en
Kategorie: HKVS hlásí, Pro veřejnost

STO LET NA DOBRÉ STOPĚ - výroční vodní Pětky

Sto let Pětky Pražská vodní Pětka slaví sto let od svého vzniku. V rámci oslav proběhne v druhé polovině dubna a v květnu řada akcí, na které jste upřímně zváni.

V Praze existují dva skautské kolektivy, které mají za sebou, jako jediné v historii českého skautingu, nepřetržitou stoletou činnost. Je to „Dvojka", spojená především s osobou Jaroslava Foglara – Jestřába, a pak „Pětka" Jaroslava Nováka – Braťky.

„Pětka" se chystá svoji bohatou historii letos oslavit několika akcemi:

Bude to výstava „Sto let na dobré stopě" v Muzeu Kampa. Výstava bude zahájena odpoledne 24. dubna a potrvá do půlky června. V prostorách Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí bude otevřena výstava o zakladateli „Pětky", Jaroslavu Novákovi – Braťkovi, spisovateli a redaktoru časopisu Junáka. V květnu se uskuteční v malém sále Městské knihovny tři večery věnované různým stránkám skautské činnosti (16. 5. Skauting očima třech generací, 23. 5. Nejen „Na dobré stopě" – filmový večer, 30. 5. Zpěvy a řeči večerní s Jiřím Stivínem a spol.) . V nakladatelství Mladá Fronta vyjde výpravná publikace o „Pětce" a „Dvojce".

Setkání Pětkařů všech generací se uskuteční v loděnici v Troji 8. května odpoledne a skauti splují Berounku 15. a 16. června a oslavy ukončí slavnostním táborákem pod hradem Křivoklátem.

Pátý oddíl vodních skautů v Praze – „Pětku" založil, na návrh zakladatele českých skautů A. B. Svojsíka, v březnu 1913 začínající spisovatel Jaroslav Novák - Braťka. Po období rozkvětu činnosti oddílu za První republiky nastaly pro český skauting těžké časy. Jak za nacistické okupace, tak v komunistické době byl zakázán, ale Braťka a jeho oddíl pracovali dál v ilegalitě. Za II. světové války členové oddílu založili odbojovou skupinu Zbojník a aktivně se zapojili do protinacistického odboje v rámci Zpravodajské brigády. Po únoru 1948 Braťka s oddílem pokračoval ve skautské výchově pod hlavičkou Českého Yacht klubu v rámci TJ Slavoj Vyšehrad. To neuniklo StB, která Braťku vyslýchala a po té ho v roce 1954 vysídlila jako nežádoucí osobu z Prahy do Úžína u Ústí nad Labem. Vedení oddílu převzali jeho odchovanci, zejména Josef Švec - Švígo, který začátkem 60tých let převedl Pětku do TJ Slavoj Praha, kde se dožívá současnosti. Braťka ve své činnosti neskončil a založil odnož Pětky i v Ústí nad Labem. V šedesátých letech vznikl také dívčí oddíl a později i oddíly menších dětí – světlušky a vlčata. Dnes je „Pětka" opět zapojena do obnovené české junácké organizace jako Pátý přístav vodních skautů.

Braťkovou „Pětkou" prošlo odhadem tisíc chlapců a děvčat. Oddílem prošly takové osobnosti jako byl první ombudsman Otakar Motejl, filozof Radim Palouš, fyzioložka Helena Illnerová, genetik Václav Pačes, jazzman Jiří Stivín, spisovatel František Nepil, olympionici Jan Brzák a Bóže Janoušek a řada dalších vynikajících osobností. Nejen oni se řídí oddílovým pokřikem: „Do čela, nepovol, bij se vpřed – pět, pět, pět".

Dodnes se různé generace „Pětkařů" scházejí, včetně té nejstarší, kde je některým členům přes devadesát let. Ovšem hlavní činností je současná výchova v rámci chlapeckého i dívčího oddílu. Páteří činnosti „Pětky" jsou pravidelné oddílové schůzky, oddílové výlety o víkendech, hry, sport a kultura. Každoročně tato činnost vrcholí letním táborem. V zimě oddíly jezdí na lyže do hor. Po sto letech se mnohé změnilo a Pětka se stále vyvíjí. Avšak, ideály a principy skautského hnutí, které nám předal kapitán Jaroslav Novák – Braťka jsou v „Pětce" stále živé.

V Praze roku 2013
Za 5. přístav vodních skautů a skautek Praha
Dorka Lábusová, vůdce střediska

 

print Formát pro tisk