en
< návrat zpět

Pohár přístavů

V roce 2018 se Pohár přístavů pojede jako seriál závodů v pádlování i plachtění na skautské pramici P550.

SKAUTSKÉ REGATY

1. Skare – MRVS (bez MS), Seč, 27. 4.– 1. 5. 2018

2. Sindibád Race – Orlická přehrada, 18.– 20.  5. 2018

3. Pohár Jižních Čech – Lipno (jeden den v rámci výběrové aktivity Navigamu), 8. nebo 9. 6. 2018

4. Viking Race – Pastviny 14.–16. 9. 2018

5. Jablonecká Regata – Jablonec nad Nisou, 6. 10. 2018

SKAUTSKÁ PÁDLA

1. Kotorský závod – Liberec, 13. 5. 2018

2. BsB regata – Brandýs nad Labem, 26. 5. 2018

3. Meandry, mimoňské pádlo – Mimoň, 2. 6. 2018

4. Přes tři jezy – Praha, 28. 9. 2018

5. Orlický pětitratlon – Hradec Králové 13. 10. 2018

Propozice seriálu závodů o Pohár přístavů:

1. Každé z regat a závodu o Pohár přístavů se může účastnit samostatně přístav/středisko nebo oddíl. Hodnotí se soutěžící na P550 v kategoriích vlčata nebo žabiček, skautů nebo skautek a roverů nebo rangers do 18 let.

2. Hodnotí se výsledky 3 regat a závodů, další regata/y nebo závod/y se ty s nejhorším umístěním škrtají. Příklad – pokud bude v seriálu 5 závodů v pádlování, 2 nejhorší (nebo neúčast) se škrtají. Pokud bude výsledný součet bodů stejný, započítává se čtvrtá případně pátá regata a závod.

3. V jednotlivých závodech nebo regatách se hodnotí pouze nejlepší umístění přístavu v každé z kategorií.

4. V jednotlivých závodech nebo regatách hodnotí vždy prvních 10 umístění (10–1 bod) v každé z kategorií. Pokud pojede méně posádek v kategorii nebo závodu, počítají se body od nejhorší – 1 bod.

5. Pro Pohár přístavů se sečtou 3 nejlepší výsledky v jednotlivých kategoriích regaty nebo závodu a škrtá se 1 nejhorší výsledek (nebo neobsazená kategorie) z vypsaných plachetních regat a závodů v pádlování. Příklad – budou vypsány 3 kategorie – vlčat nebo žabiček, skautů nebo skautek a roverů nebo rangers do 18 let, tak se 1 nejhorší výsledek (nebo neobsazená kategorie) přístavu škrtá.

6. V závodech, např. Přes tři jezy, se hodnotí dívčí posádky, pokud jsou v závodě vypsány, samostatně. Pokud jedou v závodu – chlapecké i dívčí kategorie samostatně (například Přes tři jezy), počítá se přístavu ta posádka s lepším umístěním v dané kategorii (buďto dívčí nebo chlapecká).

Ceny a odměny

1. Pohár přístavů - získává ten přístav / středisko, které získá v součtu 3 nejlepších hodnocení z plachetních a 3 nejlepších hodnocení z pádlovacích závodů ve všech kategoriích (vlčata/žabičky, skautky/skauti nebo, rangers/roveři) Hlavní cenou bude putovní pohár přístavů a plaketa + bonus, dopis - gratulace Hlavního Kapitána VS starostovi města vítězného přístavu/střediska

2. Stuhu HKVS – získává ten přístav / středisko, které v některé z kategorií (vlčata/žabičky, skautky/skauti nebo, rangers/roveři) v součtu 3 nejlepších hodnocení z plachetních a 3 nejlepších hodnocení z pádlovacích závodů. Hlavní cenou bude stuha pro vítěznou posádku každé kategorii poháru přístavů

3. Plaketu plachetních regat - získá nejúspěšnější přístav/středisko v jachetních závodech. Hlavní cenou bude  plaketa pro nejúspěšnější přítav/středisko v plachetních závodech.

4. Plaketa pádlovacích závodů - získá nejúspěšnější přístav/středisko v závodech v pádlování. Hlavní cenou bude  plaketa pro nejúspěšnější přítav/středisko v plachetních závodech.

Organizační záležitosti a kontakt

  • Účast v seriálu o Pohár přístavů Do poháru se nemusíte hlásit. Do hodnocení budete zařazeni po přihlášení a absolvování některé z regat nebo závodu v roce 2018.
  • Zařazení závodu do seriálu o Pohár přístavů Pokud byste měli zájem nahlásit váš závod nebo regatu do seriálu závodů na rok 2019, neváhejte napsat a váš závod může být také zařazen. Uzávěrka bude 31. 12. 2018
  • Kontakt na pořadatele Olda – Oldřich Pešina, tel. 721 585 783, e-mail. olda.p@centrum.cz

Průběžné výsledky 2018

Výsledky předchozích ročníků:

 

Výsledky seriálu závodů O pohár přístavů 2017

 Výsledky seriálu závodů O pohár přístavů 2016

 

Edit