en
Kategorie: Novinky

Ušití jednoduché třícípé plachty (genua)

Těm, kteří nesledují stránky SKARE mohlo snadno uniknout, že pro letošní jubilejní ročník má uzávěrku přihlášek už 13. dubna, ale došlo i ke změnám v pravidlech. Nová pravidla lépe odpovídají tomu, jak se již Skare léta jezdí, ale došlo také k uvolnění omezení pro některé kategorie. Proto pro řadu z nás může být přínosný Efendiho návod na rychlé a laciné vytvoření genuy, kterou pravidla nově povolují.

Není to nic nového pod Sluncem pamětníci by jistě dokázali najít návod na ušití genuy na pramici od Oskara ve starší KP, asi před 10 lety.

Protože každá loď má jinou takeláž, musíme rozměry vypočítat:

  • Změříme si vzdálenost mezi kladkou výtahu stávající kosatky na stěžni a uvazovacím okem na palubě. Tuto vzdálenost zmenšíme o 20 cm od kladky a o 20 cm od oka. Tím získáme maximální délku předního líku genuy.
  • Délka zadního líku by měla být tak velká, aby z bodu 20 cm pod výtahovou kladkou se lík druhým koncem dotýkal vratipně.
  • Jestliže máme hlavní plachtu 5m2 a chceme genuu 4 m2, pomocí zkusmých výpočtů, trojčlenky a Pythagorovy věty vypočteme délky jednotlivých líků.
  • Pro uvažovanou 4m2 genuu bude přední lík například 360 cm, zadní lík 328 cm a dolní lík 254 cm.

V Hornbachu zakoupíme krycí igelitovou plachtu 3x4 m, stojí asi 250 Kč. A na ni si překreslíme vypočtený trojúhelník.

Aby nám plachta nefletrovala musí být zadní a dolní lík konkávní. Čili lík musí být vydutý dovnitř. Přiložíte dostatečně dlouhou lať a lík prohnete dovnitř (průhyb je asi 3 až 4 % délky líku). Přidáte 2,5 cm na záhyb a plachtu vystřihnete.

Přední lík zůstane rovný. A plachta se podle něj vystřihne.

Přehnutím 2,5 cm záhybu zadního a dolního líku a přišitím entlem vytvoříte pevný lem plachty. Pro přední lík vytvoříte komínek z dakronu, šusťáku, široké a tenké pásky (zjistíte možnosti vaší galanterie) nebo dvojitý pruh zbytkového igelitu, který opět přišijete entlem. Komínek bude tak široký, aby se jím dalo protáhnout ocelové lanko.

Všechny tři rohy plachty vyztužíte záplatami a přidáte plachtová oka nebo poutka.

Pokud posuneme uvazovací oko genuy na palubě hodně dopředu (třeba až na špici) měli bychom stěžeň buďto posunout v patce dozadu nebo stěžeň zaklonit dozadu (případně obojí). Vytrimování lodi je třeba dělat prakticky, zkoušením při plavbách.

 

Účinnou pomocí při šití plachet vám může být vyobrazení základních postup (PDF) nebo některá z webových stránek zabývajících se výrobou plachet. Můžete se nechat také inspirovat základním přehledem oplachtění skautských pramic

print Formát pro tisk