en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí, Informace o srazech vodních skautů

Zápis ze Srazu kapitánů v Plaňanech

Sraz K+K Sraz VS je úspěšně za námi, už se podařilo poskládat všechny podstatné přílohy a nyní jsou k dispozici na webu. Pokud chcete znát nové složení Hlavního kapitanátu či se dozvědět ve zkratce, co se na srazu dohodlo, čtěte dále...

Pátek 22.10.2010

V pátek byl prezentován závod Přes tři jezy, na což v neděli navázvala lodní a závodní komise při svém zasedání. Dále také proběhla diskuze o budoucím směřování vodního skautingu a roli HKVS. Účastníci se shodli, že vodní skauti potřebují Hlavního kapitána, neboť "loď bez kapitána nemůže plout". Měl by zastupovat a reprezentovat VS v rámci Junáka i na veřejnosti. HKVS by podle nich měl zůstat samostatnou jednotkou, aby si uchoval všechna vydobytá privilegia. Souhlas byl vyjádřen i s vybíráním 10Kč příspěvku za člena na činnost HKVS, průhledněji by se ale mělo zveřejňovat, na co byly peníze využity. Více se dozvíte zde. Nové HKVS se bude všemi nápady a očekáváními zabývat.

Sobota 23.10.2010

Značnou část sobotního programu zabraly volby nového HKVS. Nejprve jsme se ohlédli zpět za tím, co se povedlo uskutečnit odstupujícímu HKVS. Jistě vám neuniklo vydání Nováčka pro vodní skauty a skautky či nová podoba eKP. V oblasti pořádání akcí se postupně proměňuje podoba ÚSK, proběhl mimo jiné závod Přes tři jezy a SKARE, letos se u nás konal i seminář evropských vodních skautů Eurosea 10. O dalších aktivitách HKVS si můžete přečíst v příloze 1.

Po obědě proběhly volby do nového HKVS s následujícím výsledkem:

 • Vladimír Cvrček - Vezír, hlavní kapitán (přístav FLOTILA Liberec)
 • Kateřina Kaderová - Liška, zástupkyně hlavního kapitána (přístav OMAHA Plzeň)
 • Jan Fischer - Hvězdář, organizační zpravodaj (5. středisko Modřany)
 • Zuzana Pozlovská - Pumpa, výchovná zpravodajka pro dívčí kmen (přístav Neratovice)
 • Pavel Bár - Pavlík, výchovný zpravodaj pro chlapecký kmen (přístav Žlutá ponorka Třebíč)
 • Jana Kalčevová - naJa, hospodářka (přístav Jana Nerudy Praha)

Členové revizní komise:

 • Roman Patočka - Čajíček, Katarína Baboóvá - Žížala (oba přístav MAJÁK Liberec)

Podrobnější informace o průběhu voleb: příloha 3A Protokol o volbách, příloha 3B Zpráva volební komise a příloha 3C Zápis z volebního ÚSK.

Uskutečnily se také volby do Sboru nositelů Řádu Stříbrného bobra, do něhož bylo zvoleno 6 předtavitelů:

 • Šipka - Jablonec n. Nisou
 • Žoržet - Ostrava
 • Ikra - Kolín
 • Děda - Pardubice
 • Mao - Jablonec n. Nisou
 • Pinda - Plzeň

Představeným sboru se následně stal ing.arch. Jaroslav Vondra - Děda z Pardubic. Podrobnosti v příloze 4.

Neděle 24.10.2010

V neděli ráno Vezír seznámil všechny přítomné s tématy předsněmové diskuze před Valným sněmem Junáka, který se bude konat příští rok v dubnu. Všichni měli možnost se k navrhovaným řešením vyjádřit prostřednictvím ankety, jejíž výsledky si můžete prohlédnout v příloze 5E.

Následně zasedaly komise a fórum mladých. Závodní a lodní komise se zabývala odcizením části vybavení Severky, úpravou pravidel závodu Přes tři jezy a také stanovila termín SKARE na 29.4. až 1.5.2011 (Seč). Podrobnosti v příloze 5B. Informační a propagační komise jednala o webu HKVS, kde má vzniknout galerie fotografií a videí, kam bude možné umisťovat vybrané fotografie z větších akcí. Dále se hledá Tiskový mluvčí VS v celorepublikové působnosti, dobrovolníci se mohou hlásit na platejz@centrum.cz. Komise dále doporučuje zřídit doménu www.navigamus.cz, kde by se shromažďovala data ze všech Navigamů. Více se můžete dozvědět v příloze 5C. Fórum mladých očekává od nového HKVS lepší šíření informací o všech jeho aktivitách, pokračování v inovaci výchovného programu a zastání na Ústředí. Zúčastnění jsou ochotni pomoci s menšími úkoly šířenými prostřednictvím emailové konference. Více v příloze 5D.

V samotném zápisu ze srazu se dočtete i o dalších programech, které se konaly na srazu - program o nových stezkách pro skauty a skautky i pro vlčata a žabičky, předškolní výchova, bál, procházka po okolí, hospodaření, personalistika či debata o příštím Navigamu.

print Formát pro tisk