en
Kategorie: HKVS hlásí

Vyšla říjnová Kapitánská pošta!

KP2018/10 Přináší spoustu informací, novinek a reportáží ze světa vodních skautů. Dočtete se, na co se můžete těšit na podzimním srazu VS v Plzni nebo jaké byly proběhlé akce – Navigamus 2018, KLŠVS, víkend divoké vody a ČLK SEALs. V rozhovoru s Hondzikem se dozvíte, co je Eurosea a kdo tvoří Odysseus group a jaké je její poslání, v rozhovoru s Pastelkou odhalíte úskalí, která mohou čekat na toho, kdo se rozhodne vrátit po letech ke skautingu a rovnou založit oddíl. Dalšími tématy jsou sucho, velký problém dneška, a zero-waste tábor, neboli tábor bez odpadu. Mokré dějiny se věnují tomu, jaké byly úlohy českých námořníků při vzniku Československé republiky před sto lety. Před zimní sezónou se vám určitě budou hodit tipy na program v bazénu.


Co všechno můžeš v této Kapitánské poště najít?

Úvodník

Zprávy z HKVS

Vodácké desetikoruny


Aktuálně

Kapka HKVS 2019

Podzimní sraz VS v Plzni

Kdo dostal vyznamenání?


Metodika

Sucho – velký problém dneška

Plavání s benjamínky

Program na schůzku v bazénu


Z našich vod

Rozloučení se Saddámem

Navigamus 2018

Eurosea 14 a Odysseus group


Ze slovenských vod

Zero-waste tábor


Rozhovor s Pastelkou

“Pořád je kdy začít, má-li člověk chuť a nadšení”


Kurzy

Víkend divoké vody

ČLK SEALs

KLŠVS 2018


Mokré dějiny zemí koruny české XXXIII. – Námořníci a 28. říjen

Termínka


Pozvánky, zprávy a fotky z vašich akcí do Kapitánské pošty můžete posílat na mail: kp@skaut.cz.


Uzávěrka příštího čísla bude 30. 11. 2018.


Elektronickou Kapitánskou poštu si můžete stáhnout na adrese: vodni.skauting.cz/kapitanska-posta, kde je i verze pro tisk, nebo se na stejných stránkách přihlásit k jejímu odběru prostřednictvím emailu.

Mokré a Modré stránky

Jsou vodácké přílohy dětských skautských časopisů – Světýlko a Skaut. Přílohou je dostávají všichni dětští odběratelé těchto časopisů, registrovaní v jednotkách registrovaných s označením „vodní“. Informace najdete na webu vodni.skauting.cz/modkre-stranky, kde si je můžete i stáhnout.


Redakce Kapitánské pošty


print Formát pro tisk