en
Kategorie: Novinky, Závody

Nová soutěž na S K A R E 2014

Máte zájem účastnit se soutěže ŠTÍT KONSTRUKTÉRů oplachtěnmých pramic P520 a P550 vystrojených levnou amatérskou takeláží a oplachtěním do 10 m2 ? Vyrobte ze smrkových soušek na letošním letním táboře polotovary pro stěžně a ráhna.

Souprava pro jednu loď: dva polotovary pro stěžně, dva až čtyři polotovary pro ráhna.

INFORMACE o materiálu na plachty jejich výrobě a plánované společné finální montáži lodí se dohodneme na podzimním ústředním srazu kapitánů. Za nedlouho se můžete těšit na první výkresy a další podpůrné materiály pro vlastnoruční ustrojení lodi.

Akce vychází z iniciativního jednání lodní komise na jarním srazu v Poděbradech na náměty dvojice Flint + Oskar. Během jednání lodní komise byly předneseny zajímavé náměty využívat celostátní akce jako je SKARE i pro zvyšování odborných znalostí skautů, zvláště činovníků. Příkladně byl zajímavý návrh br. King-konga využít příležitosti, kdy je k dispozici více oplachtěných lodí účastníků k praktickému výcviku a zkouškám kandidátů na kapitánský odznak na lodích, které by se obsadily různorodou případně i vícečlennou posádkou, včetně světlušek a vlčat. Dále by tu byla i vhodná příležitost propagovat znalosti lodní tesařiny potřebné pro údržbu i případné úpravy lodí.

SKARE 2014 je pro takovéto využití lákavý tím, že bude k dispozici čtyřdenní volno . Pořadatelem bude tradičně osvědčený pardubický přístav se svoji základnou na Seči, kde jsou velmi dobré podmínky pro rozsáhlejší lodní tesařinu bohatě tam odzkoušenou v éře JACHTSERVISU. Během prvního dne by mohly souběžně probíhat montáže takeláží a oplachtění několika lodí pod patronací odborníků. Vše bude podrobně projednáno na podzimním srazu kapitánů.

TAKELÁŽ a oplachtění pramice: Z hlediska jednoduchosti výroby takeláže a plachet do 10m2 vychází nejsnáze provedení dvojstěžníku. Konstrukčně nižší stěžně nevyžadují stěhy ani upínačky a umožňují řešit je vetknuté a otočné ve zvlášť zesílené palubě nebo sedačce. Vetknuté a otočné stěžně bez stěhu a upínaček odpovídají i současným řešením moderních soutěžních lodích (kupříkladu jedoposádková závodní loď „ Laser Radial“). Dvojstěžník poskytuje i pestřejší využití posádky. To je zvláště vhodné pro táborové hry a soutěže. Velmi pěkně provedený dvoustěžník typu Ketch (zadní stěžeň je nižší než přední) úspěšně předvedl již před dvěma lety na Seči Efendi. Vzbudil s ním patřičnou pozornost! Nejen provedením lodi, ale i jejími plavebními vlastnostmi.

UDĚLEJTE SI ZE SVÉ PRAMICE LEVNOU PLACHETNICI PRO RADOST

P Ř E J E M E  šikovné a ochotné lodní tesaře na letošním letním táboře !!

Oskar

 

Dvojstěžník P550 na SKARE 2013

print Formát pro tisk