en
Kategorie: Novinky, Metodické aktuality

Vodácké doplňky stezky skautů a skautek

Nové vodácké doplňky stezek pro skauty a skautky jsou již k dispozici!

Vodácké doplňky

 

Pro koho jsou vodácké doplňky určeny?

Vodácké doplňky stezek pro skauty a skautky jsou určeny nejen vodním, ale úplně všem skautům a skautkám, kteří se věnují vodním sportům, sjíždění řek nebo prostě jen chtějí svůj program obohatit o aktivity ve vodě a na vodě.

Jejich vodní zaměření rozvíjí u dětí i ty oblasti, které nejsou v „základní" stezce tolik akcentovány: plavecké a vodácké dovednosti a znalosti, bezpečnost, kázeň a zvládání krizových situací, vč. schopnosti sebezáchrany, posilování fyzické zdatnosti vodními sporty a další vodácká specifika (ochrana okolí vody, „vodácká romantika", atd.). Mají též napomoci bezpečné činnosti skautských oddílů při provozování vodních sportů.

Vodácké doplňky navazují na Nováčka pro skauty a skautky, ke každému stupni stezky/cestě přísluší jeden dvojlist vodáckých doplňků, zhruba odpovídající věku plnitele. Vodácké doplňky mohou případní nováčci plnit i od vyššího stupně (samozřejmě po splnění Nováčka), a to opět podle příslušného věku (od Cesty vody obsahují vodácké doplňky „dorovnávací" aktivity „Můj vodácký začátek").

Co vodácké doplňky tvoří?

 • Povinné aktivity: v každém stupni tři až čtyři, povinný základ pro každého, kdo doplňky plní. Povinnou část tvoří ty nejdůležitější aktivity pro bezpečnou činnost na vodě a u vody.
 • Volitelné aktivity: v každém stupni osm aktivit, z nichž si skaut či skautka může libovolně vybírat ty, které ho zajímají a ve kterých se chce rozvíjet.
 • Můj začátek: určený všem, kteří začínají vodácké doplňky plnit od vyššího stupně - obsahuje to nejdůležitější z předchozích stupňů.
 • Vodácké výzvy: dokážou vaši skauti či skautky přespat na pramici, proplavat divokou peřejí, plachtit poslepu, slanit do lodě či 24 hodin nepřetržitě plout? Vyzkoušejte to! Do pokusu o získání výzvy se může pustit každý, kdo úspěšně zdolá všechny povinné a alespoň polovinu volitelných aktivit.

Používají se vodácké doplňky společně se stezkou?

Vodácké doplňky lze plnit se stezkou (vlepit přímo do ní) i nezávisle na stezce (lze je vlepit například do deníku nebo používat zcela samostatně.

Plnění vodáckých doplňků ale neznamená dvanáct aktivit ke stezce navíc: plnění volitelných vodáckých aktivit si skauti mohou zaznamenávat přímo do bodů „základní" stezky (Buď připraven, Fyzická zdatnost, Příběhy našeho světa ad.) jako některou z nepovinných aktivit.

Jak se vodácké doplňky plní?

Vodácké doplňky se plní podobným systémem, jako ostatní aktivity ve stezce. Aktivity u každého stupně se skládají z:

 • povinných aktivit: u každého stupně 3-4 základní aktivity (bezpečnost, základní rozvoj vodáckých schopností a dovedností)
 • volitelných aktivit: u každého stupně 8 volitelných aktivit, které si skaut či skautka vybírá sám. Splnění volitelné aktivity zároveň znamená splnění volitelné aktivity z příslušného bodu stezky (Fyzická zdatnost, Příběhy našeho světa, Šetrné chování atd.)
 • části "Můj vodácký začátek": povinné aktivity pro ty, kteří začínají plnit od vyššího stupně stezky (nejdůležitější věci z předchozích stupňů), nováčci touto částí začínají, ostatní tuto část již neplní.

Také potvrzování je obdobné jako i jinde ve stezce, splnění aktivity potvrzují vždy 3 lidé: (skaut/skautka), kapitán (či jiný určený vedoucí oddílu) a třetí osoba (kamarád, rodina, ...).

Přizpůsobte doplňky svému oddílu!

Vodácké doplňky byly připraveny tak, aby bylo jejich používání co nejvíce variabilní a tudíž vhodné pro široké spektrum různých oddílů vodních skautů či skautských oddílů, zajímajících se o vodáckou činnost.

Stezky lze používat:

 • vlepené do stezky (na stránku s reklamou) —
 • vlepené do skautského deníku
 • zcela samostatně

Většina aktivit je zadána poměrně volně, aby je bylo možné přizpůsobit:

 • individuálním schopnostem, dovednostem a možnostem daného dítěte —
 • podmínkám konkrétního oddílu, jeho zvyklostem a požadavkům kapitána —
 • pokud by kapitáni měli problém s "volným" zadáním aktivit, připravovaná metodika doporučí přiměřené úrovně a výsledky

Zároveň mají kapitáni a vedoucí oddílu možnost přidat další vodácké aktivity v rámci bodu stezky „Můj oddíl" (vhodné například pro oddíly, věnující se jachtingu) nebo určit dětem i volitelné aktivity jako povinné.

Vodácké výzvy

Ke vodáckým doplňkům bylo vytvořeno i šest speciálních vodáckých výzev. Podrobnosti k jejich plnění se zde budete moci dočíst již brzy.

 

Stáhněte si vodácké doplňky Cesty země, Cesty vody, Cesty vzduchu či Cesty ohně!

Vodácké doplňky Cesty země   Vodácké doplňky Cesty vody   Vodácké doplňky Cesty vzduchu   Vodácké doplňky Cesty ohně

Objednejte si vodácké doplňky v e-shopu TDC! Cena jednoho kusu jsou pouhé 2 Kč! 

 


Pokud máte zájem, můžete si stáhnout i experimentální podobu vodáckých doplňků!

S+S_NALEPKY_verze2.png

print Formát pro tisk