en
Kategorie: Novinky, Články o vzděl. akcích, HKVS hlásí

Kapka Pardubice 2017

Vodácký kraj Pardubice pořádá kurz vodáckého minima (dále jen KAPKA). Kurz je určen pro všechny skautské činovníky, vodáckých i nevodáckých oddílů (věk minimálně 15 let), kteří se chtějí ve svých oddílech zabývat i vodáckou činností.

KAPKA se skládá ze tří víkendů, kde se frekventanti naučí teoreticky i prakticky připravit a zrealizovat výpravu po řece či vodní ploše, se zajištěním bezpečnosti či případné záchrany osob a vybavení.
Součástí kurzu jsou i závěrečné zkoušky, ověřování kompetencí v oborech plavání, bezpečnost a záchrana na vodě, plavidla poháněná pádly, kanoistika, právo, příprava vodácké akce, metodika vedení vodáckého oddílu a jachting.

Harmonogram:
18. – 19. 3. 2017 – Teorie, plavání (Pardubice – klubovna 7. přístavu)
6. – 7. 5. 2017 - Divoká voda (Nekoř – tábořiště 5.odd. Č. Třebová)
16. – 17. 9. 2017 - Jachting a závěrečný test (Pastviny – Petrův palouk)

Cena kurzu za všechny víkendy je 1.200,- Kč

Vstupní požadavky na uchazeče kurzu:
* dovršený věk minimálně 15 let (před dnem zakončení zkoušky)
* souhlas vedoucího střediska a vyjádření vůdce výchovné jednotky, ve které je uchazeč registrován
* uplavat alespoň 200 m (prohlášení)
* absolvence čekatelské zkoušky (před dnem zakončení, dokládá se kopií dekretu)
* ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu 4. stupně vodáckých doplňků skautské stezky (prohlášení)

Podmínky absolvence:
* účast na všech částech kurzu (při vážných problémech možná dohoda s VK)
* písemná práce – připravit minimálně třídenní výpravu po řece
* úspěšné zvládnutí závěrečných písemných testů
* teoretické a praktické zvládnutí řešení modelové situace
* praktické ověření jednotlivých kompetencí bude probíhat průběžně

Kontakt a přihlášky: Olda – Oldřich Pešina, email: olda.p@centrum.cz, tel. 721 585 783

print Formát pro tisk