největším problémem by ale zůstalo shánění redaktorů, kteří by články dodávali.

Postupuje i práce na inovaci vodáckého činovnického vzdělávání. Kompetenční profily dokončené na podzimním setkání vzdělavatelů se budou na letošních kurzech testovat (KLŠ kompetence kapitánské zkoušky a kurzy Kapky kompetence vodáckého minima). Organizátoři Kapek byli navíc požádáni o dodání her, které používají při plnění Kapky. Zároveň se povedou jednání s OVČINem o zapojení vodáckých kvalifikací do řádu pro vzdělávání. S tím souvisí i rozšíření platnosti vyhlášky o bezpečnosti na celý Junák, které se poněkud komplikuje. Momentálně čekáme na vyjádření VRJ. Je možné, že se budeme ubírat spíše cestou různých doporučení.

Schválili jsme další komise pro zkoušky vodáckého minima, tentokrát pro Jihočeský a Moravskoslezský kraj a pro kurz v rámci Klíčů pro život.

Věnovali jsme se samozřejmě i jarnímu srazu. Zejména prezentaci činnosti HKVS a také koordinaci akce s víkendem kurzu Klíče pro život. Diskuze o způsobu plnění nedokončených bodů z programového prohlášení byla přesunuta na duben.  Na jarním srazu se dozvíte, co jsme již splnili. Posledním bodem bylo Eurosea 11, které se bude konat v září v Kodani. Hledáme vhodné zástupce, více se dočtete v samostatném článku.

Zápis je k dispozici na webu HKVS (zápis, příloha), věnujte pozornost také poměrně obsáhlé sekci oznámení z činnosti členů HKVS.

print Formát pro tisk