en
Kategorie: HKVS hlásí, Závody

Pravidla Skare 2020-2022 čekají na schválení HKVS

AKTUALIZACE PO SRAZU: Po více než ročním úslí, řady konzultací a zvážení nespočtu připomínek tandem Guru-Olda dotáhl novelu pravidel Skare, které byly představeny na Srazu VS a čekají schválení HKVS, aby udávaly směrování českého skautského jachtingu pro následující 3 roky.

Zde je ke stažení návrh pravidel:  

Vyznačené směny si můžete prohlédnout v této verzi:  

 

Pravidla nově umožňují závodit i na jiných tratích než jen na olympijském trojúhelníku a postavit více tratí vedle sebe. Pro pramice a P550 do 7m2 byl zrušen spinakr a zavedeny kategorie pro libovolná skautská plavidla Open (loď P550 a libovolná oplachtěná pramice, kánoe, vícekánoe a libovolná loď vlastní konstrukce, vyjma tříd registrovaných dle ČSJ) do 12m2 s libovolnými spinakry a tyto lodě mohou bojovat při Modré stuze i o Štít konstruktérů. Zůstala možnost závodit na třídových lodí dle ČSJ a jejich vzájemné porovnávání i na základě hendikepů pro jednotlivé třídy.

Nově je definováno minimálně 20 cm vysoké číslo z obou stran plachty. Pravidla Skare převzala s mezinárodních pravidel způsob startovní vlajkami, chování na startu i na trati a tato pravidla jsou podrobně popsána. Upřesněn by i postup podávání protestů.

print Formát pro tisk