en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Únor v HKVS

HKVS Byť je únor nejkratším měsícem, HKVS nelenil a znovu se sešel a vyřešil nemálo věcí. Jaké? Čtěte dále nebo si prohlédněte zápis (Z kapitánského můstku/Zápisy).

Únorové zasedání proběhlo 24.2. opět v Praze na Senovážném náměstí.

Ze všeho nejdřív jsme schválili termín a místo podzimního srazu, takže si piště do diářů - 21.-23.10.2011 v Plzni.

Zásadním úkolem tohoto zasedání bylo schválit rozpočet KVS pro letošní rok. To se nám povedlo, podívat se na něj můžete v příloze zápisu.

Vzhledem k tomu, že za necelý měsíc nás čeká sraz K+K, věnovali jsme se doladění posledních detailů před spuštěním přihlašování. Také jsme diskutovali, jakou formou na srazu představíme, co všechno už jsme zvládli udělat.

Dalším významným blokem bylo vzdělávání vodních skautů. Řešili jsme podrobnosti modulové kapitánské zkoušky, o níž si můžete podrobně dočíst v samostatném článku. Na její složení budou mít zájemci 24 měsíců od započetí. Pro realizaci potřebujeme odborníky pro jednotlivé oblasti KZ, kteří budou schopni se zájemci konzultovat, vyzkoušet je z dané oblasti či o ní napsat článek. Do budoucna se uvažuje i o zavedení e-learningové formy skládání KZ.

Z oblasti výchovy jsme se dále věnovali otázce vodácké adaptace nového programu.

Plavby pro vlčata a žabičky - běží jednání s ilustrátory, v ideálním případě by se mohly stihnout vydat do prázdnin.

Vodácké doplňky pro skauty a skautky - vydání se blíží, jednali jsme pouze o posunu výzev mezi stupni tak, aby ve třetím stupni zůstala pouze Tři orlí pera stejně jako v suchozemských stezkách.

Začíná se také pracovat na metodické příručce, nejprve musíme vytvořit strukturu, poté sehnat autory jednotlivých částí, provést korektury a nejlépe během první poloviny příštího roku vydat.

Do projektu Hodnocení kvality Junáka bychom rádi zapojili i HKVS. Zavedení kategorie krajských kapitánů není úplně vhodné, neboť hodnocení je navrženo pro jednotky, ne pro jednotlivce. Proto navrhujeme, aby byla do hodnocení krajů přidána kategorie vodních skautů. Kraje by pak buďto konstatovaly, že u nich vodní skauti nefungují vůbec, nebo by dle „vodních" kritérií hodnotily, jak dobře u nich vodáci fungují. Navržení a odsouhlasení kritérií hodnocení bude záležitostí pravděpodobně přibližně roku.

V závěru jsme odsouhlasili technickou novelu Jednacího řádu (příloha zápisu) - bylo opraveno číslo a několik stylistických drobností a překlepů.

Podrobnosti naleznete v zápise.

Příště se sejdeme 16.03. v 17h opět na Senovážném náměstí.

print Formát pro tisk