Zdroj: https://vodni.skauting.cz/aktuality-o-casopisech/kapitanska-posta-duben-2019  •  Vydáno: 30.4.2019 11:54  •  Autor: Jan TIK Janouch

Kapitánská pošta - duben 2019

Vyšla dubnová Kapitánská pošta!
Přináší spoustu informací, novinek a reportáží ze světa vodních skautů. Vzhledem k blížícím se podzimním volbám nového Kapitanátu se v tomto čísle věnujeme tomu, jaké jsou obecně úkoly HKVS a také jaké schopnosti a zkušenosti by jeho členové a členky měli mít. Ve dvou metodických tématech se můžete inspirovat, jak mohou skauti a skautky pochopit přírodu kolem řeky, nebo jak naučit vlčata a žabičky hravou formou pojmenovat části pádla a zásady péče o pádlo a vestu. Dočtete se také, jaký byl jarní sraz VS v Hradci Králové, nebo jak se plachtí kolem Nového Zélandu. Blíže se dozvíte, jak se používala technika linorytu, kterou bylo možné na jarním srazu vyzkoušet, v článku z rubriky historie Ex Libris Ladislava „Šamana“ Ruska a symbolika drobné skautské grafiky. V Mokrých dějinách se seznámíte s československým obchodním loďstvem mezi dvěma válkami.

eKP2019(04)

Co všechno můžete v této Kapitánské poště najít?

Úvodník
Zprávy z HKVS
Vodácké desetikoruny

Aktuálně – Jaký bude Kapitanát v období 2019-2022?

Metodika
(Nejen se naučit, ale i) pochopit přírodu kolem řeky
Pádlo, vesta – naše zbroj

Z našich vod
Ohlédnutí za jarním srazem vodních skautů v Hradci Králové
Novozélandské dobrodružství na lodi

Akce – Skare 2019 – Slezská Harta

Historie – Ex Libris Ladislava „Šamana“ Ruska a symbolika drobné skautské grafiky
Mokré dějiny zemí koruny české XXXVI. – Čs. obchodní loďstvo (mezi dvěma válkami)

Termínka

Přílohy
Navalis

Pozvánky, zprávy a fotky z vašich akcí do Kapitánské pošty můžete posílat na mail: kp@skaut.cz.

Uzávěrka příštího čísla bude 10. 5. 2019.

Elektronickou Kapitánskou poštu si můžete stáhnout na adrese: vodni.skauting.cz/kapitanska-posta, kde je i verze pro tisk, nebo se na stejných stránkách přihlásit k jejímu odběru prostřednictvím emailu.

Mokré a Modré stránky
Jsou vodácké přílohy dětských skautských časopisů – Světýlko a Skaut. Přílohou je dostávají všichni dětští odběratelé těchto časopisů, registrovaní v jednotkách registrovaných s označením „vodní“. Informace najdete na webu vodni.skauting.cz/modkre-stranky, kde si je můžete i stáhnout.

Redakce elektronické Kapitánské pošty