en
Kategorie: Novinky, Z našich vod

Výměna průkazů VMP

Už jsme asi všichni zaznamenali, že je potřeba vyměnit průkazy VMP. Někdo dříve jiný později. Máte průkaz vydaný do konce roku 1984? Tak to je nejvyšší čas.

Zákon č. 187/2014 Sb. který novelizuje zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, v článku II. Přechodná ustanovení, stanovil platnost průkazů způsobilosti, které byly vydány do 31. prosince 2014 Státní plavební správou, takto:

Průkazyvydané v odbdobívyměnit do
způsobilosti vůdců malých plavidel - 31.12.1984 31.12.2016
způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1985 - 31.12.1995 31.12.2017
způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.1996 - 31.12.2000 31.12.2018
způsobilosti vůdců malých plavidel 1.1.2001 - 31.1.2006 31.12.2019
způsobilosti vůdců malých plavidel 1.2.2006 - 31.12.2014 31.12.2020


To znamená, že pokud máte průkaz "VMP" vydaný do konce roku 1984 musíte si o výměnu požádat již teď.

Podrobnosti na webu Státní plavební správy

print Formát pro tisk