en
Kategorie: Novinky

Orlický pětitratlon

9.ročník vodáckého závodu na Orlici - propozice

Pořádá 7. oddíl vodních skautů Štiky Hradec Králové
http://stikyhk.skauting.cz

KDY: 13.10.2018

KDE: Hradec Králové, loděnice farmaceutické fakulty UK na slepém rameni Orlice

ORGANIZACE ZÁVODU

8:00 -10:00  registrace

10:00 nástup ve skautském kroji, výklad tratě

10:20 start první posádky

15:00 vyhlášení výsledků, ukončení závodu

KATEGORIE

Vlčata a žabičky: ročník 2007 a mladší, kormidelník starší 18 let. Pokud je problém v postavení posádky vlčat (žabiček) kvůli jednomu členu staršímu o jeden rok (tzn. nar. 2006 a chce jet za vlčata), nesmí součet roků členů posádky (bez kormidelníka) přesáhnout 44 let.

Skauti a skautky: 2006 – 2003

Open: 2002 a starší

Kategorie žabiček a vlčat je společná (možné i mix posádky). V případě tří a více přihlášených posádek v jednotlivých kategoriích může být rozhodnuto o rozdělení kategorie na žabičky a vlčata.

Skautské posádky složené z chlapců a dívek startují v kategorii Skauti. Pro vypsání kategorie musí být přihlášeny alespoň tři posádky, jinak se kategorie slučují.
Kategorie Open je bez rozlišení pohlaví. V případě zájmu je možno zařadit i kategorii R+R (2002 - 1998)

Přihlášky do 9.10. 2018 na mohelka@seznam.cz - ke stažení zde

PRŮBĚH ZÁVODU

Hlavní závod se skládá ze součtu časů pramice a štafety kánoí.

Pramice P550: závod na hladké vodě (cca 2 km) přerušovaný disciplínami. Čas strávený na disciplínách je zahrnut do času start -cíl. Na disciplínách je možno nabrat čekačky nebo trestné vteřiny za nesplnění úkolu.

Disciplíny: lanová překážka, provazový žebřík, překvapení, běh terénem, „přebobrování“ klády sekerou. Změna vyhrazena.

Kánoe: štafetový závod (cca 1,5 km). Na trase kánoe se střídají háčci. U kategorie skauti/skautky a open je možno prostřídat i kormidelníka, ale vždy tak, aby každý člen posádky jel alespoň jeden úsek na háčku nebo na kormidle.
U kategorie vlčata/žabičky zůstává po celou dobu dospělý kormidelník v lodi.


VYBAVENÍ POSÁDKY

Pádla, vesty, svačiny a pití, převlečení do lodi. Lodě zajišťuje pořadatel. V případě nepříznivého počasí je k dispozici přístřešek a plachta. Možnost opékání buřtů – ohniště u loděnice.

STARTOVNÉ

100,-  Kč za posádku

VYHODNOCENÍ A CENY

Všechny posádky obdrží diplom. Nejlepší posádka v kategorii obdrží pohár a věcné ceny. Závod je hodnocen v seriálu závodů O pohár přístavů.

DOPOROVODNÉ AKTIVITY

Pro závodníky, kteří právě nezávodí, budou připraveny aktivity pro zábavu i poměření sil. Nejlepší výkony budou vyhlášeny a sladce odměněny. Není vyloučeno, že pro vás připravíme stánek s možností zakoupení občerstvení.

UBYTOVÁNÍ

Pokud máte zájem zůstat v Hradci do neděle, případně přijet již v pátek, rádi pomůžeme se zařízením ubytování.

Popis cesty na loděnici:

Z nádraží ČD trolejbusem č. 7 na zastávku Malšovice - U Čechů (konečná). Poté pěšky vyznačenou cestou cca 1,2 km na loděnici. Pokud si někdo netroufá, dejte vědět, vyšleme někoho jako doprovod.

Lístky na MHD v prodeji na nádraží v trafice. Koupit i na cestu zpět, na konečné v Malšovicích není možnost, jen u řidiče. Další možností je zakoupení SMS jízdenky.

Kontakt: 734 150 720, Renata, volejte v případě změn v den závodu, ztracení se v HK apod. :-)

 

print Formát pro tisk