en
Kategorie: HKVS hlásí

Jak vodní skauti mohou ovlivnit výsledky valného sněmu

vlajka HKVS

Je vám jedno jak se bude jmenovat naše organizace?
Nevadí vám, když budete muset skládat činovnický slib při vykonávání libovolné funkce?
Je pro vás nepodstatné zda usnesení celostátního srazu kapitánů musí Snem Junáka vyslechnout?
Na žádný ze sněmů této sezóny se vy a ani nikdo od vás nechystáte?

Pak nečtěte dál, protože jsou tam jen zbytečné informace…

Vodáci, sestry a bratři!

Pokud chcete po projednání předsněmovní diskuse, aby vaše názory a závěry z vašich sněmů nezapadly, je třeba je ještě „prohnat“ sněmy krajskými – teprve usneseními krajských sněmů se Valný sněm Junáka musí zabývat, když to trochu zjednoduším. Pokud souhlasíte se závěry odhlasovanými na Ústředním srazu kapitánů (ÚSK), je třeba udělat totéž:

V každé krajské radě by měl být zastoupen Krajský kapitán vodních skautů. Je vhodné, aby návrhy a závěry z ÚSK presentoval a požádal svůj kraj o podporu. Níže uvádím návrh usnesení pro krajskou radu. Krajská rada, pokud jej odsouhlasí, pak bude navrhovatelem konečného usnesení pro Valný sněm, resp. pro návrh nového znění. Pak je třeba, aby usnesení bylo přijato Krajským sněmem.

Pokud by se stalo to, že se nepodaří protlačit návrh krajskou radou, mohou delegáti krajského sněmu, stejně tak jako krajský kapitán, předložit návrh tohoto i dalších na ÚSK vzešlých návrhů na usnesení přímo na krajském sněmu. Další možností je pak připojit se k závěrům již proběhlých krajských sněmů tím, že krajský sněm nebude přijímat vlastní usnesení, ale odkáže se souhlasem na usnesení přijaté jiným krajským sněmem. Již proběhl krajský sněm v Karlovarském kraji a Plzeňský kraj bude mít sněm 7. 12., všechny ostatní sněmy budou probíhat v lednu 2014.

 

Příklad:

Návrh usnesení Krajské rady Junáka …….. kraje pro projednání na krajském sněmu:

„Sněm Junáka – …………………… kraje navrhuje v textu návrhu nových Stanov Junáka doplnit čl. 99 o nový bod ve znění:

„h) Ústřední sraz kapitánů svolaný jako sněm“.

 

Nové znění čl. 99 pak bude:

„99. Návrhy usnesení mohou sněmu předkládat pouze:

a) Náčelnictvo,

b) Výkonná rada,

c) Sněm kmene dospělých,

d) Ústřední revizní komise,

e) Rozhodčí a smírčí rada,

f) sněmy junáckých krajů,

g) rada či sněm organizační jednotky za předpokladu, že společný návrh předloží alespoň pět jednotek či alespoň tři jednotky vyšší,

h) Ústřední sraz kapitánů svolaný jako sněm

i) alespoň čtvrtina delegátů sněmu a

j) orgány nebo osoby, které k tomu zmocní Řád Valného sněmu, ten současně stanoví způsob předkládání těchto návrhů.

Návrhy předložené podle písm. c) až h) musejí být doručeny Výkonné radě Junáka alespoň 45 dní před sněmem. Řád Valného sněmu dále určí náležitosti návrhu.“

 

 

Cedník

print Formát pro tisk