Zdroj: https://vodni.skauting.cz/novinky-2/rozdilova-zkouska-ivt-x-kz  •  Vydáno: 18.3.2012 21:18  •  Autor: Pavlík

Rozdílová zkouška IVT x KZ

HKVS schválil obsah rozdílové zkoušky pro držitele Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Instruktor vodní turistiky (IVT) k získání kapitánské zkoušky. Více informací, osnovu a formu plnění se zájemci dočtou v následujícím článku.

HKVS na svém zasedání 26. ledna 2012 schválil osnovu rozdílové zkoušky pro držitele osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Instruktor vodní turistky k získání kapitánské zkoušky. Cílem tohoto kroku je usnadnit těm vodním skautům, kteří své teoretické i praktické dovednosti osvědčili zkouškou IVT, možnost získat také tuto kvalifikaci vodních skautů, nezbytnou pro vedení oddílu VS. Rozdílová zkouška je zaměřena na ty obory, které v IVT nebývají obsaženy a souvisí zejména s činností vedoucího vodních skautů.

U zájemců se předpokládá praxe ve vedení oddílu VS. Pro získání zkoušky je nutné samostudium (popř. účast na vybraných přednáškách k modulové KZ na srazech), případně účast na některém z praktických kurzů, zaměřených na jachetní výcvik.

Rozdílovou zkoušku je možné skládat u komise HKVS, a to zejména na srazech (vyjma praktické části). Zájemci se mohou hlásit u výchovného zpravodaje HKVS Pavlíka na mail: vychovny@hkvs.cz.

Rozdílová zkouška pro držitele IVT k získání KZ

Absolvent IVT musí k obdržení KZ splnit následující okruhy KZ předepsanou formou:

Písemný test:

Písemná práce (pro zadání viz stávající DÚ k modulové KZ):

Praktická zkouška:

Pohovor před komisí:

Obsah zkoušky je též ke stažení ve formátu PDF zde.