en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Výroční zpráva HKVS 2018

Co se událo v síti vodních skautů v roce 2018? Co se plánuje pro další období? To vše se dozvíš ve výroční zprávě Kapitanátu vodních skautů

Ahoj!

Předkládáme vám výroční zprávu vodních skautů (HKVS) za rok 2018.
Loňský rok byl velmi úspěšný, počty vodních skautů rostly, podařilo se vyškolit nové čekatele i kvalifikované kapitány oddílů, uspořádat závod Napříč Prahou přes tři jezy s rekordní účastí i mnoho dalších akcí, akciček, prolobovat úpravu vyhlášky fakticky zakazující sjíždění jezů a mnoho dalších věcí!

Děkujeme všem dobrovolníkům i sponzorům vodního skautingu.

vyrocka2018

print Formát pro tisk