en
Kategorie: Novinky, Metodické aktuality

Experimentální podoby Plaveb vlčat a žabiček

Jak vznikaly Plavby vlčat a žabiček...

Během uplynulého roku byla vytvořena experimentální Plavba vodních vlčat a žabiček. Její obsah je dán jednak experimentální stezkou vlčat a exp. cestičkou světlušek a také kompetencemi, které byly diskutovány na téměř všech srazech K+K v letech 2005-2008. Aby nový výchovný program pro vodní skauty co nejlépe odpovídal skutečným potřebám oddílů, probíhá v současné době jeho testování v oddílech. Do testování experimentální plavby vodních vlčat a žabiček se zapojilo 15 oddílů s více než 220 dětmi. Testování probíhalo do konce roku 2009, v lednu 2010 bylo vyhodnoceno na setkání v Liberci a finální verze se v současné době připravují.

Vzhledem k tomu, že vydání "pozemáckých" Stezek vlčat a Cestiček světlušek nabralo oproti původnímu plánu zhruba dva měsíce zpoždění, a vzhledem k problémům s ilustrátorem se vydání našich vodáckých verzí stezek pro mladší děti - Plaveb Čolka a Žabky pro vodní vlčata a žabičky opozdilo o celý rok. V tuto chvíli jsou ale již připraveny všechny podklady, na Plavbách pracují dva ilustrátoři a grafické studio. Zpoždění se snažíme co nejrychleji dohnat, a proto všichni, kdo se na přípravách Plaveb podílíme, věříme, že se prvních částí dočkáme ještě před letními prázdninami 2011, tedy do táborů. O přípravách a vydávání vás budeme průběžně informovat.


Experimentální Plavba vodních vlčat a žabiček

Nováček Čolka a Žabky        Plavba vodních vlčat a žabiček

Z čeho se skládá:

 • Nováček (každý nově příchozí, vyhýbáme se slovu zkouška, jde především o seznámení se skautingem)

 • Bronzová kotva - 2. třída (7 - 8 let)
 • Stříbrná kotva - 3. třída (8 - 9 let)
 • Zlatá kotva - 4. třída (9 - 10 let)

Nováčci dostanou stezku příslušnou jejich věku, jakou rozhoduje vůdce (záleží na jeho citlivém přístupu). Splnění Nováčka není podmínkou pro plnění stezky, ale dokončit kotvu (daný stupeň) lze až po dokončení Nováčka. Vždy lze plnit jen jednu kotvu.

Jak Plavba vypadá a jak funguje:

 • Nové názvosloví: plavba (=cestička, stezka), kotva (=stupeň, lucerna, stopa)
 • Nový symbolický rámec - příběh sourozenců Čolka a Žabky na lodi Diamond
 • Aktivity plavby zaměřeny na rozvoj a snahu o zlepšení konkrétních cílů
 • Hodnocení závisí na citlivém individuálním přístupu autority ke schopnostem dítěte.
 • Další úkoly jsou rovnou činností, kterou je třeba splnit, např. „Nakreslím nebo vyrobím model nejzajímavější památky v místě mého bydliště."
 • Úkoly jsou shodné pro vodní vlčata i žabičky.
 • Na rozdíl od „pozemácké" verze je plavba vodních vlčat a žabiček koedukovaná, je tedy určená i pro holky, i pro kluky. V souladu s tím je zpracován i symbolický rámec.
 • Možnost vybírat si z více aktivit:
  • V 1. stupni se tento výběr vyskytuje jen v jednom případě
  • Ve 2. a 3. stupni se možnost výběru zvyšuje (postupně větší zapojování do svého osobního rozvoje, příprava na skautskou stezku)
 • Úkol je označen kotvou - vybarví si pouze ten, který právě plní
 • Splněný úkol se pozná podle podepsaného a vybarveného piktogramu
 • Kdo uznává splnění aktivity - možnosti:
  • Vedení oddílu
  • Rodinní příslušníci
  • Posádka
 • o dokončení kotvy rozhoduje kapitán/kapitánka
 • Prestižní zkoušky - po ukončení jednotlivých stupňů si může vlče/žabička splnit nadstavbovou zkoušku, po jejímž splnění bude na kroji nosit speciální nášivku.
  • Bronzová kotva:
   • Slepecká výzva (hodinová procházka poslepu za ruku s vůdcem, možno mluvit)
  • Stříbrná kotva:
   • Přespání pod širákem
  • Zlatá kotva:
   • Tři kapky rosy / Tři bílé tesáky
  • chcete i vodácké výzvy? Pokud ano a máte nějaký tip, ozvěte se nám!

 

Stáhněte si experimentálního Nováčka pro vodní vlčata, světlušky a žabičky!

Stáhněte si experimentální Plavbu vodních vlčat a žabiček!

Diskutujte a komentujte podobu experimentální Plavby vodních vlčat a žabiček!

print Formát pro tisk