Zdroj: https://vodni.skauting.cz/hkvs-hlasi/severka-je-na-prodej  •  Vydáno: 11.8.2017 11:42  •  Autor: Jakub Axman

Severka je na prodej!

Severka HKVS nabízí k prodeji otevřenou expediční plachetnici Severka. Loď je dlouhou 5,2 m a s 13 m2 plachet pro 4 osoby za symbolickou cenu.

HKVS nabízí otevřenou expediční plachetnici dlouhou 5,2 m a s 13 m2 plachet pro 4 osoby za 20 000Kč, nebo nejvyšší nabídce. Své nabídky zasílejte do 20. září. Následně bude cena mezi zájemci krátce licitována a loď ideálně k 15. říjnu 2017 převedena na nového majitele. 

Náklady na stavbu včetně vývoje byly 135 000 Kč. Loď má zanedbanou údržbu z posledních 4 let, a proto bude vyžadovat z počátku aktivní přístup nového majitele. Součástí nabízené plachetnice je základní sada plachet a manipulační vozík. Dále je k ní možno zakoupit také nový silniční přepravní vozík za 20 000 Kč.

Zkušenost s lodí z roku 2015: https://vodni.skauting.cz/hkvs-hlasi/severka

Jedná se originál Severky, který sloužil jako model pro sejmutí kopyta. Nezávisle na této nabídce je také možné si postavit vlastní novou Severku orientačně s tímto rozpočtem:

Celková cena sportovně ustrojené lodi je tedy 193 tis. Kč (tolerance 10%, kalkulováno v roce 2012). Kalkulace se vztahuje k okruhové verzi, ale je možné postavit i loď s kajutou.

O informace si pište a nabídky zasílejte na hospodar@hkvs.cz a nebo volejte Hvězdářovi na tel. 603 965 184

Severka

Technický popis: 

Parametry plavidla

Délka

5,275 m

Délka na úrovni vodorysky

4,675 m

Šířka

1,848 m

Výška plavidla nad hladinou včetně takeláže

6,981 m

Volný bok

0,502 m

Hmotnost

250 kg

Obsaditelnost

4 osoby

Ponor bez ploutve a kormidla

0,160 m

Ponor s ploutví

1,041 m

Plocha hlavní plachty

8,31 m2

Plocha kosatky

5,18 m2

Plocha plachet základního oplachtění celkem

13,49 m2

Největší možná plocha plachet celkem

18 m2

Konstrukce lodi

Na dubovém kýlu, který na přídi přechází v přední vaz, jsou přilepena žebra z 12 mm gabonové překližky a zrcadlo. Spojené třemi uotorovými latěmi z rezonančního smrku (nutnými pro vytvoření oblé outorové křivky). Dále jsou žebra spojena jasanovou bortovou latí a smrkovými podélnými latěmi. Do kýlu je mezi žebra vlepena ploutvová skříň z gabonové překližky tloušťky 10 mm. Celá tato konstrukce je potažena obšívkou ze 4mm gabonové překližky. Síla překližky na obšívku byla zvolena v takové tloušťce, aby bylo možné ji ohýbat v několika rovinách. Tudíž Severka není čistě šarpiového tvaru, ale má zaoblené plochy v podélném i příčném směru. Tento celek byl olaminován třemi vrstvami o celkové gramáži cca 600 g/m2 laminačním epoxidem. Celá loď sloužila především pro zhotovení velmi kvalitních otisků kopyta pro laminátovou stavbu. Tomu byla podřízena i další povrchová úprava. Loď byla vytmelena a nastříkána topcoatem.

Vnitřní podlážka, komory a paluba je z gabonové překližky 6 a 8 mm, palubníky jsou jasanové. Kokpit je vylaminován, aby tvořil nepropustnou vanu. Plavidlo je vybaveno záďovou komorou, 2 + 2 bočními komorami s inspekčními otvory a příďovým kolizním prostorem. Výtlak příďového prostoru je 0,085 m3, výtlak bočních komor je celkem 0,460 m3. Plavidlo je vybaveno vyvazovacím místem na přídi a dvěma na zádi.

Kormidlo je dřevěné, sklopné vyrobené z voděodolné březové překližky. Ploutev tvoří dutý ocelový svařenec o tloušťce 12 mm, sklopný na otočném čepu. Stěžeň a ráhno jsou v základní verzi dřevěné, z oddenkových smrkových lamel. Stěžeň je vyztužen sálingovými a podsálingovými vanty v 70% výšky. Pevné lanoví je zhotoveno z nerezového pleteného ocelového lana minimálního průměru 4 mm.

Vrcholové šalupové oplachtění je z dakronové plachtoviny. Parametry plachet – 10% vydutí v 50 % profilu, klasický střih s 2/5 umístěním kosatky. Hlavní plachta umožňuje, zmenšení plochy pomcí refovacích tkanic. Současnou plochu plachet lze trvale zmenšit tak, aby loď nepodléhala povinné evidenci v Rejstříku malých plavidel, tj. na 12 m2.

 

Severka - model

Severka - model

Severka - model 

Severka - model

 Severka - model 

 

Popis aktuálního stavu: 

Z pohledu vlastního projektu plovoucí model splnil svou úlohu dokončením dokumentace (v roce 2016). V červnu 2016 byl stav plavidla detailně prověřen a také otestován na Lipně. Výstupem je podrobný soupis nutných oprav a doporučení k tomu, jak loď dostat do 100% kondice:

Fotogralerie 

Pro všechny výše uvedené práce může HKVS zajistit odborné konzultace i kvalifikovaný dozor při realizaci. 

Závěr

I přes uvedené závady má loď dostatečně veliký potenciál a stojí za to ji opět dát nový život. Trub a ani takeláž nevykazuje známky jiného poškození. Po provedení těchto oprav, při dodržení zimního skladování pod střechou (není nutné vytápěný prostor) a každoročním provedení údržby bude loď plně funkční po řadu skautských generací.

Naposledy Severka posloužila v červnu 2017 na Jachtařském kurzu na Lipně, kde dokázala i ve velmi silném větru snadno manévrovat a být k dispozici jako doprovodná loď, aniž by kormidelníka zatěžovala starostmi o stabilitu a obratnost. To vše se zarefovanou plachtou bez podpory kosatky – přesto si Severka zachovala plnou manévrovatelnost i při nárazech větru až 20 m/s a metrových vlnách. Její největší potenciál je právě jako vlajková loď na cesty, pokročilý výcvik, nebo podpora posádkám P550.