en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

A je to tu! Další část skript ke kapitánské zkoušce

Druhá sada textů do nových skript ke kapitánské zkoušce je připravena k připomínkování širokou vodáckou veřejností: Zapoj se i ty - pročti je, hledej chyby, komentuj!

O skriptech

Před několika lety byla kapitánská zkouška upravena do podoby kompetenčního profilu a společně se zkouškou vodáckého minima (Kapkou) začleněna do Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka. V souvislosti s těmito změnami jsme začali pracovat na učebních textech k oběma zkouškám, z nichž postupně vzniknou kompletní skripta pro uchazeče o tyto kvalifikace. Většina textů nevzniká zcela nově - snažíme se využívat toho, co již bylo chytrými skautskými hlavami napsáno dříve, avšak starší texty aktualizujeme a přizpůsobujeme novému rozdělení témat podle kompetencí. Pokud chceš o celém průběhu příprav skript vědět více, podívej se na prezentaci z ÚSK v Havlíčkově Brodě (podzim 2015):

 Prezentace "Skripta ke kapitánské zkoušce"

Všechny texty připravovaných skript prochází dvěma koly připomínkování - a druhé kolo (veřejné) probíhá právě nyní. Zveřejňujeme tedy druhou sadu textů k celkem deseti kompetencím z oblasti přípravy a vedení vodácké akce, metodiky vedení vodáckého oddílu a vodního skautingu. První sadu textů k celkem devíti kompetencím z oblastí plavání, plavidla pohánená pádly a kanoistika můžeš nalézt ve starším článku. Všechny texty jsou také k dispozici ke stažení v sekci Vzdělávání / Materiály ke studiu

OBLAST VI - PŘÍPRAVA A VEDENÍ VODÁCKÉ AKCE

   Kompetence 16-19

16) Dokáže naplánovat a připravit plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
17) Dokáže řídit a organizovat plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.
18) Zná fyziologii lidského těla (zvláště dítěte) v souvislosti s vodáckou (zvláště kanoistickou) činností a s jejími dopady na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
19) Chrání zdraví své a svých svěřenců a zná zásady prevence při vodácké činnosti a dokáže předcházet negativním dopadům na lidský organismus v závislosti na věku a pohlaví.
 

OBLAST VII - METODIKA VEDENÍ VODÁCKÉHO ODDÍLU

   Kompetence 21-24

21) Umí aplikovat skautskou výchovnou metodu ve vodáckém prostředí.
22) Zná a umí používat vodácké doplňky výchovného programu.
23) Umí naplánovat celoroční vodáckou činnost oddílu.
24) Umí učit plavat a vést ke správné technice plavání.
+ příloha ke kompetenci č. 22 (vodácké výzvy a bezpečnostní pravidla jejich plnění)
+ příloha ke kompetenci č. 24 (hry k metodice plaveckého výcviku) 

OBLAST VIII - VODNÍ SKAUTING

   Kompetence 29-30

29) Má přehled o historii i současnosti vodního skautingu u nás i ve světě a umí toho využít při činnosti oddílu.
30) Je si vědom specifik vodního skautingu a zná jejich opodstatnění.

 

Zapoj se do připomínkování!

Pokud nám chceš pomoci, pročti texty, hledej chyby, připomínkuj jejich obsah či celkovou podobu skript. Upozorňujeme, že v tuto chvíli se jedná pouze o prosté texty, tedy texty bez ilustrací a fotografií, pracovní je i grafická úprava. Ilustrace jsou v textu naznačeny číslem obrázků, které do skript kreslí naši ilustrátoři. Pro účely připomínkování si lze jednotlivé kapitoly stáhnout ve formátu MS Word a své poznatky zapisovat pomocí komentářů a sledování změn. Soubory s poznámkami pak prosím zašli na mail redaktorovi skript Pavlíkovi (pavlik@skaut.cz), kam můžeš psát i jakékoliv další komentáře, dotazy či připomínky. Za spolupráci děkujeme!!

 Oblast VI (Příprava a vedení vodácké akce) - kompetence 16-19

 Oblast VII (Metodika vedení vodáckého oddílu) - kompetence 21-24

 Oblast VIII (Vodní skauting) - kompetence 29-30

print Formát pro tisk