en
Kategorie: Novinky, HKVS hlásí

Jak na vodní registraci 2012

vlajka HKVS Přes to, že vše bude probíhat jako loni, připomínáme jak se zaregistrovat, aby jste byli "vodní". Možná už v roce 2012 vám to může přinést významné slevy při nákupu vodáckého vybavení.

Každý vodní oddíl by měl mít v registraci vyznačeno zaměření vodní. Díky tomu jeho mladší členové budou dostávat Modkré stránky jako přílohu skautských časopisů, oddíly budou informovány o zajímavých specificky vodních věcech a v neposlední řadě budou moci využít slev na vodácké vybavení, které HKVS již aktuálně vyjednává. Označeny jako vodní by měly být kluby dospělých i roverské kmeny, které jsou do modra laděny. Dále by vodní měly být všechny jednotky označené jako "přístav" a střediska, která mají alespoň polovinu vodních oddílů. Naproti tomu družiny se označují jako vodní jen pokud je jejich zaměření odlišné od zbytku oddílu.

Náhled registrace ve skautISu

Jako benefit mohou oddíly rovnou zaregistrovat své barvy. Podrobnosti o tom jak to udělat, hledej v Kapitánské poště z prosince 2010.


Od roku 2011 má registrace ve skautISu řadu kontrol. Jednou z nich i kontrola kapitánské zkoušky u vůdců vodních jednotek. Ideální je dopsat do kvalifikací daného kapitána, kdy získal kapitánskou zkoušku. V případě, že ji nesložil, výjimku z této povinnosti uděluje krajský kapitán VS. Pokud ho nemůžete kontaktovat, nebo ve vašem kraji není ustaven, můžete požádat na adrese vodni.skauting.cz/kz-vyjimka, aby vám výjimku udělil HKVS. Po vyjádření HKVS stačí do komentáře připsat, že výjimka byla udělena. Za pozornost stojí i možnosti skládání kapitánské zkoušky v roce 2012. V současné době je připravována i osnova rozdílové zkoušky pro absolventy kurzů instruktora vodní turistiky a současně vůdcovské zkoušky.

V případě, že by jste potřebovali s registrací pomoci, nebo jste potřebovali výjimku v nějakém šibeničním termínu, napište na adresu organizacni(a)hkvs.cz, nebo zavolejte Hvězdářovi na tel. 603 965 184.

print Formát pro tisk