en
Kategorie: HKVS hlásí

Řidičák na loď - kurz VMP 2017

article picturePrůkaz Vůdce malého plavidla je užitečný pro všechny,
kdo chtějí řídit loď s motorem, většími plachtami nebo i plout
na frekventovaných místech. Nyní prezídium VZS ČČK společně s HKVS otevírá kurz, jehož součástí bude i praktická zkouška pro neomezené motory a plachty.

Získané znalosti jsou významné pro všechny, kdo se s loděmi pohybují na velkých vodních plochách, nebo v úsecích s pravidelnou lodní dopravou. Předpisy totiž platí pro všechny plavidla od voru přes kánoi až po velké lodě a jejich neznalost neomlouvá.

Organizace kurzu

Součástí kurzu budou přednášky, které nebudou primárně zaměřeny na procvičování zkušebních otázek, ale jejich cílem bude hlubší pochopení logiky předpisů tak, aby uchazeč dokázal většinu správných odpovědí na otázky sám odvodit. Nedílnou součástí kurzu budou cvičné jízdy na velkém motorovém člunu (nad 20 kW) je domluven jeden termín pro ověření dovedností u pověřené osoby. Možné je také zapůjčení základních materiálů ke studiu. V rámci kurzu je také možné zajistit přihlašování na zkoušky včetně kolků.

Termíny

1. 2. - uzávěrka přihlášek 
20. 2. - rozeslání studijních materiálů (konzultace přes Skype, e-mail i osobní setkání) 
9. 3. čtvrtek od 17:00 - přednášky k Pravidlům plavebnímu provozu a zabránění srážkám na moři (prezídium VSZ ČČK - Lahovská 25, Praha 5)
23. 3. čtvrtek od 17:00 - přednášky k motorům a plachtám
                     (prezídium VSZ ČČK - Lahovská 25, Praha 5)
25. 3. sobota od 9:00 do 18h - praxe jízdy s motory (Lahovice  – Modřany – Praha) – povinné pro zájemce o M, pokud se ti to kříži s VSJ, napiš Hvězdářovi
3. 4. pondělí a 4. 4. od 10:00 do 17h - praxe plachy - celý den Marina Orlík  - povinné pro zájemce o S
      + možnost dodání fotografii, potvrzení od lékaře pro centrální přihlášení ke zkuškám na SPS

Zkoušky na Státní plavební správě (SPS) - individuální volba termínu během května/června

Uvedené termíny se mohlou změnit s ohledem na počasí a kondici lektorů ;-)

Cena

Kurz s omezenými plachtami (M, S20, C): 3 700 Kč, pro registrované členy VZS a Junáka 2 600 Kč
Kurz s omezenými motory (M20, S, C): 
3 700 Kč, pro registrované členy VZS a Junáka 2 600 Kč
Kompletní kurz (M, S, C):
 5200 Kč, pro registrované členy VZS a Junáka 4 100 Kč
Teoretický kurz (M20, S20, C): 1000 Kč, pro registrované členy VZS a Junáka 800 Kč
Praxe na lodích (M20->M, S20->S)
3500 Kč
V ceně kurzu není zahrnuto získání potvrzení od lékaře, dokladová fotografie a kolek 500 Kč, tj. nutné věci k přihlášení na zkoušky u SPS. Při dodání těchto podkladů do 28. 3. je možné zajistit centrání přihlášení = ušetříte si jednu cestu na SPS.  

Přihlašování, informace

Přes webovou přihlášku do 1. 2. 2017
U neregistrovaných standardně požadujeme doporučení zpřátelené skupiny VZS a nebo skautského oddílu/střediska, bez doporučení přijímáme jen náhradníky pro doplnění kapacity kurzu. Po vyplnění přihlášky dostanete pokyn k úhradě účastnického poplatku (platí pro všechny zájemce).

Kontakt: Hvězdář - Jan Fischer, tel. 603 965 184, hospodar()hkvs.cz

Co je VMP? 

Průkaz Vůdce malého plavidla (VMP) je oficiálním dokladem, který vydává Státní plavební správa a jeho držitel je oprávněn k vedení plavidel s motorem o výkonu na nad 4 kW či s plochou plachet nad 12 m2. Podobně jako řidičský průkaz má i VMP skupiny s různým oprávněním:

  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW (teoretická zkouška)
  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu (teoretická i praktická zkouška),
  • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2 (teoretická zkouška navazuje na zkoušku M20),
  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet (teoretická i praktická zkouška),
  • C rozšiřuje oblast působnosti i na plavbu v pobřežních mořských vodách do 0,75 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4°Beaufortovy stupnice, do výšky vlny 1,2 m a za dne, od 18 let.

Co pro lidi ve věku 16 – 18 let? 
Máte stejně možnosti jako lidé nad 18 let vyjma kategorie C.

 malý motor

 

velký motor

print Formát pro tisk