en
Kategorie: HKVS hlásí, Samostatné články

Staniční kniha

Staniční kniha vodních skautůOd plavební sezóny 2015 je na stránkách HKVS rubrika „Staniční kniha VS“ do které budou zapisovány upluté km oddíly VS. Tyto záznamy je možno přehledně porovnat a zjistit, jak si vede jednotlivý oddíl ve své odborné činnosti – na vodě. Výsledky budou také v jednotlivých číslech KP a na Facebooku.

Přehledové tabulky:

Formuláře:

 

Každý oddíl VS se může zapojit do projektu „Staniční kniha VS“. Nároky kladené tímto projektem jsou: 5x za rok vyplnit elektronicky hlášenku a odeslat na e-mailovou adresu stanicni.kniha()hkvs.cz. Zápis do Staniční knihy VS může pro danou Stanici vytvářet i jiná (kapitánem pověřená) osoba než samotný kapitán oddílu.

Podle toho, jak budou přicházet hlášenky o uplutých km, budou jednotlivým oddílům (zápisy do staniční knihy se týkají jen registrovaných oddílů VS) přidělována čísla stanic. Takže, kdo první s oddílem vyrazí na vodu v daném roce, bude Stanice č.1. Pokud bude oddílů k danému termínu více, rozhoduje, kdo má více uplutých km. Čím vyšší číslo Stanice, tím pozdější vyplutí nebo připojení se k projektu. Samozřejmě, je možno k zápisům do Staniční knihy VS přistoupit až v průběhu roku, stačí pak vypsat upluté km za předchozí období.

Výsledky jsou porovnávány a oznamovány ve třech tabulkách. První jsou „km upluté oddíly“, druhá „průměr km na člena“ a třetí „tabulka šampiónů“. Podrobné vysvětlení, jak vyplnit „hlášenku“, je v hlášence s vysvětlivkami.

Protože pro nás je důležitá plavba, je celá sezóna rozdělena na 5 plavebních období:

Předjaří (leden, únor)
Jaro (březen, duben, květen)
Léto (červen, červenec, srpen)
Podzim (září, říjen)
Post podzim (listopad, prosinec)

Protože v zimě se nepluje, nemáme zimu. Zima byla zrušena.

„Tabulka šampiónů“ je zvláštní, individuální tabulka. Každá Stanice pro dané období zapíše jednoho člena oddílu, s nejvíce uplutými km od začátku sezóny, který bude reprezentovat tento oddíl v individuální tabulce, bude oddílovým Šampiónem.
(Je úplně jedno, jestli se jedná o kapitána nebo posledního plavčíka!)

Je zřejmé, že zvláště v období Předjaří a Jaro, bude členů oddílu se stejným počtem uplutých km více. Potom pro volbu oddílového Šampióna zvolíte svá doplňková kritéria (nejlepší v oddílovém bodování, nejlepší docházka, atd.). Ale reprezentovat stanici bude vždy jenom jeden (s nejvíce uplutými km).

V Předjaří nebo na jarním Srazu K+K, bude celkové vyhodnocení předchozí plavební sezóny. Proto jsou v hlášenkách Stanic některé sekundární údaje pro vyplnění, které budou sloužit pro toto vyhodnocení.

print Formát pro tisk