en
Kategorie: Novinky, Informace o srazech vodních skautů

Pojeď na jarní sraz vodních skautů do Hradce Králové!

Logo KLŠVS Sraz vodních skautů je víkend nabitý nejen vodáckými programy jak pro vodní skauty, tak i pro všechny se zájmem o vodácká témata. Můžeš se těšit na splutí Orlice, prohlídku Hradce Králové a okolí, návštěvu hvězdárny s programem na míru pro vedoucí oddílů. Naučíš se, jak laminovat nebo jak zachraňovat tonoucího. Dozvíš se, jak budou vypadat nové skautské šátky, nová stezka pro skautky a skauty po revizi, nebo jaká úskalí skýtá založení nového oddílu či kompletní rekonstrukce klubovny.

Základní informace:

Kdy: 5. – 7. 4. 2019

Kde: V Lipkách 692, Hradec Králové 2, http://hucak.cz/kontakt/

Cena: 400 Kč (730 Kč pro nečleny Junáka)


Na co se můžete na srazu těšit?

V pátek se po zahájení můžete zapojit do večerního programu, během kterého si můžete vyzkoušet deskové hry, podívat se na film “V hlavě” se zaměřením na psychohygienu a vyzkoušet metodiku k němu nebo získat podrobné informace k individuální Kapitánské zkoušce.


V sobotu ráno nás po oficiálním zahájení čekají dva bloky s programy, ve kterých se můžete těšit na představení nové stezky pro SaS, aktuality v legislativě týkající se oddílů vodních skautů, informace k vůdcovskému handbooku a setkání a diskuzi pořadatelů všech vodáckých závodů, lodní komisi, vyzkoušet si linoryt, prohlédnout si Štičí vilu (klubovnu) a vyzvědět, jak zapojit oddíl do rekonstrukce nebo jít do bazénu.


Sobotní odpoledne bude tradičně probíhat v duchu poznávání místa srazu. Čeká nás

splutí Orlice z Týniště do Krňovic, cykloputování z Týniště podle kanálu Alba do Třebechovic pod Orebem (v tomto městě byl v roce 1912 založen první skautský oddíl českého venkova), dále pak podle Orlice do HK, a komentovaná prohlídka zajímavých míst v Hradci Králové.


Po večeři nás čekají novinky z HKVS, představení nových skautských šátků a nadcházející volby nového Kapitanátu a následná diskuze. Později pak můžete zrelaxovat při krátkém protažení nebo si společně zazpívat.

Nedělní dopoledne bude věnované laminování, návštěvě hvězdárny či nově vzniklému vodáckému oddílu v Hradci Králové.


Registrace:

Registrace na sraz běží v termínu 18. 3. – 29. 3.  2019. Informace včetně návodu na přihlašování najdeš zde: https://srazyvs.skauting.cz/.

Kontakt: srazyvs@hkvs.cz


Těšíme se na vás!

Za tým jarního srazu VS Viki

print Formát pro tisk