Zdroj: https://vodni.skauting.cz/hkvs-hlasi/kapitanske-zkousky-2017  •  Vydáno: 4.4.2017 20:30  •  Autor: Fialík

Kapitánské zkoušky 2017

Kapitánský odznak vodních skautůHKVS vyhlašuje kapitánské zkoušky pro činovníky působící ve vedení skautských vodáckých oddílů. Jedná se o samostatné zkoušky bez přípravného kurzu, proto se předpokládá dostatečná praxe uchazečů. Nedílnou součástí zkoušky je i ověření kompetencí z oblasti jachtingu.

Požadavky pro přijetí ke zkoušce

Účastnický poplatek

500 Kč (není v něm zahrnut účastnický poplatek na jednotlivých akcích, kde budou kompetence ověřovány)

Přihlašování

Do 30. 4. 2017 přes webový formulář.

Informace

Podá Fialík - předseda a tajemník zkušební komise HKVS (tomas.fiala()email.cz).

Po přihlášení

Obdržíš pokyn k úhradě účastnického poplatku a formulář závazné přihlášky ke zkoušce, kterou zašleš po vyplnění poštou na adresu HKVS, nebo osobně doneseš při zahájení zkoušek. Následně dostaneš přístup ke studijním materiálům (Příručka ke kapitánské zkoušce) a „Služební knížku“, do které se budou zaznamenávat složené části tvé zkoušky. Dále získáš kontakty na členy komise a pak je na tobě, abys zvládl během roku a půl domluvit přezkoušení/uznání tvých schopností a dovedností. Od Skare 2017 (28. 4. 2017) budeš mít 18 měsíců na složení zkoušky. Při zkoušce bude přihlédnuto ke znalostem získaným na dříve absolvovaných vodácky kurzech (Zkouška vodáckého minima, IVT, VMP, ZIII, atd.).

Akce, při kterých lze ověřovat části kapitánské zkoušky v roce 2017 (zkoušení je nutno domluvit s příslušným členem zkušební komise):

Informace o nich najdeš v Termínce vodních skautů a v novinkách na stránkách HKVS. Akce zde budou průběžně přibývat a bude k ní zde uvedena bližší informace i možnosti přihlášení. Dle předchozí domluvy lze ověřovat kompetence i na jiných akcích.

Požadavky ke zkoušce

Tento orientační rozpis vychází z kompetenčního profilu kapitánské zkoušky podle směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací, přílohy č. 4 a je koncipován tak, aby bylo možné využít výsledky své oddílové činnosti při zkoušce, nebo naopak přípravu ke zkoušce využít v programu svého oddílu. K získání podrobnostem, jak k obsahové náplni kompetencí, tak ke zkouškám, lze využít připravující se skripta ke kapitánské zkoušce.

I. Plavání (Cedník)

II. Bezpečnost a záchrana (Fialík)

III. Plavidla poháněná pádly (Fialík)

Zadání: Projekt - lodě, pádla a další vybavení

IV. Kanoistika (Luďa)

V. Právo (Hvězdář)

VI. Příprava a vedení vodácké akce (Čajíček)

Zadání: Projekt - putovní vodácký tábor

 
VII. Metodika a vedení vodáckého oddílu (Kulda)

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky plavání - "Umí vést ke správné technice plavání" - prokáže jednou z navržených možností:

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky jízdy na lodi - "Umí metodicky správně předat techniky jízdy a pádlování" - prokáže jednou z navržených možností:

 Zadání: Projekt - jednodenní vodácký výcvik

Prokázat znalosti a dovednosti z metodiky výuky záchrany - "Umí metodicky správně předat postupy záchrany a sebezáchrany" - prokáže jednou z navržených možností:

 VIII. Vodní skauting (Vezír)

 IX. Jachting (Olda)