en
Kategorie: Novinky, Ostatní akce

Česká účast na Eurosea 10 – výzva k podání přihlášek

eurosea_color_small.jpg, 8 kBPro českou republiku je zajištěno místo pro hlavního kapitána a dva české delegáty, třináct zástupců z jednotlivých krajů a samozřejmě bude naplňován i servistým...

Český delegát E10

Pro českou republiku je zajištěno místo pro hlavního kapitána a dva české delegáty. Delegát by měl být seznámen s fungováním českého vodního skautingu, doporučuje se dřívější nebo současné působení ve funkcí na úrovni přístavu (výjimky budou posouzeny individuálně)

Cena : 310 € (280 € hradí český pořadatel, 30 € + dopravu si hradí delegát sám)
Věk : 18+
Jazykové znalosti : komunikativní úroveň v anglickém jazyce

Úkol delegáta na E10: reprezentuje český vodní skauting v republikovém měřítku, připraví a provede představení České republiky v rámci mezinárodního večera, představí český vodní skauting v rozsahu 20 – 30 minut. Předpokládá se reprezentativní vystupování a plné dodržení krojového řádu.

Zájemci zašlou svůj stručný životopis na emailovou adresu eurosea10@krjplzen.cz , a to nejpozději do 18. dubna 2010, 20:00 hodin.Český delegát E10 – krajský reprezentant

Pro českou republiku je zajištěno místo pro 13 krajských kapitánů, resp. zástupců z jednotlivých krajů. Delegát by měl být seznámen s fungováním českého vodního skautingu ve svém kraji, doporučuje se účast krajského kapitána.

Cena : 120 € (50 € hradí český pořadatel, 70 € + dopravu si hradí delegát sám)

(příplatek 30 € za účast na závěrečném českém večeru)

Věk : 18+
Jazykové znalosti : komunikativní úroveň v anglickém jazyce

Úkol delegáta na E10: reprezentuje vodní skauting svého regionu, k dispozici bude plocha o velikosti cca A2. Předpokládá se reprezentativní vystupování a plné dodržení krojového řádu.

Zájemci zašlou svůj stručný životopis na emailovou adresu eurosea10@krjplzen.cz , a to nejpozději do 18. dubna 2010, 20:00 hodin.Servis tým – člen servistýmu pro Eurosea 10

Jak již to tak bývá celá akce musí být někým zajištěna. Věříme, že mladých a nadějných vodních skautů, kteří by se rádi realizovali v servistýmu Eurosea10 se najde dostatek, aby akce po organizační stránce byla plnohodnotně zajištěna.

Cena : 350,- Kč (zahrnuje zajištění ubytování a stravu po celou dobu akce)
Věk : 16+ (výjimky budou posuzovány individuálně)
Jazykové znalosti : komunikativní úroveň v anglickém jazyce (doporučený další jazyk Nj, Fj, Rj)

A co se od servistýmu čeká: v reprezentativním duchu připraví akci, bude nápomocen hladkému průběhu akce a bude k ruce organizačnímu týmu, českým i zahraničním delegátům.

Zájemci zašlou svůj stručný životopis na emailovou adresu eurosea10@krjplzen.cz, a to nejpozději do konce dubna 2010.

print Formát pro tisk