en
Kategorie: Novinky

Tak to HKVS řekni...

Tak to HKVS řekni S blížícím se Ústředním srazem kapitánů si stále častěji pokládám otázku, zda-li se na konci tohoto sněmu budeme moci všichni nebo alespoň ta dostavivší se menšina, s úlevou vrátit do svých domovských přístavů s vědomím, že nově zvolený Hlavní kapitanát vodních skautů bude v měsících následujících pracovat s pílí usilovnou a s úsměvem na tvářích vydobude těm modrým ještě větší váhu, slávu, prestiž, uznání …

Ne, že by ty kapitanáty předchozí neodvedly velmi solidní kus práce, bude-li se kdokoliv chtít jim přiblížit, bude se muset otáčet, protože oni odvedli. Dovolte mi však vznést polemiku nad úspěchy minulých let kontrastujícími s každodenním vodním skautováním. Snad je to jen můj regionální pohled, ve kterém se pomyslné nůžky rozevíraly o to více, čím větších úspěchů se ve vrcholných orgánech Junáka i státní správy dosahovalo. Čím většího úspěchu bylo dosaženo na poli papírů a formalit, o to větší vzdálenost se zdá být mezi jednotlivými oddíly, přístavy a HKVS ... jako by spolu neměli ani nic společného.

Může se zdát, že HKVS tak v minulých letech dosáhl mnoha Pyrrhových vítězství, když byl přijat Statut KVS, Řád vodních skautů, nebo když byla získána akreditace pro udělování oprávnění instruktora vodní turistiky, neboť ti, jimž by to vše mělo sloužit, z různých a mnohdy i ospravedlnitelných důvodů nepovažují výsledky nejednoduché, ba bych přímo řekl složité práce, za až tak přínosné vodnímu skautingu. Je třeba si však uvědomit, že právě těmito plně formálními kroky, které přímo nenesou žádný užitek oddílům a přístavům, jsme v rámci naší skautské organizace dosáhli uznání existence vodního skautingu a nebojím se zkonstatovat jisté míry modré autonomie (ano, k čemu je nám samostatnost, když rozpočet na nás stále zapomíná, ale o tom až jindy). Čím stabilnější a silnější postavení ve struktuře Junáka jako vodní skauti máme, tím více si hrajeme na domácím písečku. Neuvědomujeme si, jakou možnost vodnímu skautingu úsilí korunované úspěchy dává. Dnes, budeme-li chtít, máme právo do dění v organizaci mluvit víc než kdy jindy, a to vždy když budeme mít pocit, že máme co říci a svým mo(u)drým přístupem můžeme do věci přinést cosi užitečného. Dovolte mi však jeden příklad za všechny. V kolika krajských radách využívá krajský kapitán, pokud náhodou nějaký=aktivní je, své ojedinělé postavení přímého člena krajské rady? Nemám velkých ilůzí. Proč tedy Pyrrhovo vítězství? Úspěchy HKVS na poli autonomie a možností prosazování myšlenek vodního skautingu jsou až příliš daleko každodenní oddílové činnosti a vzájemné ztotožnění se s prací HKVS, tak za současného stavu není možné, protože vodní skauti, oddíly, přístavy ani krajští kapitáni neberou konání HKVS „za své".

Po dvaceti letech skautování, může vodní skauting mít v organizaci takové postavení, které by mu mělo umožňovat se pod křídly Junáka, v duchu skautských myšlenek a námořních tradic rozvíjet ku prospěchu společnosti a k radosti nás, kteří se mu věnujeme. Na místo toho mnohdy slýchávám, co všechno kapitanát neudělal a co všechno by pro ty své podřízené jednotky udělat měl.

Za několik dní by měli mít delegáti, které jste tímto pověřili, možnost zvolit nový Hlavní kapitanát vodních skautů. Dnes, kdy tento článek vzniká, je čtvrtek 14. října 2010, tedy cirka jeden týden do termínu Ústředního srazu kapitánů, však není koho volit...

Vím, ono málokdy je o skautské funkce nějaký velký zájem, obzvláště jedná-li se o funkce v HKVS. Avšak to, že dodnes není podán jediný návrh na kteroukoliv z povinně obsazovaných funkcí, jistě vypovídá o tom, jaký význam pro nás Hlavní kapitanát vodních skautů má.

Věřím, že HKVS smysl pro vodní skauting má. Myslím, že nastala doba, kdy je třeba vyslovit některým dřívějším i současným členům HKVS absolutorium za odvedenou práci a je čas, aby na jejich místa nastoupily generace, které do Junáka vstoupily při jeho poslední obnově, nikoliv proto, že ti současní, dříve narození, by nebyli dost dobří, jakpak by nemohli být ... vždyť jsou modří, ale proto, že oni si to zaslouží. Ti z Vás, kteří na sraz kapitánek a kapitánů jezdí již nějakou dobu, jistě zaznamenali omlazující se trend těchto setkání a jistou dávku nové, svěží energie, která se zde objevuje. Nepochybuji o tom, že dříve či později bude zvolen nový kapitanát, který bude plně funkčním týmem, jemuž bude ctí sloužit vodním skautům České republiky, a to vše s úsměvem na tváři, když současně věřím, že někdo z nás nalezne ve svém lodním pytli tu pomyslnou maršálskou hůl.

Již to zaznělo shora ... všichni víme, co kapitanát všechno neudělal a co by pro ty své podřízené jednotky udělat měl, ale řekl mu to někdy někdo ??? Já myslím, že ne. Využijte tedy svou informačně-propagační komisi a napište mi na platejz@centrum.cz, ať již to bude reakce na tento článek nebo Váš pocit z významu HKVS či požadavek na to, co by dle Vás a třeba přímo pro Vás měl HKVS v příštích letech udělat. Příspěvky, které dorazí do pátku 22.10. budou zpracovány a s výstupem budete všichni seznámeni. Dokažme tak, jistě nově se formulujícímu HKVS, že za to stojí do nás investovat svou energii a svůj volný čas.

Se skautským pozdravem

Platejz

print Formát pro tisk