en
Kategorie: Novinky, Pro veřejnost

Vodácký Svojsík

Pohled do počátku skautské historie za měřen na zakladatele světového vodního skautingu, kterým byl Henry Warington Smyth Baden-Powell. Autorem je Vezír.

 

 


 

 

Vodácký Svojsík

 

Josef Rössler-Ořovský

 

Narodil se  29. června 1869 v Praze v rodině zámožného obchodníka drogistickým zbožím. Protože studenti c. a k. škol měly sportování zakázáno, přidal ke svému jménu krycí pseudonym Ořovský, aby nebyl na seznamech závodníků nápadným. Jeho otec sportu nepřál, nejednou jej vyvedl ze hřiště přímo ze startovních bloků. Když nepomohly zákazy, dal jej studovat do Německa, později do Terstu, ale tím Josef získal přístup k moři a vodním sportům. Po návratu ze studií se jej otec zřekl a vydědil. Rössler se musel živit sám a jako praktikant v továrnách na léčiva poznal Francii a Anglii, kde sport již byl společensky uznávanou záležitostí.

Ve svých patnácti letech v roce 1884 si sám postavil „ježdíka“ – plavidlo ze tří prken, kterému se později říkalo maňásek, a se svým bratrem Karlem splul Berounku, Tichou Orlici, část Labe a Vltavu od Týna. Od roku 1886 pravidelně sjížděl české řeky na vlastnoručně zhotoveném kajaku.

V roce 1888 závodí na veslařské čtyřce a začíná provádět „rivercamping“ – tedy vodní turistiku. V roce 1890 se intenzivně věnuje veslařině a vyhrává závody. V letech 1888 až 1893 plachtí na Jadranu, Středozemním moři, v Německu, Anglii, Francii a na alpských jezerech. Vojenskou službu vykonává v Terstu, kde plachtí na velkých jachtách, mj. na lodi arcivévody Štěpána.

Kromě toho se věnuje rychlobruslení, lehké atletice, fotbalu, šermu, veslování, zakládá první Český Yacht klub, Český Lawn Tennis Club, Českou amatérskou atletickou unii, hokejové kluby, zavádí v Čechách stolní tenis a hokej (ještě s míčkem).  Jako soudce píská první mimopražský fotbalový zápas Slávie a první zápas Sparta – Slávie. Rvačce fanoušků zabránil prohlášením zápasu za nerozhodný, protože jako jediný vlastnil anglická pravidla, organizuje a financuje prvý zájezd anglických fotbalistů do Čech.

Roku 1887 pro svůj bruslařský klub objednal z Norska brusle, ale dodavatel si slova Bruslařský klub vyložil jako „Bruslar Ski Klub“ a přiložil dvoje lyže. Josef je spolu se svým bratrem Karlem vyzkoušel na zasněženém Václavském náměstí a byl tak prvním českým lyžařem. Tomuto sportu propadá, pořádá závody ve Stromovce a později pomáhá organizovat mezinárodní lyžařské závody v Čechách, platí dětem českých horalů lyže pro cesty do školy. S jilemnickým řídícím Bucharem organizuje lyžařský závod na 50 km (i ten ročník, při kterém zahynuli Hanč a Vrbata).

Jako rozhodčí se zúčastňuje Olympijských her v Athénách v roce 1906, roku 1908 v Londýně.

Téhož roku je delegátem Čech na veslařském kongresu v Lucernu, roku 1910 v Christiánii (dnešním Oslo). Tento rok je považován za počátek české kanoistiky, protože Rössler-Ořovský dováží z Kanady prvních šest žebrových plátnem potažených kanoí.  Oproti dříve u nás vyráběným celodřevěným, palubou, kokpitem a vlnolamem opatřeným vážily jen (!) 35 – 40 kg. Jednu z nich se jménem „Commasagera“ si ponechal a byl jí věren až do své smrti.

Vede v roce 1911 české fotbalové mužstvo k mistrovství Evropy a s profesorem Svojsíkem se podílí na založení prvého oddílu skautů junáků,

S dr. Guthem-Jarkovským vedl roku 1912 české mužstvo na Olympijské hry ve Stockholmu, kde se seznámil s námořními skauty a to jej přivedlo na myšlenku založit vodní skauty i u nás. Spolu se svým synem a jeho přáteli založili při Českém Yacht klubu skautskou družinu Bobrů, pozdější vodní Dvojku, a podniká s ní několik cest po českých řekách. O rok později zakládá Svaz kanoistů.

Po vypuknutí první světové války je označen za politicky podezřelou osobu a je nucen stáhnout se do soukromí, staví prvý hausbót (později jej věnuje vodním skautům) a v Dobříši zkouší skijöring.

Při vzniku Československé republiky 28. října 1918 čeští skauti přísahali na český olympijský prapor, který Ořovský přinesl. On také řídil skautskou kurýrní službu ve prospěch Národního výboru. Čeští skauti přitom používali první skautské známky na světě již s předstihem navržené nadšeným filatelistou Rösslerem-Ořovským.

Je zvolen starostou Junáka, později i Svazu skautů RČS (vedení oddílu předává svému synovi, vedení vodních skautů prof. Šimkovi), 1922 je oficiálním představitelem československých skautů na Jamboree v Anglii.

Pilně pracuje ve službách republiky, organizuje sportovní akce, zve sportovce ze zahraničí a jako odborník na léčiva pomáhá v misi Čs. Červeného kříže zajišťovat léky z Paříže.

Vede čs. Olympijské mužstvo na Olympiádu 1920 v Antverpách, 1924 na Zimní olympiádu v Chamomix, 1928 ve Sv. Mořici. Až do roku 1929 (plných 28 let)  byl generálním sekretářem Českého a Československého olympijského výboru.

Textové pole: S dcerou Mášou na CommasageřeJe iniciátorem tzv. staničních knih podél českých řek, které sám neúnavně splouvá. Ještě roku 1927 získává první cenu v počtu ujetých kilometrů na své kanoi Commasagera, v roce 1930 organizuje dvě výpravy anglických námořních skautů na Vltavu, kterých se osobně účastní, ač již nemocen.

I když se v posledních třech letech života vzdal všech aktivních funkcí v různých sportovních svazech a klubech, sám aktivním sportovcem být nepřestal. S oblibou na Commasageře jezdil proti proudu Vltavy a sledoval stovky a tisíce proplouvajících kanoí, sportu, který v Čechách založil.

Zemřel 17. ledna 1933, v roce, ve kterém se na jeho Vltavě konal první skautský závod Napříč Prahou a o něco později Mistrovství Evropy v kanoistice.

Rössler-Ořovský ovládal i nepsaný jedenáctý bod skautského zákona (skaut myslí):

Když v roce 1905 na olympijském kongresu vypukl spor, zda jsou Češi národ a mají tedy právo vystupovat samostatně, sáhl Rössler-Ořovský do kapsy a ukázal zlatou rakouskou desetikorunu s portrétem císaře a nápisem Franciscus Josephus I, D. G. Austriae Imperator, Hungriae et Bohemiae Rex (František Josef I, z Boží milosti císař rakouský, král uherský a český). Angličané, Švédi, Řekové a další disciplinovaní poddaní svých panovníků uznali, že mají-li Čechové svého krále, jsou nesporně samostatným národem…

print Formát pro tisk