en
Kategorie: HKVS hlásí

Jak na vodní registraci 2020

Jak na vodní registraci 2020Severka Přestože vše probíhá jako v minulých letech, připomínáme jak se zaregistrovat, aby jste byli "vodní". I v roce 2020 vám to může zajistit přítomnost vodáckých příloh v časopisech a přinést významné slevy při nákupu vodáckého vybavení.

Každý vodní oddíl i každá vodní družina by měl mít v registraci vyznačeno zaměření vodní. Díky tomu jeho mladší členové budou dostávat Modkré stránky jako přílohu skautských časopisů, oddíly budou informovány o zajímavých specificky vodních věcech a v neposlední řadě budou moci využít slev na vodácké vybavení. Označeny jako vodní by měly být kluby dospělých, roverské kmeny i samostatné družiny v pěších oddílech, které jsou do modra laděny. Dále by vodní měly být všechny jednotky označené jako "přístav" a střediska, která mají alespoň polovinu vodních oddílů.

Dále si oddíly mohou doplnit chybějíci oddílové barvy v souladu s pravidly pro používání vlajek VS. Stejnou možnost mají i samostatné vodní družiny v pěších oddílech. Družiny ve vodních oddílech mají barvy shodné s oddílem, nebo lépe je možné vyplnit barvu družiny (krajní a středová barva jsou pak stejné).

Všechna tato nastavení může udělat administrátor jednotky ve skautISu přes menu Jednotky/ Moje jednotka (podřízený oddíl/družina)/ Základní údaje > Zaměření:

registrace


Jedna z kontrol při odevzdávání registrace je kvalifikace kapitánská zkouška u vůdců vodních jednotek. Ideální je dopsat do kvalifikací daného kapitána, kdy získal kapitánskou zkoušku. V případě, že ji nesložil, výjimku z této povinnosti uděluje krajský kapitán VS. Pokud ho nemůžete kontaktovat, nebo ve vašem kraji není ustaven, můžete požádat přes webový formulář, aby vám výjimku udělil HKVS. Po schválení  vám stačí do komentáře v registraci připsat, že vám výjimka byla udělena.

Za pozornost stojí i možnosti skládání kapitánské zkoušky. Již bylo zahájeno přihlašování na Kapitánskou lesní školu vodních skautů, takže neváhejte.

V případě, že by jste potřebovali s registrací pomoci, nebo jste potřebovali výjimku v nějakém šibeničním termínu, napište na adresu decibel(a)hkvs.cz


Jinak pro vodní skauty platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní. Všechny informace pohromadě najdete zde.

vady registrace

print Formát pro tisk