en
Kategorie: Novinky, Z našich vod

Jak si připomenout výročí v oddíle?

Možností jak si připomenout výročí narození zakladatele Josefa Rösslera Ořovského je spoustu. Pokud ještě tápete nebo si nevíte rady, pak právě vám je určen tento článek...

Ha ono je nějaké výročí jo? Tady někdo zaspal... Takže nejprve hajdy přečíst o kom bude řeč. Proklikni se na předchozí článek Stopadesát let otce zakladatele.


Na táboře


Jak si toto výročí připomenout na táborech, aby to nebyla nuda? Zkuste výzvy! Přinášíme vám náměty, kterých se můžete, ale vůbec nemusíte držet – upravte si je, aby se daly plnit dle vašich potřeb po jednotlivcích nebo po družinách a aby byly vhodné a atraktivní pro věkovou kategorii, se kterou pracujete – a zapojte se jako vedení tábora také!

 • Postavit maňáska (návod najdete zde) nebo na maňásku někam dojet
 • Koníčkovat/nést/plout 10 km proti proudu tekoucí vody/WWI na kajaku/kánoi
 • Zkusit veslování
 • Zahrát si nějakou hru, kterou oddíl/družina běžně nehraje (softball, lakros, špačky, gorodky, cokoliv nového)
 • Naučit se a používat vodácké názvosloví ve vybraném cizím jazyce (pádlo, povely, lodě, části lodí)
 • Ujet určitý počet km na sportovním vybavení, které R-O přivezl/používal (ale v jejich letních verzích) – kánoe, brusle, lyže (kolečkové). Nejlepší by bylo, kdyby počet km vycházel z jeho narození, tedy např. 29,6 km, s tím, že kombinace může být různá, ale na každém to musí být aspoň 0,6 km
 • Utkat se min. 1 × v každém sportu, kterému se věnoval – fotbal, šerm, tenis, apod.
 • Vyzkoušet nový sport (paddleboard, surf, …)
 • Nepoužívat jar/saponát na mytí nádobí na puťáku – tráva, přeslička, voda, písek, jako za časů R-O


Nezapomeňte se pochlubit, jaké výzvy jste v oddíle plnili! V říjnové Kapitánské poště rádi zveřejníme vaše fotky a reportáže!

Pokud ještě nyní tápeš a hledáš téma tábora, využij k tomu výročí!

Kde se můžete o Josefu Rössleru-Ořovském dočíst více:
• V Kapitánské poště 12/2018 v Mokrých dějinách
• Na webu HKVS v článku Vodácký SvojsíkVyužij výročí také k plnění úkolů do stezek a odborek!
Možností je spousta – buď můžeš jako kapitán či kapitánka oddílu připravit program na splnění úkolů, kdy si je děti splní mimochodem, nebo své členy a členky nechat zajímavé programy pro oddíl připravit. Úkoly z odborek můžete klidně zařadit pro celý oddíl jako jejich představení a ochutnávku, třeba se podaří někoho přesvědčit, aby v plnění pokračoval.

Plavby vlčat a žabiček


1. Stupeň Plavby

 • Vyzkouším si během roku alespoň jednu z těchto aktivit
  • Zaběhnout opičí dráhu
  • Přelézt provazový most či lanovou lávku
  • Zdolat provazový žebřík
  • Ujet na kole vytyčenou dráhu se zatáčkami bez sesednutí

2. stupeň Plavby

 • Naučím se v oddíle nový kolektivní sport a zahraju si jej spolu s ostatními.
 • Znám zajímavé příběhy z dávné i nedávné historie či historické události ze svého okolí. Převyprávím šestce či doma jednu z nich.
 • Vyberu si jednu lidovou nebo námořnickou písničku a povím šestce, o čem se v ní zpívá.

3. stupeň Plavby

 • Vyhledám (na internetu, v knížce, ze starých kronik) zajímavou sportovní hru, tu představím svým sestřičkám a bráškům v oddíle a společně si ji zahrajeme.

 

Vlčci a světýlka

 

Historik/Historička (nová testovací verze)


Po stopách skautingu. Poslechnu si, podívám se nebo přečtu vyprávění o vzniku skautingu (u nás nebo ve světě), které poté převyprávím někomu dalšímu.
Historická osobnost. Vyberu si nějakou historickou osobnost, která mě zaujala. Něco si o jeho/jejím životě zjistím a vysvětlím ostatním, proč bychom si z ní měli vzít příklad.


 

Stezky pro skauty a skautky


1. stupeň stezky (nové/experimentální)


8. Sportování.
Vyrazím s družinou, oddílem, kamarády alespoň třikrát dobrovolně sportovat – běhat, tancovat, na brusle, ...
31./33. Zajímavá událost.
Najdu ve spolehlivých zdrojích zajímavou událost, která se udála dříve, než jsem se narodil/a. Představím ji družině libovolnou formou (kresbou, komiksem, vyprávěním, kvízem, básničkou, videem, fotografií, ...).
32./34. Příběh skautingu.
Přečtu si nebo poslechnu příběh o tom, jak vznikl skauting ve světě i u nás a jak se poté skauting ve 20. století u nás vyvíjel. Vysvětlím, kdo založil skauting ve světě i u nás, proč vznikl a proč byl u nás zakázán.

2. stupeň stezky (nové/experimentální)


9. Zkouším nové sporty nebo je organizuji.

 • Navrhnu a vyzkouším s družinou novou skupinovou sportovní aktivitu (softball, lakros, ultimate frisbee, kinbal, ...).
 • Zorganizuji sportovní program na družinovce, výpravě, táboře.
 • Vyzkouším jeden nový letní a jeden nový zimní sport. Družině sdělím, jestli nový sport doporučuji a proč.
 • Fyzická zdatnost – rozšíření
  • Organizuji sport pro všechny. Zorganizuji takový sportovní program, který si užijí všichni, bez ohledu na míru sportovního nadání.
  • Univerzální sportovec či sportovkyně. V průběhu měsíce půjdu desetkrát sportovat, vyzkouším 5 různých sportů.

13. Zručnost

 • Vytvořím nebo opravím něco nástrojem, se kterým jsem předtím nepracoval/a (např. dláto, hoblík, poříz, vrták, špachtle, tavicí pistole, vrtačka). Tvořivost a zručnost – rozšíření (výroba maňáska)
 • Nový předmět. Vyrobím předmět, který budu moci později použít a skutečně ho třikrát použiji.
 • Zručnost s družinou. Připravím pro družinu program, který rozvíjí zručnost (např. vázání turbánku, práce se dřevem).

46. Historie skautingu

 • Vyberu si skautskou osobnost, která mě něčím zaujme, a zjistím o ní co nejvíce informací, které následně povyprávím své družině.
 • Vyzkouším si něco z činnosti prvních skautů, např. zažít jeden jejich den na táboře, uvařit oblíbené jídlo, zahrát si tehdejší hry. Využít můžu knihu Den v táboře junáků.
 • Najdu zajímavý příběh pojednávající o historii skautingu. Přečtu ho družině a zasadím ho do historického kontextu (popíšu dobu, ve které se příběh udál). Příběhy našeho světa – rozšíření
 • Inspirující příběh. Seznámím družinu s příběhem člověka, který mě něčím zaujal.

Skautské odborky

 

Atlet/Atletka


D. Všestrannost. Vyzkouším alespoň tři pro mne nové (příp. méně známé) atletické disciplíny (např. sprint 100 m, skok do dálky, běh na 1 500 m, vrh koulí, běh přes nízké překážky, hod oštěpem). Zjistím, jakých výkonů bych měl svém věku v této disciplíně dosahovat, a porovnám to se svým výkonem.
6. Organizace atletického závodu. Uspořádám pro členy oddílu atletické závody obsahující nejméně čtyři disciplíny.
10. Slavná osobnost atletiky. Vyberu si slavnou osobnost atletiky a připravím o ní pro ostatní hru, ve které se dozvědí něco z jejího života, kariéry, a zasportují si.

Námořník/Námořnice


F. Moře a skauting. Vyhledám (např. na internetu, v časopisech, kronikách) informace o vzniku vodního skautingu ve světě a u nás, významné osobnosti českého nebo světového vodního skautingu, o nějakém jiném vodáckém oddílu (vč. zahraničních). Zjištěné informace představím oddílu (nástěnkou, besedou, …).
5. Příběh. Vhodně využiju v oddíle příběh některého českého námořníka, cestovatele, polárníka atp., případně uspořádám besedu s fotografiemi či s účastí hosta.

Skautský historik / Skautská historička


A. Historie skautingu. Sestavím časovou osu historie světového i českého skautingu. Zvýrazním důležité události (i ty, které skauting nějakým způsobem ovlivnily zvenčí, např. války, krize, politické režimy, osobnosti). Každou z nich vysvětlím a objasním souvislosti mezi vývojem skautingu a děním ve světě.
C. Historický program. Připravím pro družinu/oddíl program v délce jedné až dvou hodin na téma historie českého, resp. československého skautingu. Součástí programu bude diskuse na mnou vybrané zajímavé historické téma, kterou budu řídit.
E. Výprava do historie. Ve spolupráci s vedením oddílu připravím a uskutečním výpravu na místo, které je pro historii českého skautingu něčím významné. Zároveň na výpravu připravím alespoň jeden program, ve kterém oddíl/družinu seznámím s významem onoho místa.
F. Skautské osobnosti. Na základě získaných informací vytvořím koláž, která bude zobrazovat životy alespoň čtyř skautských světových a českých osobností. Každý použitý obrázek dokážu interpretovat a vysvětlit spojitost se zakladateli.
10. Historická hra. Připravím pro družinu/oddíl hru na libovolné téma z historie skautingu. Hra by měla připravit družinu/oddíl (nebo výrazně pomoct v přípravě) na splnění některého bodu stezky týkajícího se historie skautingu.
16. Hry z počátků skautingu. Najdu a zahraji si v oddíle hry (alespoň pět), které hráli skauti a skautky v období vzniku skautingu.
17. Táborový den. Připravím na tábor jeden den, ve kterém budeme dělat stejné činnosti a ve stejných časech (včetně jídla) jako skauti a skautky v období vzniku skautingu a za první republiky. Večer se pobavíme o tom, jaké to bylo a v čem se dnešní táborový den liší.

Sportovec/sportovkyně


1. Historie a osobnosti „Mého sportu“. Připravím článek, prezentaci, komiks, kvíz pro oddíl, ve kterém představím historii a nejdůležitější světové a české osobnosti „mého sportu“.
11. Nový sport. Vyzkouším po dobu jednoho měsíce nový sport. Seznámím se s jeho pravidly a vyzkouším své schopnosti v tomto sportu.
13. Neobvyklý sport. Připravím/zajistím pro oddíl vyzkoušení (zkoušku) nového či neobvyklého sportu. Seznámím všechny s pravidly a s jeho původem.

Vodák/Vodačka


11. Stavba lodě. Zúčastním se aktivně stavby lodě.
13. Významné osobnosti kanoistiky. Znám významné osobnosti kanoistiky minulosti i současnosti. Interaktivně představím oddílu nějakou významnou osobnost české nebo světové kanoistiky.inspiraci připravila Kulda

print Formát pro tisk