en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí, Informace o srazech vodních skautů

ÚSK očima zápisu

HKVS Kromě zábavy, setkávání se a poznávání Liberece se na o víkendu 25. - 27.3. také leccos dohodlo. Přečíst si o tom můžete v zápise a o nejdůležitějším i v tomto článku.

Takřka nejvýznamnější událostí pátečního večera bylo pokřtění dlouho očekávaných vodáckých doplňků skautské stezky. Slavnostního aktu se ujal Vezír s Pavlíkem. Vodácké doplňky jsou od těch k dostání např. v JUNu.

V sobotu byla nejdříve prezentována vize akce Navigamus 2012 (www.navigamus.cz), poté jsme přistoupili k předsněmové diskuzi. V současné době už je po Valném sněmu a o všem už je tedy rozhodnuto. Na názory zástupců VS, účastníků srazu, se můžete podívat v příloze 2 - Závěry k VSJ.

Odpoledne mimo jiné pracovaly komise. Informačně-propagační komise se přiblížila spuštění úložiště fotografií, ke kterému by mělo dojít v nejbližších dnech. Informovala také o získání a spuštění domény navigamus.cz, která bude sloužit i všem pořadatelům dalších ročníků. Vzhledem k stálému nedostatku redaktorů pro eKP vyzvala komise VS, aby informovali redakci (kp(a)skaut.cz) o schopných lidech ve svém okolí, kteří by se mohli stát autory některých článků, zejména z metodické oblasti. V informačních kanálech na Křižovatce je prozatím registrováno málo odběratelů, přidejte se! Jak na to? Přečtěte se v dřívějším článku: http://vodni.skauting.cz/nove-infokanaly-na-krizovatce.a136.html Nově jmenovaná tisková zpravodajka se bohužel zasedání neúčastnila, nicméně náplň její práce už je hotová. Více v příloze 3 - IPK.

Sešla se i lodní komise. Zamýšlela se nad dalšími osudy Severky a nad možností odvádění autorských poplatků pro HKVS za prodané P550 firmou Trident. SKARE 2011 bude 29.4. - 1.5. na Seči, 30.4. se v jeho rámci uskuteční setkání nositelů Řádu Stříbrného bobra. Lodní komise vyzývá pořadatele regionálních závodů charakteru SKAPY, aby zvážili možnost obnovení závodu na celorepublikové úrovni a zařadili své závody do kalendáře akcí na webu HKVS. Na Třech jezech bude posílena přejímka lodí, dejte si proto vše do pořádku. Lodím, které nevyhoví, nebude umožněna účast v závodu. Podrobnosti v příloze 4 - lodní komise.

Jeden volitelný blok byl věnován i projektu rádcovského zápisníku. Klusajda představila, o co jde, účastníci společně vymýšleli, co by měla obsahovat vodácká adaptace. S nápady se můžete seznámit v příloze 5 - Kormidelnický zápisník.

Celý zápis se všemi přílohami je k dispozici jako vždy v sekci Z kapitánského můstku/Zápisy.

print Formát pro tisk