en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Předprázdninové zasedání HKVS

HKVS Poslední zasedání před prázdninami se konalo až na konci června. Části se zúčastnil sám starosta Junáka, neboť jsme mimo jiné řešili účast v projektu Klíče pro život. Také jsme prvně v praxi (a s úspěchem) vyzkoušeli účast přes Skype, protože Hvězdář se nakonec bohužel kvůli pracovním povinnostem nemohl zúčastnit osobně.

Již zmíněné Klíče pro život vypsaly projekt na vytvoření a otestování kurzu zaměřeného na vodní aktivity. Podmínky by mohla splňovat Námořní akademie, ale bylo potřeba vyjasnit řadu detailů, které umožní rozhodnout se, zda je reálné se zapojit.

Podívali jsme se na nové vzorky matrosek z JUNu, u kterých jsme navrhli pár drobných úprav. Snad už budou poslední a matrosky se dostanou do prodeje.

Stále máte možnost objednávat si odznaky k výročí 20 let činnosti vodních skautů, kterými můžete odměnit všechny, kteří se posledních 10 let podíleli na vedení oddílů a přístavů. Více informací v dřívějším článku.

Stejně tak se bohužel dosud nenašel koordinátor Skautského století pro vodní skauty, přijímáme tedy nové nabídky.

Vezír nás informoval o prvním setkání nového náčelnictva. I nadále máme zástupce v metodické skupině pro nový program (Pavlík), pro zvláštní jednotky (Vezír) a chceme najít někoho také do skupiny pro kroj. Společnou snahou je pak prosadit platnost vyhlášky o bezpečnosti při vodáckých akcích na celého Junáka.

Schválili jsme dodatek k seznamu krajkých komisařů pro modulovou KZ, byli doplněni zástupci z Jihočeského kraje. Kompletní verze je k dispozici jako příloha zápisu.

Dále jsme schválili zkušební komisi zkoušky vodáckého minima, která se bude konat v rámci LK Drager.

A jako vždy i něco navíc. Vše se dočtete v zápise.

print Formát pro tisk