en
Kategorie: Novinky

Orlický pětitratlon 12.10.2013

Orlický pětitratlon 12.10.20137. oddíl vodních skautů Štiky Hradec Králové zve na 4. ročník sdruženého závodu na pramicích a kánoích na řece Orlici. Přijeďte poměřit své síly nejen na lodích ale i na lanové lávce či provazovém žebříku. Vhodné i pro nejmladší věkové kategorie.

KDY: 12.10.2013
KDE: loděnice farmaceutické fakulty UK na slepém rameni Orlice

ORGANIZACE ZÁVODU
8:00-10:00  registrace
10:00 nástup ve skautském kroji, výklad tratě
10:20 start první posádky
15:00 ukončení závodu

KATEGORIE
Vlčata a žabičky:  2002 a mladší, kormidelník starší 18 let. Pokud je problém v postavení posádky vlčat (žabiček) kvůli jednomu členu staršímu o jeden rok (tzn. nar. 2001 a chce jet za vlčata) nesmí součet roků členů posádky (bez kormidelníka) přesáhnout 44 let.
Skauti a skautky: 2001 – 1997
Open: 1996 a starší
Vlčata a žabičky mají společnou kategorii.
Skautské posádky složené z chlapců a dívek startují v kategorii Skauti. Pro vypsání kategorie musí být přihlášeny alespoň dvě posádky, jinak se kategorie slučují.
Kategorie Open je bez rozlišení pohlaví.
Aktuality k závodu můžete sledovat na uvedených webových stránkách. Předběžné přihlášky do 7.10.  na mohelka@seznam.cz

PRŮBĚH ZÁVODU
Hlavní závod se skládá ze součtu časů pramice a štafety kanoí.
Pramice P550: závod na hladké vodě (cca 2km) přerušovaný disciplínami. Čas strávený na disciplínách je zahrnut do času start-cíl. Na disciplínách je možno nabrat čekačky nebo trestné vteřiny za nesplnění úkolu.
Disciplíny: lanová lávka, provazový žebřík, překvapení, běh terénem, „přebobrování“ klády sekerou
Kanoe: štafetový závod (cca 1.5 km). Na trase kanoe se střídají háčci. U kategorie skauti/skautky a open je možno prostřídat i kormidelníka, ale vždy tak, aby každý člen posádky jel alespoň jeden úsek na háčku nebo na kormidle.
U kategorie vlčata/žabičky zůstává po celou dobu dospělý kormidelník v lodi.

VYBAVENÍ POSÁDKY
Pádla, vesty,  svačiny a pití, převlečení do lodi. Lodě zajišťuje pořadatel. V případě nepříznivého počasí zajištěno přístřeší v sousední loděnici.  Možnost opékání buřtů – ohniště u loděnice.

STARTOVNÉ
100,-  Kč za posádku

Popis cesty na loděnici:
Z nádraží ČD trolejbusem č. 7 na zastávku Malšovice -  U Čechů (konečná). Poté pěšky vyznačenou cestou cca 1.2 km na loděnici. Pokud si někdo netroufá, dejte vědět, vyšleme někoho jako doprovod.
Lístky na MHD v prodeji na nádraží v trafice, dětské 8 Kč, dospělé 14,- Kč. Koupit i na cestu zpět, na konečné v Malšovicích není možnost, jen u řidiče.
Kontakt: 734 150 720, Renata, volejte v případě změn v den závodu, ztracení se v HK apod.

print Formát pro tisk