Zdroj: https://vodni.skauting.cz/z-nasich-vod/chcete-cekatelskou-zkousku-i-kapku-v-jednom  •  Vydáno: 1.2.2012 8:57  •  Autor: Vezír

Chcete čekatelskou zkoušku i Kapku v jednom?

Hlavní kapitanát VS se rozhodl v rámci celostátního projektu Tvorba, inovace a ověření vzdělávacích programů v oblasti uznávání neformálního vzdělávání podílet na vytvoření kompetenčního profilu Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na vodácké aktivity (do 18 let), čili mladší pomocník vedoucího vodáckého oddílu, terminologií vodních skautů „lodivod".

Chcete čekatelskou zkoušku i Kapku v jednom?

V rámci toho projektu proběhne kurz k čekatelské zkoušce a zkoušce vodáckého minima (Kapka), a to formou tří, resp. čtyř víkendových soustředění, samostudia a závěrečných zkoušek. Víkendová setkání jsou prozatím plánována na 23.-25. 3 v Praze, 13. - 15. 4. v Havlíčkově Brodě, 25. - 27. 5. na Sázavě, popř. 15. - 17. 6. na Blanici.

HKVS tuto formu čekatelského kurzu, který bude oproti jiným kurzům krom kratšího trvání také finančně zvýhodněn (300 Kč/víkend), nabízí zájemcům ve věku 15-18 let .

Údaje o potencionálních uchazečích mladších 18 let (jméno, příjmení, datum narození, registrační číslo jednotky, kontakt) zašlete obratem na kapitan@hkvs.cz.

Vyrozumění o zařazení a pokyny pro účastníky obdrží zájemci průběžně na základě vývoje projektu.

Vezír