en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Rodí se nová skripta ke kapitánské zkoušce

První texty do nových skript ke kapitánské zkoušce jsou připraveny k připomínkování: Zapoj se i ty - pročti je, hledej chyby, komentuj!

O skriptech

Před několika lety byla kapitánská zkouška upravena do podoby kompetenčního profilu a společně se zkouškou vodáckého minima (Kapkou) začleněna do Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V souvislosti s těmito změnami jsme začali pracovat na učebních textech k oběma zkouškám, z nichž postupně vzniknou kompletní skripta pro uchazeče o tyto kvalifikace. Většina textů nevzniká zcela nově - snažíme se využívat toho, co již bylo chytrými skautskými hlavami napsáno dříve, avšak starší texty aktualizujeme a přizpůsobujeme novému rozdělení témat podle kompetencí. Pokud chceš o celém průběhu příprav skript vědět více, podívej se na prezentaci z ÚSK v Havlíčkově Brodě (podzim 2015):

 Prezentace "Skripta ke kapitánské zkoušce"

Všechny texty připravovaných skript prochází dvěma koly připomínkování - a druhé kolo (veřejné) nastává právě nyní. Zveřejňujeme proto první texty k celkem devíti kompetencím z oblastí plavání, plavidla pohánená pádly a kanoistika. Všechny texty jsou také k dispozici ke stažení v sekci Vzdělávání / Materiály ke studiu

OBLAST I - PLAVÁNÍ

   Kompetence 1-2

1) Umí se pohybovat ve vodě.
2) Umí pomoci tonoucímu i unavenému plavci a zná rizika s tím spojená.
 

OBLAST III - PLAVIDLA POHÁNĚNÁ PÁDLY

   Kompetence 8-12

8) Zná plavidla poháněná pádly a jejich charakteristiky, dělení, užití a chování.
9) Zná pádla a jejich charakteristiky, dělení a užití.
10) Zná výstroj a materiál (dělení, užití, specifika) používaný pro plavbu na plavidlech poháněných pádly a umí jej bezpečně používat.
11) Dokáže udržovat plavidla poháněná pádly a materiál v bezvadném stavu a zná zásady jeho uskladnění.
12) Umí připravit a navázat plavidla a materiál k bezpečné přepravě. 
 

OBLAST IV - KANOISTIKA

   Kompetence 13-14

13) Bezpečně ovládá pramici (raft, vícekanoi) a součinnost posádky v ní na tekoucí vodě do obtížnosti WW I. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.
14) Bezpečně ovládá kanoi na tekoucí vodě do obtížnosti WW I v deblu i singlu. Je schopen projet tekoucí vodu obtížnosti WW II.

 

Zapoj se do připomínkování!

Pokud nám chceš pomoci, pročti texty, hledej chyby, připomínkuj jejich obsah či celkovou podobu skript. Upozorňujeme, že v tuto chvíli se jedná pouze o prosté texty, tedy texty bez ilustrací a fotografií, pracovní je i grafická úprava. Ilustrace jsou v textu naznačeny číslem obrázků, které do skript kreslí naši ilustrátoři. Pro účely připomínkování si lze jednotlivé kapitoly stáhnout ve formátu MS Word a své poznatky zapisovat pomocí komentářů a sledování změn. Soubory s poznámkami pak prosím zašli na mail redaktorovi skript Pavlíkovi (pavlik@skaut.cz), kam můžeš psát i jakékoliv další komentáře, dotazy či připomínky. Za spolupráci děkujeme!!

 Oblast I (Plavání) - kompetence 1-2

 Oblast III (Plavidla poháněná pádly) - kompetence 8-12

 Oblast IV (Kanoistika) - kompetence 13-14

print Formát pro tisk