en
Kategorie: Novinky, Informace o srazech vodních skautů

Sraz očima účastníků

Jack Předně vám chceme moc poděkovat za čas věnovaný hodnocení srazu. Sešlo se 73 vyplněných dotazníků. Výstupy jsou pro přípravný tým velmi přínosné a rádi se o ně podělíme.Zázemí

Zázemí bylo hodnoceno většinou kladně. Jídla bylo dost a chutnalo, ubytování vyhovovalo až na problémy s některými neohleduplnými účastníky rušícími noční klid.

Kolik bylo jídla?

Jak nám chutnalo?

Několika účastníkům také vadila přítomnost psů, pro příště tedy budou mít na srazy zákaz vstupu stejně jako jakákoli jiná zvířata. Bohužel je nás hodně a každý má odlišné potřeby. Omlouváme se tedy majitelům domácích mazlíčků a prosíme je o shovívavost. S bufetem vládla spokojenost, ačkoli by někteří uvítali rychlejší obsluhu a nižší ceny a někteří bufet vůbec nepotřebují. Jistě vás zajímá i výsledek hodnocení polévek. Rozdíly nebyly velké. Na Navigamu se můžete těšit na slepičí a frankfurtskou polévku.

  1. slepičí polévka - 1,69
  2. frankfurtská polévka - 1,71
  3. hovězí vývar - 1,86
  4. bramborová polévka - 1,89

Program

Co se týče programu, je těžké vybrat favorita. Naprostá většina programů byla úspěšná a chválená a případná kritika byla konstruktivní. Zmíníme tedy alespoň část úspěšných i problematičtějších programů.

Prezentaci práce HKVS jste většinou ocenili coby přínosný, stručný a srozumitelný program. Na dalších srazech v ní tedy budeme pokračovat. Taktéž zařazení seznamovacích her jste přivítali, minimálně ti, kteří se jich zúčastnili. Zábavnou formou napomohly k poznání účastníků.

Komise

Pozitivním aspektem komisí byla vyšší účast než na minulých srazech vyjma informačně-propagační komise. To je o to závažnější, že od nového roku je ohroženo vydávání eKP, pokud se nenajde nový šéfredaktor, grafik a korektor. Ostatní komise proběhly více či méně úspěšně, ale ještě nás čeká velký kus cesty, než budou znovu opravdu účinným a funkčním pomocníkem HKVS.

Velmi přínosné byly i programy věnující se jednotlivým výchovným kategoriím. Kladně jste hodnotili zejména možnost výměny zkušeností s ostatními účastníky, takže se budeme snažit, aby na ni zbyl prostor i v dalších programech na příštích srazech.

Hodně času zabraly programy k Navigamu. Naštěstí se neminuly účinkem a většině z vás přinesly nové informace, které byly podané srozumitelnou formou. Stejně tak prohlídka tábořiště posloužila svému účelu, ať už to bylo poznání místa nebo protažení těla ztuhlého celodenním sezením.

Nápad zařazení plesu je v drtivé většině vítán. Od prvního pokusu v Plaňanech jsme se posunuli o notný kus kupředu, ale stále je co vylepšovat - velikost sálu, občerstvení či výběr hudby. Zajištění prostor k plesu je ale velmi náročné, tak uvidíme, jak se bude dařit napřesrok.

Ples

Malý zájem byl bohužel o program Gejzír nápadů, neboť svůj příspěvek si připravili jen čtyři účastníci. Odrazilo se to i na účasti, protože ne všichni si z nabídky vybrali. Ostatní asi nemají co nabídnout, nebo se z jiných důvodů nechtějí zapojit, takže program nebude nadále na srazech zařazován.Jamboree

Zájem byl ale o nové informace z Náčelnictva, které dobře podal Vezír. Zaujala vás i prezentace jamboree, bohužel na ni ale nezbyl dostatek času.

Plachtění

Poslední část hodnocení se týkala vašeho zájmu o plachetní program na jarním srazu. Ukázalo se, že většina by zájem měla, ale půl na půl byste šli plachtit vždy, nebo jen za hezkého počasí. Mírné zvýšení účastnického poplatku by pro většinu nebyl problém. Úroveň je napříč republikou proměnlivá, přibližně polovina z vás plachtí slušně či „tak nějak normálně" a leckdy to učí i děti v oddíle, druhá to jen zkusila nebo na plachetnici ještě nikdy neseděla. Sešly se i nabídky na možné místo konání, většina z míst je ale bohužel z různých důvodů problematická, a nabídky pomoci s organizací. Po důkladném zvážení celého nápadu jsme ale nakonec dospěli k závěru, že plachtění na srazu nezařadíme. Zařadíme tedy jiný vodní program a těšíme se na viděnou.

print Formát pro tisk