en
Kategorie: Novinky

Sloučení webů HKVS

Vodní skauti do nového roku vykračují s novými webovými stránkami na http://vodni.skauting.cz/.

Ahoj!

Tak jako středověkem otřásalo církevní schisma, tak i rok 2009 byl ve znamení dvou souběžně běžících webů Hlavního kapitanátu vodních skautů. Starý a nový web, různé přístupy i názory se povedlo sladit a výsledek je na světě! Vodní skauti táhnou za jeden provaz a jdou s dobou, proto byl vytvořen nový web s redakčním systémem, který dovolí přispívat i lidem bez znalosti programovacího jazyka webových stránek. Snažili jsme se také neztratit nic užitečného ze současných webových stránek, a proto byl jejich obsah na nový web převeden.

Nový web je již v provozu na adrese http://vodni.skauting.cz a můžete ho nejen připomínkovat, ale také se stát jeho přispěvatelem. Během jara bude umístěn i na staré adrese Hlavního kapitanátu http://www.hkvs.cz/, takže obě adresy povedou na jediné stránky. V případě výpadku jedné z adres můžete zkusit druhou.

A na co můžete těšit? Stránky si kladou za cíl kvalitně reprezentovat české vodní skauty před veřejností, krom základních informací může každý rodič také najít nejbližší oddíly registrovaných vodních skautů. Pro skauty a vodáky bude k dispozici přehled akcí, školení a kurzů, které se pořádají. Pro vodní skauty jsou k dispozici nejen aktuální informace, ale nově i metodické materiály týkající se vodního skautingu. Najdete zde nejen jednu z nejucelenějších historií VS, ale také registry a adresáře, které bude možno průběžně aktualizovat. Samozřejmostí jsou kontakty, odkazy a diskuse. Na stránkách naleznete také archiv minulých ročníků Kapitánské pošty a brzy i první číslo elektronické Kapitánské pošty, které vyjde na začátku ledna. Pochlubit se můžete i vlastním časopisem vašeho oddílu!

To nejdůležitější však je, že i vy můžete přidávat aktuality a informace o vašich akcích. Každý kraj bude mít za úkol najít alespoň jednoho zpravodaje, který bude na stránky přispívat informacemi ze své oblasti. Na jarním Ústředním srazu kapitánů (26.- 28. 3. 2010 v Třebíči) proběhne pro všechny zájemce školení práce s webem, kde bude možné navrhovat i další rozšíření a úpravy.

Obsah stránek se stále doplňuje a rozšiřuje, aby web co nejdříve obsahoval všechny informace a aktuality, které budou vedoucí vodních skautů potřebovat pro dobrou práci ve svých oddílech, a zároveň dostatečně informoval o vodních skautech návštěvníky z řad veřejnosti.

Nový web vodních skautů je tu pro vás!

Za přípravný tým

Amateur, Qrka, Pavlík a Hvězdář

 

print Formát pro tisk